Indie news,Komentarz eksperta

M. Jarocki: Zmiany w strukturze dowodzenia DDP

Michał-Jarocki11W ostatnich dniach indyjskie media przekazywały informację o planowanych zmianach w strukturze dowodzenia Dalekowschodniego Dowództwa Połączonego (DDP) zlokalizowanego na archipelagu Andamanów i Nikobarów. W najbliższym czasie pełne dowództwo nad DDP przejąć ma Bhāratīya Nau Senā (marynarka wojenna Indii). Do tej pory kontrola nad działaniami DDP była przechodnia, dzielona między oficerami wyższego szczebla wszystkich rodzajów sił zbrojnych Indii, a wiec także: Bharatiya Vāyu Senā (wojsk lotniczych Indii) oraz Bhāratīyan Thalasēnā (wojsk lądowych).

Komentarz:

– powyższa zmiana jest częścią większego planu reformy systemu dowodzenia siłami zbrojnymi Indii. Związana jest też z zapowiedzią utworzenia trzech nowych dowództw operacyjnych związanych z: informatyką, działaniami sił specjalnych oraz działalnością w przestrzeni kosmicznej,

– zapowiedziane całkowite podporządkowanie DDP marynarce wojennej Indii to wynik celowych działań i zabiegów dowództwa tego rodzaju sił zbrojnych. Według pierwotnych założeń New Delhi, kontrola nad działaniami DDP miała w dalszym ciągu pozostać przechodnia,

Bhāratīya Nau Senā miała z kolei przejąć całkowitą kontrolę nad wspomnianym dowództwem operacji w cyberprzestrzeni. Warto w tym miejscu dodać, że dowodzenie operacjami sił specjalnych ma przypaść wojskom lądowym. Wojska lotnicze mają odpowiadać za działania w przestrzeni kosmicznej,

– niechętna takiej reformie systemu dowodzenia marynarka wojenna wymusiła jej zmianę, gwarantującą Bhāratīya Nau Senā pełną kontrolę nad DDP. W zamian to dowodzenie operacjami w cyberprzestrzeni uzyska charakter przejściowy, dzielony (jak do tej pory w przypadku DDP) między wszystkie rodzaje indyjskich sił zbrojnych,

– z punktu widzenia efektywności działań realizowanych przez DDP, opisywana powyżej reforma dowodzenia jest jak najbardziej korzystna:

 1. całkowita kontrola tylko jednego rodzaju sił zbrojnych nad DDP pozwoli na lepsze planowanie działań podejmowanych przez podległe mu oddziały wojskowe, a także rozwój/rozbudowę/modernizację Dowództwa jako całości (infrastruktury, wyposażenia, uzbrojenia, stacjonujących jednostek)
 2. to także uproszczony i efektywniejszy (także czasowo) proces decyzyjny, gdzie decyzje o użyciu podporządkowanych jednostek wojskowych (doraźnie lub długofalowo) podejmowane są tylko przez jeden rodzaj sił zbrojnych (bez względu na fakt, iż na Andamanach i Nikobarach stacjonują zarówno samoloty wojskowe, jak i okręty wojenne oraz żołnierze wojsk lądowych)
 3. przekazanie pełnej kontroli nad DDP marynarce wojennej wydaje się idealnym rozwiązaniem z jeszcze jednego względu. Mianowicie to właśnie Bhāratīya Nau Senā jest podmiotem najbardziej odpowiedzialnym za szeroko pojętą projekcję siły militarnej Indii na wodach Oceanu Indyjskiego. Z tego też względu, dowodzenie operacjami morskimi jednostek stacjonujących na Andamanach i Nikobarach wydaje się zadaniem naturalnym dla tego rodzaju sił zbrojnych
 4. należy bowiem zaznaczyć, że głównym zadaniem przypisywanym DDP jest kontrola wschodnich wód Oceanu Indyjskiego, a także monitorowanie rosnącej aktywności potencjalnie wrogich (ChRL) okrętów wojennych na omawianym akwenie. DDP jest też odpowiedzialne za aktywne angażowanie się w proces budowania zaufania i współpracy (wojskowej) z państwami Cieśniny Malakka. W razie konieczności (np. w sytuacji wojennej) to właśnie jednostki podporządkowane DDP będą również odpowiedzialne za ustanowienie blokady morskiej cieśniny (więcej na ten temat tu: http://www.polska-azja.pl/2011/11/29/m-jarocki-polityka-indii-wobec-ciesniny-malakka/).
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: Zmiany w strukturze dowodzenia DDP Reviewed by on 29 października 2013 .

W ostatnich dniach indyjskie media przekazywały informację o planowanych zmianach w strukturze dowodzenia Dalekowschodniego Dowództwa Połączonego (DDP) zlokalizowanego na archipelagu Andamanów i Nikobarów. W najbliższym czasie pełne dowództwo nad DDP przejąć ma Bhāratīya Nau Senā (marynarka wojenna Indii). Do tej pory kontrola nad działaniami DDP była przechodnia, dzielona między oficerami wyższego szczebla wszystkich rodzajów sił

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

Pozostaw odpowiedź