Artykuły

M. Chodownik: Świat przeciw minom

2 grudnia, w Phnom Penh, w Kambodży, zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagrożeniom związanym ze stosowaniem min przeciwpiechotnych. Celem spotkań było przede wszystkim uwrażliwianie na problem oraz szukanie nowych rozwiązań w zakresie przekonywania kolejnych państw do podpisywania Konwencji o Zakazie Min Przeciwpiechotnych, zmniejszania (docelowo zlikwidowania) zasobów tejże broni, odminowywania terenów a także pomocy poszkodowanym w wypadkach powodowanych przez miny. Była to już 11 konferencja od czasu podpisania Konwencji Ottawskiej w 1997 roku.

Konwencja w Ottawie

Konwencja o Zakazie Min Przeciwpiechotnych została podpisana 3-go grudnia 1997 roku w Ottawie i weszła w życie dwa lata później. Zabrania ona używania, produkowania, składowania i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz nakłada obowiązek zniszczenia zasobów jak i odminowania terenów. Do tej pory podpisało ją 158 państw na świecie (w tym Polska). Finlandia ma stać się 159 krajem, który przyjmie zapis. Jednak na liście tej do dziś brakuje potęg światowych jak Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczone, które wciąż nie złożyły podpisu pod deklaracją a które posiadają i produkują miny przeciwpiechotne.

Mimo braku całkowitej solidarności w kwestii min i zakazu ich stosowania, przyjęcie Konwencji było i jest ogromnym sukcesem. Do jej powstania przyczynili się przede wszystkim: rząd Kanady oraz takie organizacje jak Czerwony Krzyż, ONZ oraz Międzynarodowa Organizacja Przeciw Minom (ICBL). Ta ostatnia za prowadzenie efektywnej kampanii bojkotującej używanie min jeszcze w ’97 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Problem min

Co niespełna 30 minut ktoś na świecie ginie od miny przeciwpiechotnej. Co roku z ich powodu prawie 20 tys. ludzi traci życie a kolejne tysiące zostają trwale okaleczone. W ostatnich 30 latach, po wstąpieniu na minę zginęło już ponad milion osób. Liczby te tłumaczą dlaczego zakaz ich używania jest tak istotną i niecierpiącą zwłoki kwestią. Mimo, że broń ta docelowo wymierzona miała być w jedynie wojsko to według przeprowadzanych analiz ich ofiarami padają w znacznej mierze cywile. Stanowią oni około 71 proc. wszystkich śmiertelnie rannych. 32 proc. to dzieci. Niestety, miny nie rozróżniają wojskowego buta od cywilnego czy od dziecięcej stopy. Celem Konwencji i Kampanii jest przede wszystkim ozabezpieczenie ludności cywilnej, która ponosi koszty byłych oraz aktualnie trwających konfliktów zbrojnych. Jest to jednak proces wymagający ogromnego wkładu pracy i środków finansowych. Miny przeciwpiechotne swoją popularność zdobyły przede wszystkim dzięki dwóm zaletom: są tanie i skuteczne. Likwidacja zapasów czy też odminowywanie terenów czyli ich odnalezienie i zdetonowanie, wielokrotnie przewyższa wartość produkcji tej broni. Kraje należące do najbardziej zaminowanych to: Angola, Mozambik, Bośnia, Afganistan, Irak, Laos oraz Kambodża.

Kambodża

Nie bez powodu na miejsce Konferencji wybrano kambodżańską stolicę – Phnom Penh. Kambodża to kraj okrutnie dotknięty wojnami, z którego terenów miny wciąż nie zostały całkowicie usunięte. Tylko tam w ostatnich 3 dekadach, miny przeciwpiechotne wybuchały około 64 tys. razy, powodując wśród cywilów bądź śmierć bądź poważne okaleczenia. Trzeba jednak przyznać, że prowadzone w Kambodży kampanie (także te, których celem jest szerzenie świadomości zagrożenia wśród społeczeństwa) oraz wdrażana polityka skierowana przeciwko minom przynosi efekty. W dwóch ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny spadek ofiar z 4,320 w roku 1996 do 286 w roku 2010. Z min oczyszczono już 700 km2 ziem, co pozwala lokalnej ludności rozwijać rolnictwo i żyć w poczuciu bezpieczeństwa.

„To spotkanie tutaj, w Phnom Penh jest okazją zarówno do świętowania dotychczasowych postępów w walce z zagrożeniem ze strony min przeciwpiechotnych, jak i przyznaniem, że aby uwolnić świat od nich, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia”, powiedziała Helen Clark (UNDP). „Niedawno byliśmy świadkami przyjęcia i wejścia w życie w rekordowym czasie Konwencji o Broni Kasetowej, to spotkanie jest więc także okazją do zwrócenia uwagi na moc partnerstwa między państwami, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi w dążeniu do humanitarnej dyplomacji, która ma charakter prewencyjny i pomaga budować bardziej pokojowy i bezpieczny świat.”

Świat

Przykład Kambodży pokazuje jak efektowna może być praca na rzecz ziemi wolnej od min. Lecz z drugiej strony, ten jeden przykład nie zmienia statystyk. Te jasno wskazują, że co niespełna 30 minut ktoś na świecie ginie od tej właśnie broni. Problem, mimo propozycji rozwiązań i deklaracjach wzajemnej pomocy, wciąż pozostaje. Z terenów niegdyś objętymi konfliktami, tylko w 2010 roku wydobyto ok. 1,2 miliona min, przy czym ten sam rok był także jednym z rekordowych pod względem podkładania kolejnych. Krajami wciąż korzystającymi z tej broni są: Birma (której przedstawiciele zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej konferencji), Syria, Libia, Pakistan, Somalia, Kolumbia czy Afganistan.

W Afganistanie, miny przeciwpiechotne to aktualnie stosowany, popularny typ uzbrojenia. Po części także, miny stanowią „spadek” po konflikcie z ZSRR. Podczas wojen z Sowietami, na kraj ten spadło około 20 milionów min (w tym także na tereny rolnicze) w wyniku czego około 700 tys. ludzi zostało kalekami. Szacuje się, że dziś na terenie tego kraju jest około 9 milionów sztuk, które każdego miesiąca przyczyniają się do śmierci ponad 80 osób. Wciąż powstają i podkładane są kolejne.

Polska

Obecnie, ze wszystkich 158 krajów, 153 deklarują brak min przeciwpiechotnych w swoich zasobach. Polska nie jest jednym z nich. Mimo podpisania Konwencji w 1997 roku, nasz kraj jeszcze jej nie ratyfikował. „Ze względu na potrzeby obronności państwa, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych ustalili rok 2012 jako optymalną datę ratyfikacji Konwencji Ottawskiej. Do tego czasu zakończona zostanie między innymi realizacja projektu badawczo-wdrożeniowego, którego celem jest opracowanie systemów uzbrojenia będących alternatywą dla min przeciwpiechotnych.” czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Autorka: Magdalena Chodownik

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Chodownik: Świat przeciw minom Reviewed by on 20 stycznia 2012 .

2 grudnia, w Phnom Penh, w Kambodży, zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagrożeniom związanym ze stosowaniem min przeciwpiechotnych. Celem spotkań było przede wszystkim uwrażliwianie na problem oraz szukanie nowych rozwiązań w zakresie przekonywania kolejnych państw do podpisywania Konwencji o Zakazie Min Przeciwpiechotnych, zmniejszania (docelowo zlikwidowania) zasobów tejże broni, odminowywania terenów a także pomocy poszkodowanym w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź