Laos news

Laos: Walka z malarią wciąż nieskuteczna

źródło: en.wikipedia.org

źródło: en.wikipedia.org

6. Milenijny Cel Rozwoju ONZ na 2015 r. zakładający powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii oraz innych chorób najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty przez Laos. Statystyki zachorowań i umieralności działają na niekorzyść kraju.

Niepowodzeniem kończą się starania władz w celu ograniczenia stopnia zachorowalności na malarię. Od stycznia 2012 r. liczba zachorowań w prowincjach Khammuan, Savannakhet, Champassak, Xekong, Saravan i Attapeu przekracza przewidywane progi i brak jest sygnałów, aby sytuacja ta miała się wkrótce poprawić. W kasie Ministerstwa Zdrowia Laosu brakuje bowiem około 2 mln dolarów na podjęcie efektywniejszej walki z chorobą.

6. Milenijny Cel Rozwoju zakłada dopuszczalną liczbę dwóch zachorowań na 1000 osób oraz próg śmiertelności na poziomie 0,2 na sto tys. przypadków zarażenia. W Laosie natomiast liczby te wynoszą odpowiednio 6,5 zachorowań oraz 0,5 zgonów.

Czynnikiem w głównej mierze przyczyniającym się do obecnego stanu rzeczy jest fakt, iż mieszkańcy spędzają dużo czasu w lasach w poszukiwaniu żywności oraz produktów do handlu. Sytuację pogarsza także wzrastająca odporność na leki antymalaryczne. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby pracujące przy budowie tam oraz przy plantacjach trzciny cukrowej.

Na podstawie: vientianetimes.org.la
Opracowanie: Ewa Lipińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Laos: Walka z malarią wciąż nieskuteczna Reviewed by on 5 kwietnia 2014 .

6. Milenijny Cel Rozwoju ONZ na 2015 r. zakładający powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii oraz innych chorób najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty przez Laos. Statystyki zachorowań i umieralności działają na niekorzyść kraju. Niepowodzeniem kończą się starania władz w celu ograniczenia stopnia zachorowalności na malarię. Od stycznia 2012 r. liczba zachorowań w prowincjach Khammuan, Savannakhet, Champassak, Xekong,

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź