Laos news

Laos: Powtórne zalesienie kraju będzie wyzwaniem

źródło: en.wikipedia.org

źródło: en.wikipedia.org

Laotańskie Ministerstwo Rolnictwa i Lasów sceptycznie wyraża się odnośnie do zakładanych planów osiągnięcia poziomu 65 proc. zalesienia kraju do roku 2015, oraz 70 proc. do 2020. Powątpiewanie wyraził szef ministerstwa po zapoznaniu się z obrazami przekazanymi przez satelitę.

Z zarejestrowanego przez satelitę przekazu wynika, że na obecną chwilę Laos pokryty jest lasami w 50 proc. Minister Vilayvanh Phomkhe zauważył, że nawet mimo obecnie prowadzonych działań zasiewania 30 tys. ha powierzchni kraju rocznie, 3o-50 proc. nasion w ogóle nie wyrasta, co jest rezultatem zaniedbań w doglądaniu szkółek. Ministerstwo pracuje nad dwoma strategiami, które mogłyby wspomóc proces wyrastania lasu. Pierwsza to ograniczanie wycinki i edukacja rolników na temat szkodliwości stosowanego procederu wypalania terenów uprawnych. Druga strategia obejmuje zapobieganie powstawania pożarów w lasach.

Nie bez wpływu na sytuację  pozostaje proceder nielegalnego wyrębu drewna, który przyczynia się do zmniejszania powierzchni lasów, ale także specjalnych, ochronnych stref przyrodniczych. Phomkhe informuje jednak, że projekt zalesienia uzyska sukces, jeśli jednocześnie wprowadzi się zakaz wypalania i wycinki na ternie szkółek. Zajęłoby to wówczas około 6-7 lat.

1 czerwca przypada Narodowe Święto Sadzenia Drzew, tę datę przyjął więc rząd za początek zasiewania. Zakładane jest zalesienie 30 tys. ha powierzchni w tym roku, i w tym celu ministerstwo wykorzysta 15 tys. nasion drzew.

Na podstawie: vientianetimes.org.la
Opracowanie: Ewa Lipińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Laos: Powtórne zalesienie kraju będzie wyzwaniem Reviewed by on 18 maja 2014 .

Laotańskie Ministerstwo Rolnictwa i Lasów sceptycznie wyraża się odnośnie do zakładanych planów osiągnięcia poziomu 65 proc. zalesienia kraju do roku 2015, oraz 70 proc. do 2020. Powątpiewanie wyraził szef ministerstwa po zapoznaniu się z obrazami przekazanymi przez satelitę. Z zarejestrowanego przez satelitę przekazu wynika, że na obecną chwilę Laos pokryty jest lasami w 50 proc.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź