Laos news,News

Laos otrzymuje dofinansowanie z Banku Światowego

world bankDyrektorzy zarządu Banku Światowego zatwierdzili we wtorek (28.05) dodatkowe 6,5 mln dolarów dla projektów ułatwień w kwestiach handlowych i celnych w Laosie.

Dotacja stanowi uzupełnienie grantu przyznanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), który został zatwierdzony w 2008 roku.

Dofinansowanie uzupełnia wsparcie Światowego Banku dla programu, którego celem jest poprawa skuteczności i zwiększenia efektywności administracji celnej i uproszczenie procesów i procedur celnych w celu wyeliminowania redundancji oraz zmniejszenia kosztów transakcyjnych.

Projekt ma również za zadanie wspierać cele rządu w osiągnięciu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i stanowi część zintegrowanego programu handlowego kraju wspieranego przez Bank Światowy we współpracy z Australią, Unii Europejską, Niemcami i Irlandią.

Proponowane dofinansowanie pomoże Departamentowi Celnemu w Laosie odegrać znaczącą rolę w promowaniu rządowej polityki z zakresu ułatwień w handlu i narodowej agendy konkurencyjności.

Na podstawie: vientianetimes.org.la
Opracowanie: Natasza Nowakowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Laos otrzymuje dofinansowanie z Banku Światowego Reviewed by on 31 maja 2013 .

Dyrektorzy zarządu Banku Światowego zatwierdzili we wtorek (28.05) dodatkowe 6,5 mln dolarów dla projektów ułatwień w kwestiach handlowych i celnych w Laosie. Dotacja stanowi uzupełnienie grantu przyznanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), który został zatwierdzony w 2008 roku. Dofinansowanie uzupełnia wsparcie Światowego Banku dla programu, którego celem jest poprawa skuteczności i zwiększenia efektywności administracji celnej

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź