Indie news,News

Kontrowersje w sprawie wizyty europejskich dyplomatów w Nagalandzie

Świątynia protestancka; Alichen - Nagaland

Pomimo protestów Indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dyplomaci, którzy odwiedzili w niedzielę stan Nagaland twierdzą, że informacje o podróży były w całości znane wcześniej władzom indyjskim i wszystkie formalności w tej kwestii zostały dopełnione. Jest to częścią sporu pomiędzy miejscowym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele MSZ twierdzą, że podróż dyplomatów była im wiadomą, co więcej jak twierdzą przedstawiciele departamentu  ambasadorowie uzyskali odpowiednie potwerdzenia bezpieczeństwa ze strony Indyjskiego Biura Wywiadu.

 Prawo wymaga, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało wniosek o wydanie odpowiednich pozwoleń obywatelom obcych państw do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed podróżą do niektórych                 północno – wschodnich rejonów państwa (m.in. Nagalandu). Twierdząc, że tym razem procedury zostały naruszone MSW wysłało w poniedziałek pismo żądające wyjaśnień ze strony miejscowego MSZ oraz potępienia niewłaściwego zdaniem urzędników MSW postępowania ambasadorów (w formie noty werbalnej).

Wizyta przedstawicieli siedmiu państw Unii Europejskiej: Bułgarii, Czech, Finlandii, Węgier, Niemiec, Polski oraz Słowacji miała miejsce w niedzielę. Podczas jej trwania dyplomaci odwiedzili kilka miejsc w stolicy stanu Nagaland Kohimie , wliczając w to lokalne centrum  policji. Później spotkali się zaś z miejscowymi notablami wliczając w to szefa stanowej administracji.

Źródło: India Today

Opracowanie: Konrad Leszczyński

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kontrowersje w sprawie wizyty europejskich dyplomatów w Nagalandzie Reviewed by on 15 maja 2012 .

Pomimo protestów Indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dyplomaci, którzy odwiedzili w niedzielę stan Nagaland twierdzą, że informacje o podróży były w całości znane wcześniej władzom indyjskim i wszystkie formalności w tej kwestii zostały dopełnione. Jest to częścią sporu pomiędzy miejscowym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele MSZ twierdzą, że podróż dyplomatów była im wiadomą,

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • O sprawie informuje też Times of India, ale nie na pierwszej stronie. Podaje,ze delegacja miała badać możliwości inwestycji w Nagalandzie, jako część działań mających na celu zwiększenie więzi (w tym handlowych) pomiędzy UE a Indiami.
  Napisano też, że delegacja odeszła od pierwotnego planu i odbyła spotkania z przedstawicielami organizacji plemiennych, społeczeństwa obywatelskiego, liderami Naga Hoho i innymi i dyskutowała z nimi przebieg procesu pokojowego. To właśnie wzbudziło zastrzeżenia MSW. Urzędnicy ministerstwa twierdzą, że takie rozmowy mogły doprowadzić do ujawnienia informacji istotnych dla bezpieczeństwa kraju i internacjonalizacji sprawy Naga.
  Sam ToI nie skomentował sprawy, a ton notatki jest raczej czysto „raportujący”

Pozostaw odpowiedź