Chiny news,News

Kluczowy doradca polityczny Państwa Środka odwiedza Włochy

27 listopada br. w Rzymie odbyło się spotkanie pomiędzy Jia Qinglin, przewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (CPPCC) oraz prezydentem Giorgio Napolitano. Nadrzędnym celem wizyty chińskiego doradcy było podjęcie rozmów na temat zwiększenia bilateralnych stosunków między państwami. Qinglin z radością oznajmił, że kraje są zaangażowane w częste rotacje na szczeblu politycznym, co dokonuje się przy udziale polepszających się rezultatów ekonomicznych oraz podczas  zacieśnienia zaufania między stronami. Polityk wyraził przekonanie, że partnerzy udzielali sobie wzajemnego wsparcia w kryzysowych sytuacjach, a przybrało to znamiona realności dzięki zaawansowanemu poziomowi komunikacji, który pozwolił na rozwiązanie problemów regionalnych oraz międzynarodowych. Nadmienił również, że pogłębienie stosunków znajduje się w interesie obu stron, stąd należy dążyć do urzeczywistnienia tego zamierzenia.

Przewodniczący CPPCC przedstawił stanowisko chińskich władz, które wyrażają szczere zainteresowanie podjęciem współpracy z Włochami w takich dziedzinach jak chociażby technologia, handel, kultura, nauka czy ochrona środowiska. Powyższa kooperacja przysłużyłaby się względem rozwoju obu państw oraz pr

zyniosłaby wymierne korzyści dla ich obywateli. Adekwatnym urzeczywistnieniem takich planów mogłaby być organizacja tzw. Roku Kultury zarówno w Chinach, jak i we Włoszech. Za pośrednictwem tego wydarzenia partnerzy mieliby sposobność do promowania wymiany oraz współpracy w radiu, prasie, telewizji czy też w literaturze . Stanowiłoby to skuteczny środek ku zróżnicowaniu cywilizacyjnemu.

Chiński doradca polityczny nadmienił również o istotnym znaczeniu 18 Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin, który miał miejsce stosunkowo niedawno. Nadał znaczenie osiągniętym postanowieniom, które uwzględniały zwrócenie Państwa Środka w kierunku znamiennych reform, dążenie ku budowie społeczeństwa żyjącego w umiarkowanym dostatku oraz troskę o wyzwolenie umysłów chińskich obywateli z socjalistycznych ram, jakie im niegdyś narzucono.

Warto zaznaczyć, że w obliczu kryzysu, jaki dotyka kontynent europejski, niczym zaskakującym nie wydaje się zwrot włoskich przedsiębiorstw ku inwestorom azjatyckim oraz chęci zaangażowania się w wspólne przedsięwzięcia ze spółkami chińskimi. Podążając w kierunku powyższych rozmyślań, prezydent Napolitano wyraził entuzjazm wobec faktu, że zacieśnienie chińsko-włoskich relacji umożliwi osiągnięcie państwu większego poziomu rozwoju. Ponadto, ustosunkował się entuzjastycznie względem pomysłu zmierzającego ku rozszerzeniu aktualnego stopnia współpracy na linii Pekin-Rzym.

Źródło: Xinhua

Patrycja Olszamowska

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kluczowy doradca polityczny Państwa Środka odwiedza Włochy Reviewed by on 28 listopada 2012 .

27 listopada br. w Rzymie odbyło się spotkanie pomiędzy Jia Qinglin, przewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (CPPCC) oraz prezydentem Giorgio Napolitano. Nadrzędnym celem wizyty chińskiego doradcy było podjęcie rozmów na temat zwiększenia bilateralnych stosunków między państwami. Qinglin z radością oznajmił, że kraje są zaangażowane w częste rotacje na szczeblu politycznym, co dokonuje się przy

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar