Komentarz eksperta,Top news

K. Palonka: Założenia Planu 2016-2020. Co możemy zaproponować Chinom w świetle ich strategii

Nadzwyczajna aktywność dyplomatyczna Chin w ciągu ostatnich miesięcy jest spektakularna. Wizyty prezydenta Xi Jinpinga w USA i Wielkiej Brytanii, pierwsze po 66 latach spotkanie prezydentów Chin i Tajwanu, następnie wizyta prezydenta Xi w Wietnamie; media nie są niemalże w stanie zapewnić należytej obsługi tych wydarzeń. Wszystko to odbywa się równolegle z nie mniej ważną, a być może ważniejszą dla przywódcy państwa działalnością wewnątrz kraju.

Wiodące agencje zdołały odnotować (za publikacją agencji Xinghua), że z polecenia prezydenta zatwierdzono założenia nowego, trzynastego planu 5-letniego 2016-2020.  Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem całego dokumentu, wiadomo już jakie będą główne kierunki polityki gospodarczej Chin do 2020 roku.

Źródło: flickr.com

Źródło: flickr.com

Ogólne, optymistyczne założenie strategiczne nazwane propagandowo Double Vision – Podwójna Wizja – zakłada podwojenie wielkości PKB oraz PKB/Per capita do roku 2020. Jednakże prezydent zwraca uwagę na konieczność spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.  Bardziej szczegółowe rozwiniecie tej strategii znajdujemy w ośmiu rozdziałach dokumentu.

Pierwszy zakłada nie mniejszy niż 6,5% roczny wzrost PKB, co jest wyrazem już poprzednio artykułowanej strategii „nowej normalności”, która tłumaczy, że dwucyfrowy wzrost jest nie tylko niemożliwy, ale wręcz szkodliwy. Warto nadmienić, że nadmierna satysfakcja niektórych dziennikarzy obwieszczających światu gospodarczy upadek Chin świadczy o ich żałosnej ignorancji (prosty rachunek: jeśli mamy 10% wzrost od podstawy 100 to wynosi on 10 jednostek – jeśli mamy 5% wzrost od podstawy 200, a w ciągu kilkunastu lat gospodarka Chin wzrosła dwukrotnie, to wartość bezwzględna jest tez 10).

Drugi element planu to konsekwentny proces doprowadzenia do swobodnej wymienialności chińskiej waluty RMB – w transakcjach międzynarodowych. Dokument wyrzanie podkreśla, że proces ten będzie stopniowy i przebiegać ma równolegle z reformą całego systemu finansowego. Jest to ogromne wyzwanie dla instytucji zajmujących się finansami państwa. Warto bowiem pamiętać, że swobodna wymienialność to również swobodny przepływ pieniądza z kraju i do kraju, a to naraża zawsze walutę na spekulacyjne działania wielkich międzynarodowych instytucji finansowych (stąd uruchomienie wielkich rezerw walutowych Centralnego Banku Chin dla ratowania ostatnich zawirowań na rynkach finansowych). Władze mają zamiar opublikować „negative list” – listę działań które będą zabronione (reszta będzie dopuszczalna) dla operacji międzynarodowych, co w efekcie ma włączyć RMB w system SDR (Special Drawing Rights)  i w koszyk walut w ramach MFW.

Trzeci pojawiający się w czołówce cel strategiczny to likwidacja ubóstwa. Chiny już wyprowadziły około 200 milionów ludzi z tej strefy; podniosły zresztą limit granicy ubóstwa z uznanej przez ONZ za światowy poziom 1,25$ dziennie do 2$ dziennie. Ale wciąż jeszcze około 70 milionów w najuboższych rolniczych regionach żyje w nędzy. Zagadnienie to wiąże się z nierównomiernym rozwojem rożnych regionów Chin, a szczególnie z niższym poziomem życia w prowincjach zachodnich (patrz mapa poniżej).

1

Dochód na głowę mieszkańca w prowincjach Chin

Pomoc dla najuboższych, poprzednio w dużej mierze obciążająca budżety lokalne, ma być przejęta przez budżet centralny (walka z korupcją, tak ostatnio nagłośniona, będzie zapewne pomocna w zapobieganiu nadużyciom w tej dziedzinie).

Czwarty element planu to równowaga miedzy inwestycjami zagranicznymi napływającymi do kraju (FDI), a tymi, które przedsiębiorstwa chińskie lokują za granicą. Ostatnie dane statystyczne ukazują praktyczne zrównanie wartości wpływu i wypływu kapitałów inwestycyjnych. Niepokój władz wzbudza ostatnio rosnący udział chińskich inwestycji za granicą co oznacza wielki odpływ pieniądza z kraju. Z drugiej  strony rząd zachęca firmy chińskie do inwestowania za granicą (hasło: go abroad), co ma wiele pozytywnych efektów dla kraju.

2

Struktura inwestycji chińskich za granicą ulega w ostatnich latach istotnym zmianom. Z krajów o znacznych zasobach naturalnych przesuwa się do krajów o zaawansowanej technologii, a także tam, gdzie można nabywać obiecujące nieruchomości.

Piąty nowy obszar objęty  publikacją założeń 13-tego planu 5-letniego to reforma gospodarowania ziemią i zasobami naturalnymi. Uporządkowanie prawa własności ziemi i wpływu władz (szczególnie lokalnych) na dysponowanie ziemią będzie niezwykle trudnym, ale koniecznym przedsięwzięciem. Brak szczegółów w jaki sposób rząd ma zamiar zmierzyć się z tym problemem.

Szósty obszar nazwano ogólnie „Green development”. Obejmuje on ogromny obszar działań w sferze rozwoju „zielonych” energii, elektrycznego samochodu i ochrony środowiska. W tym obszarze jest wiele do zrobienia. Tamże Chiny sa skłonne zaangażować wielkie środki, zarówno w badanie jak rozwój oraz implementację. Badania nad wzrostem znaczenia innowacji i roli wydajności pracy w procesach wzrostu sa przedmiotem wielu opracowań.  [1]

W Chinach już doświadczających zmniejszenia podaży nowych pracowników jest to problem kluczowy. Efektywność czynników produkcji, a raczej jej wzrost będzie miał według analityków,  50% udziału w całym przyroście dochodu narodowego (patrz ilustracja poniżej).

3

Wielka skala możliwości tkwi w zielonych energiach z racji ich innowacyjnego charakteru ten czynnik jest wiodący.

Siódmym, kluczowym  elementem 13-tego planu jest rozbudowa sieci połączeń kolejowych – szczególnie kolei wielkich prędkości.

Ósmym jest generalne popieranie gałęzi opartych na technologii cyfrowej.

Trzy ostatnie elementy planu są oczywistym wyzwaniem dla krajowej, ale także zagranicznej myśli technicznej. Są też niewątpliwą zachętą dla przedsiębiorczych inwestorów i producentów zagranicznych. Wymienia się siedem obszarów, które będą szczególnie popierane przez rząd Chin w tym zakresie.

 • SAMOCHODY ELEKTRYCZNE- New Energy Autos
 • OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I OCHRONA ŚRODOWISKA – Energy-saving and Environmental Protection
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI –  New Generation Information Technology
 • BIO-TECHNOLOGIE –   Bio-technology
 • SPRZĘT OSTATNICH GENERACJI-  High-end Equipment Manufacturing
 • NOWA ENERGIA –  New Energy
 • NOWE MATERIAŁY-  New Materials

Polska myśl techniczna i polscy przedsiębiorcy znajdą bez wątpienia pole do popisu dla swej przyszłej działalności w Chinach.

[1] MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE; The China Effect on Global Innovation; October 2015

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Założenia Planu 2016-2020. Co możemy zaproponować Chinom w świetle ich strategii Reviewed by on 9 listopada 2015 .

Nadzwyczajna aktywność dyplomatyczna Chin w ciągu ostatnich miesięcy jest spektakularna. Wizyty prezydenta Xi Jinpinga w USA i Wielkiej Brytanii, pierwsze po 66 latach spotkanie prezydentów Chin i Tajwanu, następnie wizyta prezydenta Xi w Wietnamie; media nie są niemalże w stanie zapewnić należytej obsługi tych wydarzeń. Wszystko to odbywa się równolegle z nie mniej ważną, a

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź