Chiny news,Komentarz eksperta

K. Palonka: Rola Chin – spotkanie krajów BRICS. Ostatni etap podroży Xi Jinpinga

Dr Krystyna PalonkaBez względu na to jakie są naprawdę intencje Chin, ich dominująca rola w strukturach BRICS wydaje się nieunikniona.  Wielkość ich obszaru, liczba ludności, wreszcie podstawowe wskaźniki ekonomiczne stawiają ten kraj w dość niezręcznej sytuacji.

PKB  Chin jest na przykład o około 1,5 biliona US$ większy niż łączna wielkość  PKB pozostałych czterech krajów. Ta dysproporcja może rosnąć, zważywszy że tendencje wzrostowe gospodarki Chin są wyższe od pozostałych (według niektórych analiz w latach 2000-2009 70% wzrostu gospodarczego BRICS przypadało na Chiny.)

1

Rola Chin ukazuje się również, gdy mowa o handlu międzynarodowym; są one bowiem największym partnerem handlowym Rosji, Brazylii i Afryki Południowej, a  największym odbiorcą importu z Indii, będąc ich drugim co do wielkości partnerem handlowym. Z drugiej strony żaden z krajów BRICS nie jest znaczącym partnerem handlowym dla Chin (handel z Malezją  jest większy niż z jakimkolwiek krajów bloku, a handel z Koreą Południową  jest niewiele mniejszy niż całość handlu z BRICS ). Rola surowców energetycznych będzie w przyszłości raczej kreować rynek nabywcy niż sprzedawcy, co znów da przewagę krajom kupującym, takim jak Chiny.

Spotkanie w Durbanie było także pretekstem do dyskusji o inwestycjach zagranicznych Chin. China Development Bank  i inne państwowe banki np. udzieliły  (w latach 2008-2010) pożyczek zagranicznych na sumę większą niż Bank Światowy. Według źródeł brazylijskich Chiny zainwestowały ponad 12 miliardow US$ w Brazylii w 2010 roku, z tego 99 procent przeznaczono dla firm zagranicznych (czyt. chińskich) operujących w Brazylii.

Nic zatem dziwnego, że jednym z głównych przedmiotów dyskusji było stworzenie wspólnego funduszu wspierającego rozwój BRICS  – BRICS Development Bank –  gdzie wszystkie kraje miałyby swój wkład i decydowałyby wspólnie o wydatkowaniu środków (byłby to częściowo konkurencyjny fundusz wobec MFW i Banku Światowego). Inicjatywa ta kreuje istotne problemy, jeśli miałaby być realizowana. Po pierwsze, gdzie byłaby siedziba powstałego banku. Po drugie, kiedy można przewidzieć jego otwarcie. Po trzecie, w jaki sposób  (kryteria) lokowanoby pożyczki z banku. Po czwarte, w jakiej walucie denominowanoby fundusze. Wreszcie, po piątek, w jakich proporcjach poszczególne kraje partycypowałyby we wspólnym przedsięwzięciu – pierwsza propozycja to równy wkład 10 miliardow US$. To teoretycznie zagwarantowałoby równość w podejmowaniu decyzji, ale suma taka to zaledwie ułamek procenta PKB  Chin, a znaczny procent PKB Afryki Południowej. Warto przypomnieć, że podobna inicjatywa (zwana Chiag Mai Initiative) powstała już w ramach struktury tzw. ASEAN+3. Na razie nie słychać o realnych posunięciach w  jej ramach.

Zarówno MFW, jak i Bank Światowy okazały znaczne zainteresowanie rozmowami w Durbanie. MFW wyraził wręcz zaniepokojenie, głównie dlatego, że krytykowany jest za arbitralne decyzje. Mimo początkowo wielkiego sceptycyzmu, wydaje się, że BRICS zaistniał jako realny polityczny twór.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Rola Chin – spotkanie krajów BRICS. Ostatni etap podroży Xi Jinpinga Reviewed by on 3 kwietnia 2013 .

Bez względu na to jakie są naprawdę intencje Chin, ich dominująca rola w strukturach BRICS wydaje się nieunikniona.  Wielkość ich obszaru, liczba ludności, wreszcie podstawowe wskaźniki ekonomiczne stawiają ten kraj w dość niezręcznej sytuacji. PKB  Chin jest na przykład o około 1,5 biliona US$ większy niż łączna wielkość  PKB pozostałych czterech krajów. Ta dysproporcja może

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź