Komentarz eksperta

K. Palonka: Pierwsze rezultaty III Plenum KC KPCh

Dr-Krystyna-PalonkaOficjalny 20-stronicowy dokument, który ukazał się trzy dni po zakończeniu III Plenum KC KPCh, zawiera plan 60 celów rozmaitych reform planowanych na następne dziesięciolecie. Nawet jeśli założymy, że to tylko plan, to zadania w nim postawione są bardzo ambitne i niektórzy porównują je do słynnych, przełomowych reform Deng Xiaopinga z 1978 roku. Wszyscy interesujący się Chinami od razu zauważą, że zakładane cele będą trudne do zrealizowania i napotkają znaczny opór ze strony potężnych grup interesów, co może być przyczyną problemów przewodniczącego Xi Jinpinga i premiera Li Keqianga. O ile Deng miał za przeciwników jedynie grupę politycznych ideologów-ekstremistów, o tyle dzisiejsi reformatorzy staną wobec oporu wielu grup o przeciwstawnych interesach.

Podstawowym założeniem reform w sferze gospodarczej jest kluczowa rola rynku, który „odgrywa decydującą rolę w alokacji zasobów”. Jednym z najważniejszych celów wynikających z tego sformułowania jest ograniczenie potęgi i wpływów wielkich, monopolistycznych przedsiębiorstw państwowych. Zamiast zaledwie 5-20 proc. dywidend wielkie firmy mają odtąd wpłacać do kasy państwowej minimum 30 proc. Rozmiary tych przedsiębiorstw i ich monopol w wielu dziedzinach gospodarki ustawiał je często ponad prawem i regułami gospodarności. Wielu prezesów sprawowało na przemian funkcje partyjne, państwowe i gospodarcze. Powstaje pytanie, czy w związku z tym łatwo zrezygnują oni z potężnych wpływów i uprzywilejowanej pozycji?

Innym celem reform jest „pełne równouprawnienie” migrantów wiejskich pracujących w miastach i wynikająca z tego kwestia hukou. Ta ostatnia sprawa jest związana z uwłaszczeniem własności ziemskiej na wsi i uzyskania prawa do jej obrotu. Skutkiem wprowadzenia tych reform będzie zwiększony przepływ ludzi do miast oraz przyznanie uprawnień miejskich (dot. edukacji, ochrony zdrowia czy mieszkania) znacznie większej liczbie mieszkańców. Natychmiastowe rozszerzenie tych świadczeń nie będzie jednak możliwe. Trzeba pamiętać, że obecni mieszkańcy miast już teraz nie ukrywają niechęci do przybyszów ze wsi i obawiają się ich konkurencji. Choć ogłoszone reformy mogą budzić uznanie, to diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Nie ulega wątpliwości, że reformatorzy spotkają się z oporem władz lokalnych, przedsiębiorstw państwowych i biurokratów. W związku z tym trudno przewidzieć, jak władze lokalne będą wdrażały dyrektywy przyjęte przez kierownictwo w Pekinie.

Z tekstu ogłoszonego planu można również wywnioskować, że przewodniczący Xi dąży do centralizacji swych uprawnień. Dowodem tego jest zapowiedź powołania dwóch nowych organów centralnych. Pierwszy to Grupa Kierownicza do spraw Wszechstronnego Pogłębiania Reform, w skład której najpewniej wejdą sprzyjający reformom członkowie Komitetu Centralnego, którzy będą koordynować wprowadzanie zmian i usuwać stojące na ich drodze przeszkody biurokratyczne. Drugą instytucją ma być Komisja ds. Bezpieczeństwa Narodowego, pełniąca funkcję organu koordynującego decyzje związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jeśli oba ośrodki decyzyjne będą efektywnie funkcjonowały, to mogą zapewnić przewodniczącemu nadzwyczajne uprawnienia i władzę. Jeśli Xi będzie zamierzał wykorzystać je dla realizacji zapowiadanych reform, może to przyczynić się do wprowadzenia długo oczekiwanych zmian w Chinach.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Pierwsze rezultaty III Plenum KC KPCh Reviewed by on 25 listopada 2013 .

Oficjalny 20-stronicowy dokument, który ukazał się trzy dni po zakończeniu III Plenum KC KPCh, zawiera plan 60 celów rozmaitych reform planowanych na następne dziesięciolecie. Nawet jeśli założymy, że to tylko plan, to zadania w nim postawione są bardzo ambitne i niektórzy porównują je do słynnych, przełomowych reform Deng Xiaopinga z 1978 roku. Wszyscy interesujący się

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź