Artykuły,Publicystyka

K. Hajduk: przegląd chiński #30

Najnowsze dane dotyczące chińskiej wymiany handlowej

Według ostatnich danych sporządzonych przez China Custom Statistics wartość importu i eksportu Państwa Środka w okresie styczeń-lipiec zanotowała spadek o 3% w skali rocznej i obecnie wartość chińskiej wymiany handlowej szacuje się na 13,2 bilionów juanów. Import spadł o 4,8%, osiągając wartość 5,6 bln juanów, natomiast nadwyżki handlowe wzrosły o 8,7% i wyniosły 2 bln juanów.

Od czerwca wskaźnik eksportu (Export Leading Indicator) wzrósł o 1,1 punktu. Odnotowano spadek eksportu do krajów ASEAN-u oraz Stanów Zjednoczonych, na co z pewnością miał wpływ spór wokół Morza Południowochińskiego. Natomiast eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł. Wymiana handlowa z UE wzrosła o 1,8%, osiągając wartość 2,01 bln juanów, co stanowiło 15,2% całego handlu zagranicznego Państwa Środka. Tym samym Unia Europejska pozostaje największym partnerem handlowym Chin.

http://www.chinacustomsstat.com/

Morze Południowochińskie nie wpłynie na współpracę między zwaśnionymi stronami

Jak podaje chińska strona rządowa, kwestia Morza Południowochińskiego i wyrok Trybunału nie będą miały wpływu na rozwój współpracy między krajami. Takie stwierdzenie padło podczas spotkania ministrów handlu Chin i Filipin, które miało miejsce 5 sierpnia.

Minister handlu Chin Gao Hucheng podkreślił, że „Chiny i Filipiny mają możliwość i są na tyle mądre, aby pomyślnie rozwiązać sytuację poprzez negocjacje i konsultacje, jak to było założone w 2002 roku w Declaration of Conduct (dokument podpisany między Chińską Republiką Ludową a państwami ASEAN-u)”.

Gao razem ze swoim filipińskim odpowiednikiem Ramonem Lopezem ustalili, iż w chwili obecnej należy skupić się na odnowie i rozwoju relacji handlowych między krajami. Z tego powodu uznano, że należy odnowić działalność „martwego” od pięciu lat mechanizmu śledzenia i doradzania w kwestiach handlu bilateralnego i ekonomicznej współpracy między Chinami i Filipinami.

W maju bieżącego roku na Filipinach odbyły się wybory prezydenckie, w których zwyciężył Rodrigo „Digong” Duterte, przez niektórych nazywany drugim Donaldem Trumpem, który początkowo był za negocjacjami z Państwem Środka. Nowa filipińska administracja przedstawiała chęć współpracy z Chinami i wzmocnienie handlu obustronnego, dzięki któremu można będzie wzmocnić kooperację.

Obie strony wymieniły również swoje spostrzeżenia na temat współpracy w dziedzinie infrastruktury, turystyki i przemysłu, jednak szczegóły w tym zakresie nie zostały ujawnione.

http://news.qq.com/a/20160805/044422.htm
http://military.china.com/important/11132797/20160811/23270502.html

 

Źródło: commons.wikipedia.org

Źródło: commons.wikipedia.org

Współpraca między Chinami a Afryką

Pod koniec lipca w Pekinie odbyło się dwudniowe Forum Współpracy Chiny-Afryka (FOCAC), w którym wzięło udział około 300 delegatów, wliczając w to 100 ministrów z 53 krajów afrykańskich. Po spotkaniu w Pekinie delegaci udali się do Suzhou, w którym jest tworzony nowy park technologiczny. Dyrektor ośrodka Yang Zhiping podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat otwierania się Chin na świat oraz istotnego wpływu, jaki w tym procesie miały parki technologiczne. Głównym założeniem wizyty afrykańskich przedstawicieli w Suzhou było pokazanie, że Państwo Środka ma plan swojego rozwoju, a co więcej nie istnieje on tylko „na papierze”.

Park technologiczny w Suzhou jest sztandarowym projektem współpracy między władzami chińskimi i singapurskimi, która w ostatnich 22 latach przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego. W ubiegłym roku PKB oraz wpływy z tytułu podatków osiągnęły wartość około 260 mld juanów. Park technologiczny rozpościera się na powierzchni 288 km2, czyli około 1/3 powierzchni Singapuru, z czego 80 km2 należy do strefy współpracy pomiędzy Chinami i Singapurem. Początkowo władze udziały Singapuru w przedsięwzięciu wynosiły 65%, dzisiaj wartość ta spadła do 28%.

Od czasu reform gospodarczych w 1978 roku (reformy Deng Xiaopinga) Suzhou jest jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie, z rocznym wzrostem PKB na poziomie 14% w ciągu ostatnich 35 lat.

Podczas spotkań z afrykańskimi przedstawicielami wystąpił również chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. Zaakcentował, że „mechanizm współpracy, który funkcjonuje między krajami afrykańskimi i Chinami, działa bardzo sprawnie i prowadzi do rozwoju obu stron”. Zarówno Chiny, jak i Afryka darzą się wzajemnie zaufaniem w kwestiach politycznych oraz wspierają się w przezwyciężaniu trudności gospodarczych.

http://www.bbc.com/zhongwen/simp/fooc/2015/07/150727_fooc_ethiopia_development_dilemma

Wang Yi z wizytą w Kenii

Wang Yi, szef chińskiego resortu spraw zagranicznych, 10 sierpnia udał się z wizytę dyplomatyczną do Kenii. Podczas niej podkreślił, że „Afrykańczycy są kluczem do rozwiązywania problemów swojego kontynentu”. Wang dodał, że chiński rząd będzie wspierał kraje afrykańskie, a dodatkowo Kenia może liczyć na wsparcie ze strony Państwa Środka w dążeniu do uzyskania pozycji regionalnego lidera.

Odwołując się do sytuacji w Południowym Sudanie, Wang zwrócił uwagę, że inne kraje mogą wspierać Afrykę, natomiast powinny to robić z umiarem, aby strony bezpośrednio zaangażowane w konflikt miały możliwość rozwiązania wszystkich kwestii po swojemu. Podobne słowa padły po ogłoszeniu wyroku Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, kiedy Chiny podkreśliły, że w rozwiązaniu sporu powinny uczestniczyć tylko kraje, których on bezpośrednio dotyczy.

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Chin i Kenii ustalono, że współpraca między państwami będzie kontynuowana na pięciu płaszczyznach: w dziedzinie infrastruktury, rolnictwa, wymiany międzyludzkiej, sprawach międzynarodowych oraz utrzymania pokoju na świecie.

http://cn.nytimes.com/world/20160811/safari-tour-guide-kenya/

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Hajduk: przegląd chiński #30 Reviewed by on 20 sierpnia 2016 .

Najnowsze dane dotyczące chińskiej wymiany handlowej Według ostatnich danych sporządzonych przez China Custom Statistics wartość importu i eksportu Państwa Środka w okresie styczeń-lipiec zanotowała spadek o 3% w skali rocznej i obecnie wartość chińskiej wymiany handlowej szacuje się na 13,2 bilionów juanów. Import spadł o 4,8%, osiągając wartość 5,6 bln juanów, natomiast nadwyżki handlowe wzrosły

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź