Artykuły,Publicystyka

K. Dombrowicz, K. Makarowicz: Przegląd najważniejszych informacji z Azji Południowej #18

Pakistan:

Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe AMAN-17

 W ubiegły piątek (10.02) w porcie w Karaczi miała miejsce ceremonia otwarcia ćwiczeń AMAN-17, których organizatorem jest Marynarka Wojenna Pakistanu. Pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane zostało w 2007 roku i odbywa się cyklicznie co dwa lata. Jego celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie szeroko pojętej obronności, a zwłaszcza przeprowadzania operacji morskich. W tegorocznych edycji udział bierze trzydzieści siedem krajów, a ich mottem jest „Razem dla pokoju”. Ćwiczenia potrwają do środy (14.02).

Ćwiczenia AMAN organizowane są co dwa lata począwszy od 2007 roku. Z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej krajów. Nie wszystkie jednak decydują się na uczestnictwo w symulacjach przeprowadzanych na otwartym morzu. Przedstawiciele większości z nich występują jedynie w roli obserwatorów, a także biorą udział w towarzyszącej wydarzeniu międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na morzu. W tym roku reprezentacje zbrojne wystawiły wojska Chin, USA, Indonezji, Australii, Turcji, Sri Lanki, Wielkiej Brytanii, Japonii i Rosji, która po raz pierwszy uczestniczy w AMAN. Wśród obserwatorów znalazły się kraje takie jak Egipt, Kenia, Arabia Saudyjska, Szwecja, Hiszpania i Polska.

Uczestników AMAN-17 gorąco powitał dowódca pakistańskiej floty, admirał Arifullah Hussaini. Jesteśmy tutaj dla wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, uczynienie tego świata bezpiecznym dla nas, dla reszty ludzkości, aby zapanował pokój, który przynosi dobrobyt i rozwój. Wierzymy w inkluzywną politykę i wiemy, że jeżeli świat się zjednoczy, przyniesie to wielki zysk nam wszystkim – powiedział Hussaini. Admirał wyjaśnił, że głównym celem ćwiczeń jest wypracowanie porozumienia, zarówno poprzez formalne, jak i nieformalne interakcje pomiędzy uczestnikami. Organizatorzy AMAN wierzą, że poczucie wspólnoty i jedności, pozwoli zapobiec przyszłym konfliktom, jak również szybko i efektywnie je rozwiązać, gdyby się pojawiły.

Hussaini podkreślił również wielką rolę, jaką odgrywa Pakistan w utrzymaniu bezpieczeństwa na Oceanie Indyjskim. Marynarka Wojenna Pakistanu aktywnie uczestniczą wraz z innymi siłami w walce z handlem narkotykami, piractwem, handlem żywym towarem i terroryzmem. Musimy podejmować wspólny wysiłek, aby wyeliminować te zagrożenia i ustanowić trwały pokój w regionie – powiedział Hussaini. Jednocześnie podziękował krajom uczestniczącym w AMAN-17 za wsparcie dla wysiłków Pakistanu w zakresie zaprowadzenia pokoju w regionie.

Źródła:

https://www.aman.paknavy.gov.pk/index.aspx

https://tribune.com.pk/story/1323128/aman-17-kicks-off-russia-makes-debut-multinational-naval-drill/

http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/37-countries-participate-in-pakistan-aman-17-naval-exercise/articleshow/57084906.cms

http://www.pakistantoday.com.pk/2017/02/10/multinational-naval-exercise-aman-17-begin-today/

 

Pakistan zaostrzy kary za wymuszone małżeństwa i małżeństwa dzieci

W ubiegły poniedziałek (06.02) pakistańskie Zgromadzenie Narodowe, izba niższa parlamentu, przegłosowała serię poprawek zbiorczo nazwaną Criminal Laws Act 2016. Poprawki dotyczą głównie kar za łamanie praw człowieka w zakresie wolności osobistej i religijnej. Szczególną uwagę zwrócono na zaostrzenie kar za zmuszanie do małżeństw dzieci i osób innego wyznania. Działania parlamentu spotkały się z wielką aprobatą ze strony mniejszości religijnych, jak również organizacji broniących praw człowieka, a zwłaszcza praw kobiet. Uchwała obecnie oczekuje na podpis prezydenta Mamnoona Hussaina.

Choć zawieranie związków małżeńskich przez osoby nieletnie było zakazane przez pakistańskie prawo, praktyka ta wciąż ma się dobrze. Szacuje się, że jedna na pięć pakistańskich dziewcząt, wydawana jest za mąż przed ukończeniem 16. roku życia, często wbrew własnej woli. Pakistańscy ustawodawcy zapowiadają walkę z tą niegodziwą praktyką. Pierwszym krokiem jest zaostrzenie kar za dopuszczanie się tego typu przestępstw. Do tej pory, za zmuszanie do małżeństwa, oskarżonym groziło od trzech lat więzienia i/lub grzywna w wysokości pięciuset tysięcy rupii. Wedle nowego prawa, za zmuszanie do małżeństwa przewidziana jest kara od pięciu do dziesięciu lat więzienia i/lub grzywna w wysokości miliona rupii. Kara została zaostrzona przez prawo, aby całkowicie wyeliminować bolączki społeczne, które nasiliły się przez mniej surowe kary i grzywny – powiedział Zahid Hamid, pakistański Minister Sprawiedliwości.

UNICEF szacuje, że około 21% pakistańskich dziewcząt wydawana jest za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Jedna z pakistańskich organizacji zajmujących się prawami dziecka (Society for the Protection of the Rights of the Child) sugeruje, że około 58% dziewczynek zamieszkujących regiony wiejskie wychodzi za mąż przed uzyskaniem pełnoletniości. Choć nowe prawo spotkało się z ogólną aprobatą ze strony organizacji walczących z łamaniem praw człowieka, niektóre z nich krytykują ustawodawców za brak zmian dotyczących wieku wymaganego do zawarcia małżeństwa. Obecnie jest to szesnaście lat dla kobiety i osiemnaście dla mężczyzny. Wielu domaga się zrównania wieku obu płci do osiemnastu lat.

Nowe prawo obejmie także pełnoletnie kobiety, które zmuszane są do zawarcia małżeństwa, a zwłaszcza przedstawicielki mniejszości etnicznych i religijnych. Criminal Laws Amendment Act 2016 występuje nie tylko w ochronie kobiet, ale także wszystkich przedstawicieli mniejszości w Pakistanie. Zwiększono kary za przemoc na tle religijnym i etnicznym. Surowiej karane będzie posługiwanie się mową nienawiści. Dla osób, które celowo używają słów, aby zranić uczucia religijne drugiej osoby, przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat trzech i/lub grzywna w wysokości pół miliona rupii. Zapis ten dotyczy szczególnie tych, którzy posługują się mikrofonami, megafonami bądź innymi urządzeniami nagłaśniającymi. Karana będzie również obraźliwa gestykulacja wymierzona w konkretną osobę. W świetle nowego prawa nielegalny stanie się także publiczny lincz.

Nowe regulacje dotyczące łamania praw mniejszości etnicznych i religijnych spotkały się z dezaprobatą ze strony organizacji chrześcijańskich. Nazir S. Bhatti, przewodniczący PCC (Pakistan Christian Congress) zrzeszającego pakistańskich chrześcijan, stwierdził, że nowe prawa nie zmienią niczego w sytuacji chrześcijan, ponieważ muzułmańska administracja nie będzie podejmować działań przeciw muzułmańskim oprawcom, aby chronić religijne mniejszości. Krytykuje on również brak kar dla muzułmanów fałszywie oskarżających chrześcijan o bluźnierstwo. Muzułmanie zaś obawiają się, że w świetne nowego prawa, muzułmański azan, czyli wezwanie do modlitwy, często wygłaszane za pomocą głośników umieszczanych na meczetach, może być interpretowane jako urażenie uczuć religijnych innych osób.

Źródła:

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1463738605_158.pdf

http://www.asianews.it/news-en/Pakistan-soon-to-outlaw-mob-violence-and-forced-conversions-of-minorities-39873.html

http://www.pakistanchristianpost.com/detail.php?hnewsid=6306

http://www.reuters.com/article/us-pakistan-child-marriage-idUSKBN15M274

 

Bangladesz:

Rząd prosi o pomoc finansową w celu relokacji Rohingjów

W ubiegłym tygodniu rząd Bangladeszu poprosił ONZ i przedstawicieli społeczności międzynarodowej o wsparcie finansowe dla planu relokacji birmańskich rohingjów. Bangladesz od wielu lat boryka się z problemem rosnącej liczby rohingijskich uchodźców z Mjanmy. Obecnie żyją oni w rozproszonych po całym kraju obozach, w których panują niehumanitarne warunki. Rząd planuje ich relokację na wyspę Hatija, jednakże aby tego dokonać, potrzebuje wsparcia finansowego.

Rohingja to społeczność muzułmańska zamieszkująca północną część birmańskiego stanu Rakhine. Uważają się za autochtonicznych mieszkańców tego regionu, podczas gdy buddyjska większość, jak również rząd Mjanmy uznaje ich za nielegalnych imigrantów z terenów Bangladeszu. Są nieustannie prześladowani i pozbawieni praw obywatelskich. Mjanma nie uznaje ich statusu jako oddzielnej grupy etnicznej. ONZ uznał ich nawet za najbardziej prześladowaną grupę etniczną na świecie. Od października 2016 roku trwa kolejna fala intensywnych prześladowań rohingjów, która spowodowała ich masową ucieczkę z kraju.

ONZ szacuje, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy do Bangladeszu przybyło około sześćdziesięciu pięciu tysięcy rohingijskich uchodźców, z czego dwadzieścia dwa tysiące z nich przekroczyło granicę w pierwszym tygodniu 2017 roku. Ogólną liczbę rohingjów w Bangladeszu szacuje się od ok. trzystu do pięciuset tysięcy. Większość z nich przebywa w kraju nielegalnie. Obecność rohingjów w Bangladeszu od wielu lat stanowi przyczynę sporów z Mjanmą.

Większość rohingjów zamieszkuje dwa obozy ulokowane w mieście Cox’s Bazar w prowincji Ćottogram. W teorii obozy te pomieścić mogą ok. trzydziestu tysięcy ludzi, w praktyce zamieszkuje je około trzystu tysięcy. Warunki sanitarne panujące w obozach pozostawiają wiele do życzenia. Rząd podejrzewa również, że osiedla rohingjów stanowią siedlisko handlu narkotykami i żywym towarem. Wedle władz, rosnąca liczba rohingijskich uchodźców w Cox’s Bazar stanowi zagrożenie dla dynamiki socjo-ekonomicznej w regionie, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Niemniej jednak, rząd kraju, jak do tej pory nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie swojej tezy.

Rząd Bangladeszu planuje więc przenieść wszystkich rohingjów na bangladeską wyspę Hatija. Jak poinformował Minister Spraw Zagranicznych Abul Hassan Mahmood Ali, wielu rohingjów już przeniosło się do nowego osiedla. Docelowo zbudowana ma tam zostać cała infrastuktura – drogi, szpitale, schroniska, meczety etc. Całkowita relokacja ma się odbyć dopiero po zakończeniu ww. prac. Szczegółowy plan relokacji podczas specjalnego spotkania został przedstawiony reprezentantom ONZ i wielu misji dyplomatycznych w Bangladeszu. Wstępnie wyrazili oni chęć wsparcia finansowego przedsięwzięcia, wierząc, że dzięki temu poprawia się sytuacja rohingjów. Niemniej jednak, podkreślili oni, że ostatecznym rozwiązaniem problemu rohingjów, jest jedynie ich repatriacja do Mjanmy.

Human Rights Watch wzywa Bangladesz do natychmiastowego porzucenia planu relokacji. Organizacja ostrzega, że tego typu działania doprowadzą do gettoizacji społeczności rohingjów i pozbawi ich prawa do swobody poruszania się, osiedlania, dostępu do żywności i edukacji. Wedle HRW wcielając w życie swój plan, Bangladesz złamie swoje zobowiązania w kwestii przestrzegania praw człowieka. Organizacja twierdzi, że wyspa, na którą rząd planuje relokować rohingjów, jest kompletnie nieprzystosowana do tego celu ze względu na wysokie ryzyko powodziowe. Pomysły rządu bangladeskiego są więc według HRW nieludzkie, okrutne i niemożliwe do zrealizowania.

Źródła:

http://www.thedailystar.net/backpage/rohingya-relocation-dhaka-seeks-help-diplomats-sceptic-1356583

https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan

 

Indie:

Ćennaj: O. Pennerselvam złożył rezygnację z pełnienia stanowiska szefa rządu Tamil Nadu

W sobotę (5.05) O. Paneerselvam podał się do dymisji, twierdząc, że robi to ze względu na naciski ze strony członków partii AIADMK. Premier TN ogłosił swoją decyzję po 40-minutowej medytacji, którą odbył przy pomniku pamięci, gdzie została spalona poprzednia szefowa rządu, Jayalalitha. Paneerselvam wyraził nadzieję, że jego następca będzie godnie reprezentował urząd, który piastowała kiedyś Amma.

 1. Paneerselvam objął stanowisko szefa rządu Tamil Nadu w grudniu, po śmierci jego poprzedniczki Jayalalithy, zwanej też Ammą.

Dwa dni po rezygnacji premiera,  V.K. Sasikala – wieloletnia przyjaciółka i doradczyni Jayalalithy, zwanej też Ammą, została jednogłośnie wybrana na liderkę partii AIADMK, torując sobie tym samym drogę ku stanowisku szefowej rządu TN. Jej kandydaturę wysunął sam O. Paneerselvam. Według głosów, jakie pojawiły się po wtorkowym spotkaniu członków partii, wybór Sasikali na liderkę był łatwy do przewidzenia, a idea łączenia dwóch urzędów (liderki i szefowej rządu) przez jedną osobę jest od zawsze zgodny z zamysłem AIADMK.

 1. Paneerselvam w oficjalnym oświadczeniu podał, że rezygnuje z pełnionego stanowiska ze względów osobistych. Tłumaczył później, że czuł presję ze strony partyjnych kolegów z obozu Sasikali, dla których objęcie przez nią urzędu premiery było oczywiste. Twierdził, że nie podobały im się rozwiązania, jakie przedstawił w sprawie cyklonu Vardah, który nawiedził Tamil Nadu w grudniu, czemu dawali niejednokrotnie wyraz. Przekonywał, że mimo niespokojnych czasów, w jakich przyszło mu piastować urząd premiera, podejmował dobre decyzje; czy to podczas protestów związanych z organizacją gonitw byków Jallikattu, czy niedawnego wycieku ropy.

Odkąd jednak wśród ministrów pojawiły się sugestie, że to Sasikala, która kontynuowałaby tradycję Ammy, powinna zostać szefową rządu, Paneerselvam zdecydował, że nie ma zamiaru znosić dalszych upokorzeń i złożył rezygnację.

Nie wszystkim podoba się pomysł objęcia stanowiska szefowej rządu przez Sasikalę ze względu na wątek kryminalny, z którym jest związana. Niektórzy zarzucają jej także, że brak jej politycznego obycia, a wysokie stanowiska w partii zapewniła jej długoletnia przyjaźń z Jayalalithą. Sondaż internetowy, przeprowadzony przez stronę www.change.org w ciągu 48 godzin z wykazał, że przeciwko objęciu urzędu premiery przez Sasikalę opowiada się 150 000 osób.

Źródła:

http://indianexpress.com/article/india/sasikala-to-be-tamil-nadu-chief-minister-jayalalithaa-death-aiadmk-4509704/

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/sasikala-as-cm-pannerselvam-makes-a-marina-statement/articleshow/57025802.cms

https://en.wikipedia.org/wiki/All_India_Anna_Dravida_Munnetra_Kazhagam#Chief_ministers

 

Nepal:

Przedłużono czas działania TRC i CIEDP

Nadzwyczajne posiedzenie rady ministrów zdecydowało w czwartek o przedłużonym czasie urzędowania tymczasowych komisji: Truth and Reconciliation Commission (TRC) i Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons (CIEDP). Obie komisje będą jeszcze pracować przez rok.

W lutym 2015 roku, prawie dekadę od końca wojny domowej w Nepalu, rząd powołał dwie tymczasowej komisje. TRC jest odpowiedzialna za zadośćuczynienie niesprawiedliwości, jaka dotknęła ofiary konfliktu; CIEDP ma za zadanie ustalić miejsca pobytu około 1300 osób uznanych za zaginione podczas wojny.

Przewidywano, że nastąpi to w czasie dwóch lat; jednak w związku z tym, że liczba osób, które wymagały pomocy była większa, niż się spodziewano, przedłużono okres działania komisji jeszcze o rok. Czas ich urzędowania miał wygasnąć w ten czwartek (9.02), jednak dyskusja rządu nad obsadzeniem stanowiska szefa policji spowodowała, że decyzję można było nieco odwlec.

Ostatecznie premier Pushpa Kamal Dahal, łamiąc porządek obrad, powołał nadzwyczajne posiedzenie rady ministrów, by podjąć kroki w sprawie urzędowania komisji.

Mimo podjętej w czwartek decyzji, ofiary konfliktu wątpią, czy tymczasowym komisjom uda się zakończyć pracę nawet w ciągu następnego roku. Jak dotąd, największym osiągnięciem TRC I CIEDP było zebranie mailowo skarg od ofiar i ich rodzin.

Źródła:

http://www.nepalitimes.com/blogs/thebrief/2017/02/09/trc-extended/

https://www.ictj.org/news/nepal%E2%80%99s-trc-ciedp-have-lot-their-plate

K. Dombrowicz, K. Makarowicz

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Dombrowicz, K. Makarowicz: Przegląd najważniejszych informacji z Azji Południowej #18 Reviewed by on 14 lutego 2017 .

Pakistan: Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe AMAN-17  W ubiegły piątek (10.02) w porcie w Karaczi miała miejsce ceremonia otwarcia ćwiczeń AMAN-17, których organizatorem jest Marynarka Wojenna Pakistanu. Pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane zostało w 2007 roku i odbywa się cyklicznie co dwa lata. Jego celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie szeroko pojętej obronności, a zwłaszcza przeprowadzania

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź