Japonia news

Japonia: Złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów?

Kamei Shizuka

Kamei Shizuka

Japońska Agencja Usług Finansowych, zajmująca się nadzorem bankowym, planuje złagodzenie standardów kwalifikacji niewypłacalnych dłużników w celu promocji kredytów, wbrew krytycznym głosom zwracającym uwagę, że utrudni to ocenę rzeczywistej kondycji instytucji finansowych.

Oznacza to  duży zwrot w polityce AUF odnośnie inspekcji i nadzoru instytucji finansowych, w której kładziony był nacisk na ocenę ryzyka utraty pożyczonej kwoty.

Zamiast tego, Agencja proponuje, by instytucje finansowe same oceniały możliwość odzyskania pożyczki, opierając się na niejasnych kryteriach.

W ten sposób niepewni pożyczkobiorcy wciąż będą mogli uzyskać kredyt. Oznacza to również złagodzenie warunków spłaty kredytu dla obecnych dłużników.

Plan Agencji ma zapewnić bezproblemowe wprowadzenie w życie ustanowionego w poniedziałek prawa mającego pomóc małym przedsiębiorstwom w obecnej sytuacji gospodarczej i chronić je przed przymusowym ściąganiem pożyczek.

Prawo to, autorstwa sekretarza stanu ds. finansów, Kameia Shizuki, spotkało się z krytyką ze strony instytucji finansowych, które uważają, że zmuszanie ich do udzielania kredytu ryzykownym klientom jest sprzeczne z ich interesem.

Marta Karpińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia: Złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów? Reviewed by on 1 grudnia 2009 .

Japońska Agencja Usług Finansowych, zajmująca się nadzorem bankowym, planuje złagodzenie standardów kwalifikacji niewypłacalnych dłużników w celu promocji kredytów, wbrew krytycznym głosom zwracającym uwagę, że utrudni to ocenę rzeczywistej kondycji instytucji finansowych. Oznacza to  duży zwrot w polityce AUF odnośnie inspekcji i nadzoru instytucji finansowych, w której kładziony był nacisk na ocenę ryzyka utraty pożyczonej kwoty.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź