Japonia news

Japonia: Transparentne uniwersytety?

Audytorium Yasudy na terenie Uniwersytetu Tokijskiego

Audytorium Yasudy na terenie Uniwersytetu Tokijskiego

Już wkrótce wszystkie japońskie uczelnie wyższe mogą zostać zobowiązane do udostępnienia studentom kluczowych statystyk dotyczących procentu zatrudnienia absolwentów, procentu osób porzucających naukę w jej trakcie, itp.

Propozycja przedstawiona Centralnej Radzie Edukacji zawiera listę przedmiotów do potencjalnego upublicznienia, podzieloną na pięć grup, które według Ministerstwa Edukacji potrzebują ulepszeń: nauczanie, studenci, organizacja, ramy ekonomiczne i środowisko nauczania.

Wszystkie uniwersytety powinny udostępniać te informacje potencjalnym studentom i ich rodzicom. W ostatnich latach na uczelniach powstały urzędy do spraw wizerunku, tworzące drogie i zaawansowane kampanie reklamowe oparte na niepotwierdzalnych hasłach. Publikacja danych pomogłaby kandydatom i ich rodzicom podjąć decyzję w sprawie poważnego wydatku, jakim jest finansowanie edukacji.

Propozycja ta zakłada jednak, że złożoność instytucji zajmującej się kształceniem można miarodajnie ocenić dzięki analizie podstawowych statystyk. Wprowadzenie ulepszeń nie będzie automatyczną konsekwencją udostępnienia danych.

Wbrew pozorom, nauczanie na poziomie uniwersyteckim nie jest produktem konsumenckim takim jak samochód lub komputer. Wyścig na statystyki nie będzie prowadził do długodystansowych, poważnych inwestycji mających na celu ulepszenie środowiska nauczania. Zamiast tego, uniwersytety mogą zacząć stawiać na krótkoterminowe ulepszenia przekładające się na wzrost pozytywnych statystyk.

Marta Karpińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia: Transparentne uniwersytety? Reviewed by on 16 listopada 2009 .

Już wkrótce wszystkie japońskie uczelnie wyższe mogą zostać zobowiązane do udostępnienia studentom kluczowych statystyk dotyczących procentu zatrudnienia absolwentów, procentu osób porzucających naukę w jej trakcie, itp. Propozycja przedstawiona Centralnej Radzie Edukacji zawiera listę przedmiotów do potencjalnego upublicznienia, podzieloną na pięć grup, które według Ministerstwa Edukacji potrzebują ulepszeń: nauczanie, studenci, organizacja, ramy ekonomiczne i środowisko nauczania.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź