Japonia news

Japonia: Rząd zaaprobował budżet na przyszły rok

Siedziba Ministerstwa Finansów w Tokio

Siedziba Ministerstwa Finansów w Tokio

Rząd premiera Hatoyamy Yukio zaaprobował w piątek budżet na rok 2010, sprostawszy tym samym samodzielnie narzuconemu sobie wyzwaniu zakończenia prac budżetowych przed końcem grudnia.

Zatwierdzony budżet opiewa na rekordową sumę 92,30 bln jenów (ok. 3 bln złotych), pomimo czynionych przez administrację Hatoyamy usilnych starań na rzecz zmniejszenia niepotrzebnych wydatków. Kwota ta wzrosła o 3,75 bln jenów w porównaniu z wstępnym budżetem na bieżący rok fiskalny i w bezprecedensowej mierze polega na emisji obligacji oraz przychodach pozapodatkowych.

Przewiduje się, że w recesji wpływy z podatków spadną do 37,4 bln jenów (ok. 1,17 bln złotych), poziomu najniższego od 1984 roku.

Rząd zamierza wyemitować obligacje o wartości 44,3 bln jenów (ok. 1,39 bln złotych), o 33,1% więcej niż we wstępnym budżecie na bieżący rok fiskalny. Kwota ta jest równa łącznej wartości emisji obligacji we wstępnym budżecie oraz pierwszym budżecie suplementarnym na bieżący rok fiskalny.

W tym aspekcie, Hatoyama zrealizował obietnicę ograniczenia grożącej utratą zaufania inwestorów emisji obligacji. Jednak po raz pierwszy w okresie powojennym wartość emitowanych obligacji przewyższy we wstępnym budżecie przewidywane wpływy z podatków.

Do zwiększenia wydatków budżetowych przyczyniły się obietnice wyborcze Partii Demokratycznej, dotyczące m.in. dodatków na dzieci w wieku szkolnym oraz zniesienie opłat za naukę na szczeblu licealnym. W przeciwieństwie do wydatków na cele społeczne, o 18,3% zmniejszono środki przeznaczone na roboty publiczne.

Marta Karpińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia: Rząd zaaprobował budżet na przyszły rok Reviewed by on 25 grudnia 2009 .

Rząd premiera Hatoyamy Yukio zaaprobował w piątek budżet na rok 2010, sprostawszy tym samym samodzielnie narzuconemu sobie wyzwaniu zakończenia prac budżetowych przed końcem grudnia. Zatwierdzony budżet opiewa na rekordową sumę 92,30 bln jenów (ok. 3 bln złotych), pomimo czynionych przez administrację Hatoyamy usilnych starań na rzecz zmniejszenia niepotrzebnych wydatków. Kwota ta wzrosła o 3,75 bln

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź