Japonia news,News

Japonia – prace nad nowymi przepisami o prawach autorskich

Specjalna grupa konsultacyjna, w której skład wchodzą główne wydawnictwa, pisarze i członkowie parlamentu, uzgodniła konieczność wypracowania tzw. „praw pierwotnego wydania”. Celem nowych przepisów miałaby być ochrona praw wydawniczych oraz autorskich, które w dobie mediów elektronicznych niejednokrotnie są naruszane.

Przewodzona przez ministra ds. zarządzania kryzysowego Masaharu Nakagawę grupa planuje m.in. wprowadzić poprawki do obowiązujących przepisów, które uniemożliwiają wydawnictwom pozywanie do sądu osób, które tworzą nielegalne kopie publikacji wydanych w formie elektronicznej. Obowiązujące w chwili obecnej w Japonii przepisy odnośnie praw autorskich nie uwzględniają istnienia e-book’ów. W rezultacie pisarz, który posiada prawa autorskie do oryginalnego dzieła, musi sam składać do sądu wniosek o ściganie, za każdym razem, gdy rozpowszechniana jest nielegalna kopia jego utworu. Nowe przepisy miałyby w pełni chronić prawa autorskie twórców oraz przyznać wydawnictwom prawa do pierwotnego wydania utworu zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej. Znajdują się wśród nich zapisy o prawie do tworzenia kopii z oryginalnego dzieła; prawie do przekazania utworu, aby udostępnić go w internecie; prawie przekazania utworu upoważnionym wydawcom w celu udostępnienia go odbiorcom; prawo do użyczenia treści oryginalnego utworu, które umożliwiłoby wypożyczanie kopii utworu. Dzięki takim regulacjom wydawnictwa mogłyby drogą sądową domagać się usunięcia pirackich kopii, gdyby okazało się, że udostępniający je podmiot nie posiada praw do pierwotnego wydania.

W przypadku treści muzycznych, przy których produkcji zaangażowanych było wiele podmiotów (np. kompozytor, autor tekstu, piosenkarz), wytwórnia muzyczna uzyskiwałaby prawa pokrewne i mogłaby podejmować kroki prawne przeciwko osobom produkującym nielegalne kopie płyt CD.

Ponieważ książki czy inne materiały pisane są zwykle stworzone przez jedną osobę, to zastosowanie w ich przypadku praw pokrewnych mogłoby powodować niejasności interpretacyjne. Z tego względu grupa konsultantów postanowiła stworzyć „prawa pierwotnego wydania”, dzięki którym twórca będzie mógł przekazać prawa autorskie dowolnym podmiotom wydawniczym.

Wstępny projekt nowych przepisów został zaaprobowany na grupowym spotkaniu 28 marca. Po dopracowaniu szczegółów projekt zostanie przekazany pod głosowanie do Izby Reprezentantów.

Źródło: Daily Yomiuri Online

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia – prace nad nowymi przepisami o prawach autorskich Reviewed by on 30 marca 2012 .

Specjalna grupa konsultacyjna, w której skład wchodzą główne wydawnictwa, pisarze i członkowie parlamentu, uzgodniła konieczność wypracowania tzw. „praw pierwotnego wydania”. Celem nowych przepisów miałaby być ochrona praw wydawniczych oraz autorskich, które w dobie mediów elektronicznych niejednokrotnie są naruszane. Przewodzona przez ministra ds. zarządzania kryzysowego Masaharu Nakagawę grupa planuje m.in. wprowadzić poprawki do obowiązujących przepisów, które

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź