Laos news

Innowacyjna metoda uprawy ryżu implementowana w Laosie

źródło: cifal.pl

źródło: cifal.pl

System intensyfikacji upraw ryżu – SRI – był tematem spotkania przedstawicieli laotańskiego  Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa z delegatami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Nowa technologia ma przynieść wymierne korzyści dla rolnictwa Laosu, jak i całego dolnego dorzecza Mekongu.

SRI to nowa, kształtująca się jeszcze technologia mająca za zadanie zastąpić tradycyjne metody uprawiania ryżu. Umiejętne wykorzystanie nowej metody, tj. prawidłowa uprawa roślin i pielęgnacja gleby pozwoli rolnikom uprawiać ryż z wykorzystaniem mniejszej ilości wody i nasion, co ma aspekt nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny, a potwierdzają to eksperci Azjatyckiego Instytutu Technologii.

Program obejmie także stworzenie eksperymentalnych pól upraw oraz zachęcanie rolników do aktywnego partycypowania poprzez obserwowanie i relacjonowanie postępów. Beneficjenci przedsięwzięcia będą prowadzić dokumentację z przebiegu wdrażania systemu, która później trafi do rządu jako swojego rodzaju ankieta satysfakcji z programu.

Podobne projekty są na etapie wdrażania również w Kambodży i Wietnamie jako część pięcioletniego,  regionalnego programu opłaconego w kwocie 3 mln 400 tys. euro ze środków UE.

Na podstawie: vientianetimes.com
Opracowanie: Ewa Lipińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Innowacyjna metoda uprawy ryżu implementowana w Laosie Reviewed by on 28 czerwca 2014 .

System intensyfikacji upraw ryżu – SRI – był tematem spotkania przedstawicieli laotańskiego  Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa z delegatami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Nowa technologia ma przynieść wymierne korzyści dla rolnictwa Laosu, jak i całego dolnego dorzecza Mekongu. SRI to nowa, kształtująca się jeszcze technologia mająca za zadanie zastąpić tradycyjne metody

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź