Artykuły,Chiny news

G. Nowakowski: Turystyka zagraniczna obywateli Chińskiej Republiki Ludowej na przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia

Chinese tourists pose for a picture with Mickey and Minnie Mouse on a cruise boat in WashingtonOd przeprowadzenia pierwszych reform gospodarczych w 1978 roku (w ramach tzw. polityki otwarcia) chińska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. Wraz z rozwojem gospodarczym podnosi się poziom życia obywateli. Stały wzrost dochodów ludności oraz zwiększenie liczby świąt państwowych w ChRL przyczyniły się do wzrostu zainteresowania turystyką, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Liczba osób podróżujących w celach turystycznych zwiększyła się z 300 mln w 1991 roku do 1,6 mld osób w 2007 roku (turystyka krajowa). Ocenia się, że w 2008 roku branża turystyczna wytworzyła ok. 4% PKB państw UE oraz ok. 3,8% PKB Chin. Potencjał chińskiego rynku oraz dynamika jego wzrostu mocno przyciąga uwagę zagranicznych operatorów.

Rozwój turystyki zagranicznej w ChRL można podzielić na następujące trzy fazy:

I: 1983–1996 Faza pilotażowa, czyli pierwsze wyjazdy zagraniczne w celu odwiedzenia rodzin i zwiedzania krajów bezpośrednio sąsiadujących z ChRL,

II: 1997–2001 Tworzenie podstaw rynku, czyli oficjalne wprowadzenie ofert wyjazdów zagranicznych przez operatorów,

III: od 2002 r. Rozwój rynku, czyli znaczący przyrost liczby ofert wyjazdów zagranicznych, obejmujących wszystkie kontynenty.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba obywateli chińskich wyjeżdżających zagranicę zwiększyła się ponad 12–krotnie:  z 3,74 mln osób do 45,84 mln w 2008 roku. Natomiast w 2012 roku liczba chińskich turystów wyjeżdżających zagranicę wyniosła rekordowe 83 mln osób, które wydały łącznie 102 mld dol.

Systematycznie rozwija się w Chinach rynek prywatnych wyjazdów zagranicznych. W 1993 roku odsetek osób wyjeżdżających w celach biznesowych przeważał i stanowił 60% wobec 40% wyjazdów prywatnych. Do 2008 roku udział wyjazdów biznesowych uległ znacznemu zmniejszeniu i stanowi obecnie 13% wobec 87% prywatnych wyjazdów.

W latach 1999–2007 rynek chiński cechował się trzema tzw. złotymi tygodniami. Były to oficjalne 7-dniowe święta państwowe, ustalone z okazji Chińskiego Nowego Roku (ruchome, na przełomie stycznia i lutego), 1 Maja oraz 1 października (w rocznicę ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej). Obywatele byli zachęcani do wykorzystania wolnego czasu w celach turystycznych. W przypadku wyjazdów zagranicznych większość turystów odwiedzała wtedy Hongkong, Makao oraz kraje sąsiadujące z ChRL.

W 2008 roku zniesiono „złote tygodnie”, zastępując je większą liczbą 3-dniowych świąt państwowych. Oprócz w/w świąt dodano dni wolne z okazji: Nowego Roku (styczeń), odpowiednika święta zmarłych (kwiecień), Festiwalu Smoczych Łodzi (czerwiec) oraz Święta Środka Jesieni (wrzesień). Pomimo wprowadzonych zmian w kalendarzu świąt państwowych, sezonowość wyjazdów zagranicznych nie uległa znaczącej zmianie. Lipiec i sierpień charakteryzują się największą liczbą wyjazdów (ponad 4 mln osób w 2008 roku), natomiast najmniejsza liczba osób podróżuje w czerwcu (w 2008 roku ok. 3,3 mln osób). W pozostałych miesiącach liczba wyjeżdżających wahała się w granicach 3,7–3,9 mln osób.

Regulacje prawne oraz umowy ChRL z wieloma państwami narzucają konieczność organizacji wyjazdów grupowych. W przypadku krajów UE również obowiązuje program ADS (Approved Desitation Status). Chińska grupa musi składać się z min. 5 osób. Wyjazd jest organizowany przez wyznaczone przez China National Tourism Administration (CNTA) agencje, które są zatwierdzone przez kraje członkowskie UE. Turyści otrzymują wizy Shengen z dopiskiem ADS. Indywidualne wyjazdy turystyczne do krajów UE są również możliwe, pod warunkiem spełnienia właściwych wymagań wizowych.

W ostatnich latach odnotowuje się trend zwyżkowy liczby osób odwiedzających kraje Azji oraz Afryki. Spada natomiast liczba chińskich turystów wyjeżdżających do obu Ameryk oraz Europy. Przy czym w odniesieniu do państw UE liczba chińskich turystów systematycznie rośnie, choć dynamika wzrostu jest stosunkowo niska. W 2008 roku najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów były: Hongkong (17,5 mln turystów), Makao (15,5 mln turystów) oraz Tajwan (2,8 mln turystów). Spośród pozostałych państw świata najczęściej odwiedzanymi były odpowiednio: Japonia (1,5 mln), Wietnam, Korea Płd., Rosja (780 tys.), USA, Singapur, Tajlandia, Malezja, Australia, Niemcy (413 tys.), Indonezja oraz Wlk. Brytania (248 tys.). Według danych statystycznych izby handlowej UE chiński ruch turystyczny do krajów UE kształtował się następująco:

• w 2006 roku ponad 770 tys. obywateli chińskich wyjechało w celach turystycznych do krajów UE, z czego ponad 180 tys. w ramach programu ADS,

• w 2007 roku odnotowano wzrost liczby turystów do poziomu 853 tys. osób, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do poprzedniego roku. W ramach programu ADS w 2007 roku wyjechało ponad 189 tys. osób (wzrost o 5,2%),

• w 2008 roku liczba turystów udających się do krajów UE osiągnęła poziom ponad 735 tys., co oznacza spadek o 14%. W ramach ADS wyjechało ponad 159 tys. osób (spadek o 16%).

Wartość chińskiej turystyki do krajów UE szacowana jest na poziomie 1,5 mld EUR. Celem podróży ponad 80% osób w ramach programu ADS było 5 krajów UE: Francja, Włochy, Wielka Brytania, Austria oraz Niemcy. Szacuje się, że następujące czynniki przyczyniły się do spadku liczby wyjazdów turystycznych do krajów UE w 2008 roku:

 • organizacja Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, w tradycyjnym okresie wyjazdowym,
 • napięcia w stosunkach politycznych pomiędzy krajami UE a ChRL (problemy ze sztafetą z ogniem olimpijskim, wizyta Dalai Lamy),
 • przyjęcie USA do grona krajów objętych programem ADS oraz bardzo korzystna relacja kursu USD do RMB dodatkowo zachęcająca do wyjazdów do tego kraju,
 • drastyczne ograniczenie wizyt oficjalnych i roboczych przedstawicieli administracji chińskiej z powodu tragicznego trzęsienia ziemi w maju 2008 roku (w 2007 roku liczba ta osiągnęła poziom 6 mln osób),
 • kryzys ekonomiczny, co za tym idzie ograniczenie dalekich i kosztownych podróży na rzecz krótszych i bliższych wyjazdów (np. do Hongkongu i na Tajwan).

W opinii ekspertów izby handlowej UE w Pekinie niekorzystny rozwój sytuacji w drugiej połowie 2008 roku nie powinien prowadzić do wniosków, że nastąpiło długookresowe odwrócenie trendów wzrostowych w chińskiej branży turystycznej. Lokalizacja ośrodków generujących turystykę zagraniczną

Z kolei najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny Chin to prowincje pasa nadmorskiego (wschód), gdzie skupiają się największe ośrodki przemysłowe zamieszkane przez zdecydowaną większość społeczeństwa chińskiego. Wyróżnić należy 3 obszary:

1)      Północny – Zatoka Bohai (Pekin, Tianjin i okolice),

2)      Delta rzeki Jangcy (Szanghaj wraz z przylegającymi prowincjami Jiangsu i Zhejiang),

3)      Delta rzeki Perłowej (prowincja Guangdong i największe miasta Kanton/Guangzhou  oraz Shenzhen).

Na podstawie danych izby handlowej UE w ostatnich latach dokonuje się zmiana ze względu na miejsce zamieszkania chińskich turystów oraz miejsca wylotów. Liczba turystów podróżujących z regionów północnych pozostaje od dłuższego czasu na względnie stałym poziomie (wyloty z Pekinu). Natomiast zwiększeniu ulega liczba osób wyjeżdżających z regionów wschodnich (wyloty z Szanghaju), a najsilniejszy wzrost odnotowywany jest w Chinach południowych (wyloty z Guangzhou oraz Hongkongu). Zmiana geograficzna wylotów związana jest również z otwieraniem nowych, bezpośrednich połączeń lotniczych z Europą z południa Chin.

Warto wskazać jakie są trendy rynkowe wpływające na turystykę zagraniczną:

• Zmiana mentalności chińskich turystów:

Rozluźnienie programów wycieczek (np. dzień „wolny”), więcej wypoczynku (plaże zamiast miast), potrzeba bardziej rozbudowanej oferty a nie standardowej rutyny.

• Racjonalna konsumpcja:

Specyficzne potrzeby (większa wiedza nt. planowanych do odwiedzenia miejsc i oczekiwań z nimi związanych), tendencja do powrotu w miejsca wcześniej odwiedzone, usługi dodane (jakość posiłków, wymagania odnośnie hoteli).

• Bezpieczeństwo:

Zapewnienie profesjonalnej opieki tłumacza / przewodnika, dostęp do usług medycznych oraz ubezpieczenia.

Z kolei podstawowymi problemami rynku chińskiego są:

• Brak możliwości prowadzenia na terenie ChRL zagranicznych agencji turystycznych nastawionych na obsługę wyjazdów chińskich obywateli.

• Brak zezwolenia na wprowadzenie do Chin zagranicznych systemów komputerowej rezerwacji (chiński system Travelsky nie jest zgodny z systemami międzynarodowymi).

• Dotychczas bardzo dużym problemem były również wysokie wymagania kapitałowe w stosunku do zagranicznych agencji turystycznych prowadzących działalność na chińskim rynku turystyki lokalnej. Jednakże dzięki najnowszym regulacjom CNTA (tzw. Travel Agency Regulation) od 1 maja 2009 roku wymagania te zostały znacząco obniżone (z 4 mln RMB do 300 tys. RMB, ok. 44 tys USD).

• Duża liczba nielegalnych agencji prowadzących działalność na chińskim rynku (wg szacunków CNTA ich liczba trzykrotnie przekracza liczbę legalnych operatorów). Liczba zarejestrowanych agencji wynosi 19,8 tys., z czego ok. 18 tys. oferuje wyłącznie podróże krajowe.

• Organizacja zagranicznych wyjazdów odbywa się głównie poprzez agencje turystyczne. Izba handlowa UE zwraca uwagę, że wiele z nich nie jest dostatecznie rzetelnych (ponad połowa miała w swojej historii nałożone sankcje z uwagi na działania niezgodne z wytycznymi krajów UE).

• Niskie zainteresowanie problemami we współpracy ze strony CNTA, jak również brak chęci administracji rządowej do prezentacji szczegółowych informacji o chińskim rynku turystycznym.

• Prowadzenie działalności turystycznej przez zagraniczne agencje na rynku chińskim wymaga wiele cierpliwości i wytrwałości. Występuje bardzo dużo problemów kulturowych we współpracy (odmienna mentalność, trudności językowe).

Na zakończenie niniejszej pracy warto zwrócić uwagę na fakt, iż Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna promocję Polski i polskich produktów turystycznych w Chinach. Kampania potrwa do końca 2014 r. Nosi sugestywną  skojarzeniowo nazwę „Lubię Polskę”. 

Takiej właśnie deklaracji oczekiwać należy po adresatach działań marketingowych w Chinach, gdy kampania dobiegnie końca.

Promocja Polski i polskich produktów turystycznych, wzmocnienie działań zachęcających do odwiedzenia kraju nad Wisłą przez mieszkańców ChRL ma uzasadnienie. Rozwijane kontakty gospodarcze powinny obejmować również ważny jej sektor, jakim jest turystyka. Szczególnie, że azjatyccy klienci należą do nacji licznie podróżujących, zarówno w interesach, jak  i w celach  turystycznych. Twórcy koncepcji przedmiotowej kampanii skupiają się głównie na pozyskaniu zainteresowania polską ofertą turystyczną obywateli Chińskiej Republiki Ludowej z największych chińskich aglomeracji, między innymi Pekinu, Szanghaju i Kantonu, a właściwie tę ich część, która obiera Europę za cel turystycznych wojaży. W strategii rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, Chiny znalazły się na pierwszym miejscu wśród rynków pozaeuropejskich. Wykorzystane zostaną wszystkie sprawdzone i najbardziej skuteczne metody marketingowe. Dobór uzależnia specyfika odbiorców. Działaniami specjalistów realizujących kampanię „Lubię Polskę” objęci zostaną  zarówno touroperatorzy organizujący grupowe wyjazdy do Polski, przedstawiciele mediów skłonni odwiedzić nasz kraj i dzielić się wrażeniami z pobytu w programach telewizyjnych i na łamach czasopism, jak i indywidualni klienci informowani o walorach turystycznych Polski za pośrednictwem tradycyjnych reklam w prasie lub telewizji.

Grzegorz Nowakowski, absolwent studiów podyplomowych „Biznes UE- Chiny” prowadzonych w Instytucie Konfucjusza w Opolu.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
G. Nowakowski: Turystyka zagraniczna obywateli Chińskiej Republiki Ludowej na przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia Reviewed by on 9 lipca 2013 .

Od przeprowadzenia pierwszych reform gospodarczych w 1978 roku (w ramach tzw. polityki otwarcia) chińska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. Wraz z rozwojem gospodarczym podnosi się poziom życia obywateli. Stały wzrost dochodów ludności oraz zwiększenie liczby świąt państwowych w ChRL przyczyniły się do wzrostu zainteresowania turystyką, zarówno krajową, jak i zagraniczną. Liczba osób podróżujących w celach

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź