Chiny

Dolar i yuan – pierwsza próba sił

Według chińskiej Państwowej Administracji ds. Rezerw Walutowych (State Administration of Foreign Exchange – SAFE) w I kwartale br. Pekin posiadał rezerwy walutowe o wartości 1,95 biliona USD. Dodając szacunkowe dane dotyczące wielkości aktywów będących w dyspozycji chińskich wehikułów inwestycyjnych, m.in. Chińskiej Korporacji Inwestycyjnej, łączna ich wielkość jest szacowana na ok. 2,3 biliona USD. Czy Chiny wpadły w dolarową pułapkę? Czy obecnie jesteśmy świadkami działań Pekinu mających na celu podważenie roli dolara? -zastanawia się Dominik Konieczny.

W pierwszym kwartale 2009 r. chińskie rezerwy zwiększyły się o 40 mld USD. W tym samym okresie, łączna wartość nadwyżki na rachunku bieżącym i zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających do Pekinu wyniosła 100 mld USD. Odznacza to, że 60 mld USD, głównie w formie krótkookresowego kapitału spekulacyjnego odpłynęło z Chin (odwrotna sytuacja miała miejsce w ostatnich latach, gdzie roczny wzrost rezerw walutowych był wyższy niż wielkość nadwyżki na rachunku bieżącym i zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających do ChRL).

SAFE prowadzi politykę nieujawniania informacji dotyczących alokacji chińskich rezerw walutowych. Ocenia się, że obecne aktywa dolarowe Pekinu wynoszą ok. 1,5 biliona USD. Ze szczątkowych danych wynika również, że SAFE jeszcze do niedawna, w ramach aktywów dolarowych realizowała strategię dywersyfikacji portfela, zwiększając udział akcji oraz obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. Jednakże bessa na światowych giełdach spowodowała wysokie straty. W konsekwencji, w połowie 2008 r., SAFE prawdopodobnie pozbyła się części papierów wartościowych emitowanych przez amerykańskie agencje rządowe i przedsiębiorstwa. Z powodu wolniejszego przyrostu rezerw walutowych, dynamika zakupów amerykańskich papierów skarbowych również spadła.

 

Czy Chiny znalazły się pomiędzy walutową Scyllą i Charybdą?

Do najważniejszych współzależności pomiędzy dolarem i yuanem, ograniczających pole manewru władzom chińskim można zaliczyć:

          sprzedaż przez Chiny nawet części z posiadanych papierów denominowanych w USD mogłaby doprowadzić do załamania się kursu dolara, co poprzez pryzmat gospodarczych interesów Pekinu jest dla niego niekorzystne. Spadek kursu waluty amerykańskiej powoduje jednocześnie obniżenie wartości chińskich rezerw;

          zbyt mocne umocnienie się kursu yuana może mieć z kolei negatywny wpływ na konkurencyjność chińskich towarów na rynku międzynarodowym i wpłynąć na zmniejszenie wolumenu eksportu;

          Stany Zjednoczone posiadają najbardziej płynny rynek bezpiecznych papierów wartościowych;

          planowany przez USA „dodruk” pieniądza wpłynie na powstanie silnego impulsu inflacyjnego, który  może spowodować deprecjację dolara i spadek realnej wartości chińskich aktywów dolarowych.

 

Działania Pekinu mające na celu uwolnienie się od „pętli dolarowej”

          wzrost udziału złota w aktywach rezerwowych. Obecnie SAFE posiada ponad 1000 ton złota w porównaniu z 600 w 2003 r.;

          zwiększenie roli yuana w gospodarce światowej. W tym celu Pekin parafował porozumienia swapowe m.in. z Argentyną, Białorusią i niektórymi krajami członkowskimi ASEAN oraz zawarł umowę z Brazylią o rozliczeniu wzajemnych transakcji w yuanach;

          inicjatywa państw ASEAN oraz Chin, Japonii i Korei Południowej, tzw. CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralization) nbso online casino o ustanowieniu funduszu o wartości 120 mld USD. Jego celem będzie udzielania krótkoterminowego wsparcia finansowego w sytuacji poważnych kłopotów z utrzymaniem równowagi w bilansie płatniczym. Pozwoli ona również na wzrost niezależności finansowej Azji Wschodniej oraz zwiększy wpływ Chin i Japonii w tym regionie;

          propozycje zgłoszone przez Pekin podczas szczytu G20 dotyczące zmniejszenia roli dolara jako waluty rezerwowej poprzez zastąpienie go koszykiem walut oraz przyznanie większej roli Specjalnym Prawom Ciągnienia (Special Drawing Rights). Pekin zadeklarował również, że w zamian za uzyskanie większego wpływu na politykę MFW zwiększy swój wkład kapitałowy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym o 40 mld USD;

          przyznanie chińskim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w specjalnych strefach ekonomicznych zezwoleń na prowadzenie rozliczeń handlowych w yuanach;

          poluzowanie ograniczeń dla krajowych koncernów dotyczących nabywania i pożyczania środków walutowych z przeznaczeniem na inwestycje zagraniczne;

          zmiana strategii rozwoju – wzrost znaczenia w PKB konsumpcji wewnętrznej.

Należy jednocześnie podkreślić, że stopniowa aprecjacja kursu yuana względem dolara wpływa na zmniejszenie prywatnego popytu chińskiego na walutę amerykańską oraz zwiększa siłę nabywczą gospodarstw domowych Państwa Środka.

 

Wnioski

 

Proces transferu siły ekonomicznej z Zachodu na Wschód ma już miejsce. Natomiast Państwo Środka nie jest jeszcze przygotowane na wdrożenie finansowego Pax Chinica. Jednakże w perspektywie 10-20 lat globalna dominacja rynków Azjatyckich, na czele z Chinami jest jak najbardziej możliwa.

W przeszłości światowe kryzysy gospodarcze przyczyniły się do załamania systemów finansowych – reżim waluty złotej upadł w wyniku wielkiego kryzysu lat 30., system z Bretton Woods – z powody kryzysu naftowego.

 

Epilog

 

Sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejętności.

Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki.

Tak więc najskuteczniejsze jest uderzenia w samą strategię przeciwnika (Sun Zi).

Jednym z istotnych elementów wpływających na potęgę ekonomiczną Stanów Zjednoczonych jest światowy system finansowy, w którym dolar pełni rolę waluty rezerwowej. Czy proces podważenia przez Chiny tego systemu już się rozpoczął?

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dolar i yuan – pierwsza próba sił Reviewed by on 3 lipca 2009 .

Według chińskiej Państwowej Administracji ds. Rezerw Walutowych (State Administration of Foreign Exchange – SAFE) w I kwartale br. Pekin posiadał rezerwy walutowe o wartości 1,95 biliona USD. Dodając szacunkowe dane dotyczące wielkości aktywów będących w dyspozycji chińskich wehikułów inwestycyjnych, m.in. Chińskiej Korporacji Inwestycyjnej, łączna ich wielkość jest szacowana na ok. 2,3 biliona USD. Czy Chiny

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź