Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #9

Coraz wyraźniejsze perspektywy współpracy na linii Pekin – Waszyngton

Zaprzysiężony w miniony poniedziałek (13.02) na stanowisko Sekretarza Skarbu – Steven Mnuchin zobowiązał się do podjęcia wielowymiarowej współpracy z Chinami w zakresie ekonomicznym, handlu, ale także inwestycyjnym. Nowy minister finansów w rozmowie z pekińskimi decydentami podkreślił daleko idącą potrzebę silnych, lecz zbilansowanych relacji gospodarczych pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata – podał do wiadomości Departament Skarbu.

Warto zaznaczyć, iż pomimo istotnego przełomu w relacjach od czasu przeprowadzenia przez przywódców państw pierwszej rozmowy telefonicznej, chińska agencja informacyjna zdecydowanie miarkuje treści na powyższy temat. Niniejsza, podała jedynie do publicznej wiadomości informację o fakcie przeprowadzenia rozmowy pomiędzy Wang Yang – wicepremierem  ChRL, a Mnuchinem. Podnoszone wówczas kwestie ograniczyła jednakże tylko do wymiany opinii na temat przyszłości sino – amerykańskich relacji gospodarczych.

Departament Skarbu oświadczył zaś, iż nowo zaprzysiężony sekretarz, obok konwersacji z wicepremierem,  wykonał szereg rozmów telefonicznych z najważniejszymi  przedstawicielami chińskich instytucji, w tym Liu He – przewodniczącym wewnętrznej grupy doradczej Komitetu Centralnego ds. finansów i gospodarki, Zhou Xiaochuan – prezesem Ludowego Banku Chin, a także Xiao Jie – Ministrem Finansów.

W każdej z powyższych Mnuchin podkreślał oczekiwanie wobec wsparcia ze strony ChRL oraz istotność zacieśniania relacji gospodarczych w najbliższych latach. Zaznaczona została także waga, jaką winny przyłożyć niniejsze państwa do zbilansowania bilateralnych relacji gospodarczych. Ponadto, wyraził on chęć rozwoju wszechstronnej współpracy w wyżej wymienionych obszarach, także w aspekcie nielegalnych procederów związanych z kwestiami finansowymi, zarówno w formie dwustronnych stosunków, jak również na forach multilateralnych.

Warto nadmienić, iż wspomniana powściągliwość strony chińskiej w komentowaniu ostatnich wydarzeń, determinowana prawdopodobnie jest kwestią dotychczasowych decyzji Mnuchina – głównego twórcy kampanijnej agendy gospodarczej obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Winne wobec rzeczonej jawi się zatem przypomnienie, iż niniejszą w znamienitej mierze charakteryzowały ataki i oskarżenia pekińskich decydentów o manipulacje chińską walutą w celu utrzymania niesprawiedliwej zdaniem strony amerykańskiej nadwyżki w handlu z USA, grożąc tym samym wprowadzeniem 45 procentowego cła na eksportowane z Państwa Środka dobra.    

W skutek rzeczonych, Fang Xinghai – wiceprzewodniczący Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych podkreślił podczas piątkowego forum, iż pomimo wyraźnego złagodzenia tonu amerykańskiej administracji względem ChRL, nie należy pokładać nadmiernych nadziei w szybkim polepszeniu się sino – amerykańskich bilateralnych kontaktów gospodarczych, wskazując nadto na daleko idącą ostrożność w ocenie.

Źródło: scmp.com  

Chiny – USA – Trwa dialog dotyczący zacieśniania chińsko – amerykańskich relacji.

W piątek (17.02) podczas spotkania grupy G20 Minister Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej – Wang Yi rozmawiał z amerykańskim Sekretarzem Stanu – Rexem Tillersonem.

Niniejsza rozmowa dotyczyła pogłębiania, ukierunkowanej na obustronny rozwój, współpracy między Chinami a USA, a także metod rozwiązywania kwestii, w przypadku których ścierają się żywotne interesy z tych państw.

Podkreślając wagę implikacji zeszłotygodniowej konwersacji odbytej drogą telefoniczną przez Xi Jinpinga i Donalda Trupa, chiński minister zaznaczył, iż jasnym stało się w jej skutek amerykańskie zobowiązanie przestrzegania polityki jednych Chin. Zaakcentował także zgodność przywódców w odniesieniu do konieczności wspólnego dążenia do dynamizacji procesu zacieśniania kooperacji, które określane może być nawet mianem swoistego nowego początku stosunków wzajemnych nadmienionych państw.

Podtrzymanie fundamentu relacji – jak zauważył Wang – stworzyło warunki niezbędne dla zaangażowania obu mocarstw w strategiczną współpracę zarówno o charakterze dwustronnym, jak również w wymiarze regionalnym oraz globalnym.

Odnosząc się do tej ostatniej, chiński Minister Spraw Zagranicznych dodał także, iż przez wzgląd na pozycję Chin i Stanów Zjednoczonych w światowym układzie, na każdym z tych krajów ciąży odpowiedzialność za utrzymanie stabilizacji, a także promocję rozwoju i dobrobytu, co czyni z nich partnerów mających przeważająco więcej wspólnych celów, aniżeli punktów spornych.

Zapewnił również, że strona chińska jest w pełni gotowa na implementację postanowień oraz deklaracji, które zapadły podczas rozmowy Xi Jinpinga z amerykańskim prezydentem i dotyczyły budowania, opartych na szacunku oraz obopólnie korzystnej kooperacji i niedopuszczających do konfliktu, czy konfrontacji, stosunków wzajemnych.

Za konieczne dla wypracowania niniejszych uznał m.in. wzmocnienie komunikacji, zwiększanie zaufania i pogłębianie współpracy. Dzięki nim bowiem, za obecnej kadencji prezydenta USA możliwą może być wyraźna poprawa relacji na linii Pekin – Waszyngton, która odczuwalna będzie zarówno na poziomie społeczeństw obu krajów, jak i w skali świata, gdzie ma szansę wpłynąć na zwiększenie dobrobytu i bezpieczeństwa.

W odpowiedzi, Tillerson potwierdził stanowisko Stanów Zjednoczonych w aspekcie polityki jednych Chin, która ma znamienne znaczenie zarówno dla wzajemnych relacji amerykańsko – chińskich, ale także dla utrzymania stabilności i rozwoju całego regionu.

Przyznał także, iż strona amerykańska jest zdecydowana pogłębiać relacje z Chinami za pośrednictwem dyplomacji, dążeń do wzajemnego zrozumienia oraz nieustannego umacniania mechanizmów dialogu i kooperacji na wszelkich możliwych płaszczyznach. Wśród nich priorytetowe znaczenie przyznał natomiast zacieśnianiu współpracy w dziedzinach gospodarczej, finansów oraz bezpieczeństwa.

Źródło: xinhua.net

Chiny – Hiszpania – Zacieśnianie relacji na linii Pekin – Madryt.

W piątek (17.02) chiński Minister Spraw Zagranicznych – Wang Yi spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Hiszpanii – Alfonso Dastisem.

Rzeczone spotkanie miało miejsce podczas 53 Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa.

Wang podkreślił wówczas, iż Hiszpania, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej traktowana jest, jako przyjazny ChRL, istotny partner. Zaznaczył również, że oba państwa stanowią dla siebie nawzajem ważne destynacje w dziedzinie inwestycji oraz handlu.

Nadmienił ponadto, iż strona chińska jest w pełni gotowa, by wdrażać założenia wynikłe z porozumienia osiągniętego przez Xi Jinpinga i hiszpańskiego premiera – Mariano Rajoy, a obejmujących m.in. pogłębianie wymiany, zacieśnianie pragmatycznej współpracy oraz zwiększanie dynamiki relacji o charakterze kulturowym w celu nadania nowego charakteru wszechstronnej kooperacji strategicznej będącej udziałem niniejszych państw.

Dastis także wyraził wolę wieloaspektowego pogłębiania współpracy z Chinami dodając, iż akcent należy położyć na kwestie wymiany handlowej i inwestycji. Zaznaczył tym samym chęć zacieśniania strategicznej komunikacji na linii Madryt – Pekin i otwartość Hiszpanii na aktywną partycypację w procesach globalizacyjnych.

Źródło: xinhua.net

Chińska inspekcja jakości powietrza wszczęła szereg dochodzeń w sprawie nierespektowania przepisów regulujących kwestię zanieczyszczania środowiska.

Chińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska podało w sobotę (18.02) do wiadomości publicznej informację o wysłaniu inspekcyjnych grup śledczych do 18 miast w celu walki z występującym nagminnie łamaniem przepisów dotyczących kwestii zanieczyszczenia środowiska.

Wysłannicy ministerstwa oddelegowani zostali do stołecznego obszaru aglomeracyjnego oraz Tianjin i Hebei, a także prowincji Shanxi, Shandong oraz Henan – oświadczyło Ministerstwo. Od czwartku w wyniku niniejszych śledztw odkryto 33 problemy pośród 137 sprawdzonych dotychczas lokalnych organów administracji państwowej oraz firm znajdujących się na administrowanym przezeń obszarze.  

W stolicy prowincji Hebei, na szczeblu okręgowym wiodącą role w implementacji przepisów w ramach nadzwyczajnego reagowania kryzysowego w związku z niebezpiecznym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza, odegrało z sukcesem biuro ochrony środowiska. Nie miało to jednakże miejsca na szczeblu lokalnym – dodało ministerstwo, wskazując na wyraźny udział małych przedsiębiorstw medycznych, które w związku z wytwarzaniem półproduktów przyczyniły się go wysokiego zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, szereg firm z nadmienionej prowincji nie dostosował się do obligatoryjnych w sytuacji kryzysowej wymogów ograniczenia zużycia energii i środków zanieczyszczających powietrze.

W henańskim mieście Hebei zaś, odnotowano przypadki nie wstrzymania prac na budowach pomimo wprowadzenia najwyższego stopnia zanieczyszczenia środowiska, podczas którego wszystkie działania generujące niniejsze winny zostać na ten czas przerwane. Co więcej, podkreślono złą formę zarządzania hebeiskich przedsiębiorstw w aspekcie kontrolowania emisji tychże, a także przyjęcie nieefektywnych środków zapobiegających wytwarzaniu szkodliwego pyłu.

Ministerialna delegacja wezwała lokalne ograny państwowe do wzięcia większej odpowiedzialności za powyższe działania, w celu skutecznej prewencji, w tym również wszczynania analogicznych dochodzeń.

Nadto oświadczono o planowanej reorganizacji struktur państwowych w rzeczonych regionach, a także sektorów przemysłowych i energetycznych. Działania te determinowane są faktem umiejscowienia w omawianych obszarach aż 50 procent konsumpcji węgla w ChRL oraz zdolności produkcyjnych sektora stalowego.

Źródło: scmp.com

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #9 Reviewed by on 20 lutego 2017 .

Coraz wyraźniejsze perspektywy współpracy na linii Pekin – Waszyngton Zaprzysiężony w miniony poniedziałek (13.02) na stanowisko Sekretarza Skarbu – Steven Mnuchin zobowiązał się do podjęcia wielowymiarowej współpracy z Chinami w zakresie ekonomicznym, handlu, ale także inwestycyjnym. Nowy minister finansów w rozmowie z pekińskimi decydentami podkreślił daleko idącą potrzebę silnych, lecz zbilansowanych relacji gospodarczych pomiędzy dwoma

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź