Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #8

Chiny nie chcą wojny, aczkolwiek potwierdzają stan gotowości w przypadku rozpoczęcia tejże

Chiny po raz kolejny w ostatnim czasie zaznaczyły, iż nie będą tolerować negatywnych incydentów bezpośrednio godzących w ich interes narodowy.

PLA Daily, będący oficjalnym serwisem informacyjnym Chińskiej ALW opublikowało artykuł komentujący bieżącą perspektywę rozpoczęcia konfliktu. Niniejszy w swojej treści wyraźnie odniósł się do obecnych napięć na linii Pekin – Waszyngton.

Podkreślono brak obaw ze strony chińskiego wojska, w związku z pojawiającymi się systematycznie próbami zastraszenia Państwa Środka, wzywając jednoczenie do podniesienia miecza w celu zapewnienia obrony interesu narodowego ChRL.

W artykule przywołane zostało także zwycięstwo w koreańskiej wojnie ora eskalowanie napięć przez USA w regionie w latach 60 ubiegłego stulecia. Ponadto, zaakcentowano wielokrotne zwycięstwa strony chińskiej pomimo wcześniejszych negatywnych perspektyw w związku możliwościami pokonania znacznie liczniejszych wrogów i lepiej uposażonych przeciwników. Co, więcej, wyrażono zdanie, iż obecna sytuacja ChRL jest zgoła odmienna. Kwestia dotyczyła zarówno samych żołnierzy, jak również ich wyposażenia, czy też posiadania pocisków balistycznych typu DS. Zgodnie z artykułem, wobec powyższego, Chiny nie tylko nie boją się konfrontacji zbrojnej, lecz są do niej absolutnie gotowe.

W kolejnym, z przywołanych przez China Daily, artykule podniesiona została także kwestia znamiennego przeświadczenia Chińczyków o hegemonistycznych dążeniach Stanów Zjednoczonych, wyrażone przekonaniem, iż obecne działania Waszyngtonu co do zasady mają zapewnić USA, poprzez zdominowanie regionu, zachowanie pozycji globalnego lidera. Dodatkowo ponownie zaznaczono, że amerykańskie działania na Morzu Południowochińskim są bezpodstawne i co więcej – niebezpieczne.

Wobec powyższego wezwano także, by Stany Zjednoczone zaprzestały ingerencji w sprawy, które ich nie dotyczą, sugerując tym samym, iż wówczas będą mogły, poprzez skupienie się na realizacji polityki wewnętrznej, jeżeli praną uczynić Amerykę ponownie wielką.

Zamieszczenie w serwisie PLA Daily omawianych artykułów było kolejnym w ostatnim czasie ustosunkowaniem się strony chińskiej do wymierzonych, przez nową administrację USA, w Chiny gróźb związanych z kwestią ich asertywnej obecności w obszarze Morza Południowochińskiego.

Jak stwierdziła, w wywiadzie dla China Daily,  Shao Yongling – profesor strategii militarnej związana z Dowództwem Sił Rakietowych, zabranie przez ALW głosu w rzeczonej sprawie ukazuje możliwości oraz determinację tychże, w zapewnieniu suwerenności państwa, tam gdzie pekińscy decydenci uznają to za pożądane. Ponadto, zapewniła o gotowości wsparcia przez Siły Rakietowe ALW przeprowadzania istotnych operacji na spornym akwenie, sugerując, iż będące w posiadaniu Chińczyków pociski balistyczne są w stanie objąć zasięgiem cały obszar niniejszego morza. Dodała także, iż wskazuje to na kompleksowe przygotowanie, również wobec zdarzeń nieprzewidzianych, będąc jednocześnie przekonaną, że ów reakcja definiowana winna być jako ostrzeżenie, nie zaś groźba. Stanowi to tylko i wyłącznie podkreślenie braku tolerancji wobec dalszych działań Stanów Zjednoczonych, które godzą w chiński interes narodowy – skonkludowała.

Li Li – ekspert ds. wojskowości z Uniwersytetu Obrony Narodowej ALW twierdzi z kolei, iż ostatnie z obserwowanych posunięć Stanów Zjednoczonych w regionie, włączywszy w to wysłanie przybrzeżnego okrętu wojskowego USS Coronado na obszar Morza Południowochińskiego, świadczy o nie rezygnacji z udziału w rozwiązaniu temporalnie eskalujących sytuacji, ale także obecności jako takiej, nie chcąc tym samym dopuścić do pogłębiania się współzależności Chin z resztą państw regionu. Jednakże bez znaczenia pozostaje to, jakie środki zostaną przedsięwzięte przez USA, Państwo środka nie zrezygnuje z suwerenności, interesu oraz praw jakie rości sobie do Morza Południowochińskiego – podsumowała.

Niezmienne stanowisko względem południowochińskiego akwenu morskiego, a także coraz częste i bardziej wyraziste napięcia na linii Pekin – Waszyngton powodują destabilizacje omawianego regionu. Yang Xiyu – badający kwestię bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku w Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych w Pekinie, pozostaje przekonany, iż poprzez takie działania Stany Zjednoczone wyrażają nadzieje wykreowania militarnej presji, której pożądaną konsekwencją jest zastraszenie Pekinu. Niniejsze dążenia pozostają jednak w jego opinii bezużyteczne. Wszak im silniejsza i bardziej zmodernizowana jest ALW, tym mniej chęci jest po stronie Waszyngtonu do wszczęcia wojny z tymiż.

Źródło: chinadaily.com.cn

Chiny uszczelnią bezpieczeństwo granic poprzez wdrożenie obligatoryjnej procedury skanowania odcisków palców

Od najbliższego piątku (17.02) każdy wjeżdżający do Chin obcokrajowiec zobowiązany będzie poddać się, obok obowiązującego już wymogu fotografii twarzy, procedurze skanowania odcisków palców – poinformowało w czwartek ( 9.02)  anonimowe źródło z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Wdrażane w najbliższych dniach zmiany obowiązywać będą początkowo wyłącznie na lotnisku Shenzhen Bao’an International Airport, w późniejszym terminie jednakże obejmując cały kraj.

Kontroli poddani zostaną wszyscy niemalże obcokrajowcy w wieku od 14 do 70 lat. Z obligatoryjnej procedury zwolnieni pozostaną tylko i wyłącznie posiadacze dyplomatycznych paszportów oraz beneficjenci wzajemnych porozumień.

Jak zaznacza China Daily podjęcie przez chińskie władze niniejszego kroku podyktowane jest wzmocnieniem kontroli przepływu osób na terytorium ChRL. Magazynowanie pobranych danych zaś, jak podkreśla źródło, z sukcesem stosowane jest już w wielu krajach w tym Stanach Zjednoczonych oraz Japonii.

Zapewniono również o efektywności nowego systemu, co w konsekwencji ma przyczynić się do niegenerowania dodatkowych opóźnień, które mają miejsce na większości portów lotniczych. Co więcej oczekuje się, iż wyraźnie skróci on czas dotychczasowej kontroli obcokrajowców, szczególnie wśród tych podróżujących do Państwa Środka regularnie.

Decyzja o wdrożeniu nowej polityki podjęta przez pekińskich decydentów determinowana jest przede wszystkim względem bezpieczeństwa. Procedura skanowania  odcisków palców ma znacznie zredukować liczbę nielegalnie przekraczających granicę obcokrajowców, którzy jak wynika z danych w znamienitej mierze przybywają do kraju w celu podjęcia nielegalnej pracy. Często też angażują się w działalność kryminalną. Niniejsze działania podyktowane są także zawodnością metody opierającej się tylko i wyłącznie na aparycji podróżujących. Fotografie, zarówno te zrobione na lotnisku, jak również paszportowe nie stanowią bowiem wystarczającego zabezpieczenia.

Źródło: chinadaily.com.cn

Chiny do końca 2017 dokonają relokacji 3.4 miliona ludzi w ramach przeciwdziałania ubóstwu

W sobotę (11.02) Agencja Xinhua poinformowała o realizacji, w ramach przyjętej polityki redukcji ubóstwa, relokacji 3.4 miliona ludzi z pogrążonych biedą regionów, do tych znacznie bardziej zurbanizowanych.

Pomimo nieustającego wzrostu gospodarczego i imponującej na przestrzeni dekad rewitalizacji Państwa Środka, wciąż istotnym problemem kreśli się ten związany z ubóstwem. Niniejszy determinowany jest pogłębiającymi się w ostatnich latach różnicami rozwojowymi na linii wschód – zachód, które zdecydowanie uwydatniają dysproporcje pomiędzy rozwiniętymi nadbrzeżami a obszarem śródkontynentalnym, którego przyjęty model nie faworyzował w takim stopniu jak miało to miejsce na wschodnich i południowych rubieżach.

Komisja Reform i Narodowego Rozwoju, będąca odpowiedzialnym za niniejsze zmiany ciałem ekonomicznym, poinformowała, iż tylko w 2016 roku doszło do przesiedlenia 2.4 miliona ludzi na obszary zurbanizowane, wypełniając tym samym przyjęte na miniony rok założenia pekińskich decydentów.

Ponadto tylko pod koniec ubiegłego roku, wdrożono szereg tego typu projektów w 22 prowincjach, w działania te włączywszy obok mieszkalnictwa także infrastrukturę oraz usługi publiczne – powiedział Yang Qian z rzeczonej komisji.

Co więcej, w fazie pertraktacji władz lokalnych, pozostają również plany zaangażowania innych sektorów, a także zapewnienie przesiedlonym ludziom zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych.

Jak wynika z przyjętej przez pekińskich decydentów strategii w walce z ubóstwem, nękający Państwo Środka problem przezwyciężony ma być do 2020 roku. Warto jednakże zaznaczyć, iż omawiana relokacja stanowi tylko jeden z aspektów zakrojonej na szeroką skale polityki społecznej wobec ubóstwa oraz wykluczenia.

Zgodnie z danymi na koniec 2016 roku, poniżej granicy ubóstwa plasowało się blisko 45 milionów ludzi, pozostających często bez dostępu do dróg, zdatnej do picia wody, czy też prądu.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – USA – Donald Trump i Xi Jinping zgodni w kwestii konieczności współpracy

W piątek (10.02), chiński przywódca – Xi Jinping odbył pierwszą, oficjalną rozmowę telefoniczną z nowym prezydentem USA – Donaldem Trumpem.

Podczas niniejszej, Xi pogratulował amerykańskiemu przywódcy niedawnego zaprzysiężenia, podziękował za złożone przez niego listownie życzenia z okazji chińskiego Nowego Roku, a także wyraził aprobatę wobec inicjatywy – korzystnego zarówno dla obu zainteresowanych stron, jak i społeczności globalnej – zacieśniania relacji na linii Waszyngton – Pekin.

Prezydent Chin zauważył również, iż oba państwa utrzymują bliską komunikację w odniesieniu do aspektów obejmujących istotne strategicznie dla każdego z nich interesy już od początku kadencji Trumpa. Podkreślił jednak także konieczność dalszego pogłębiania szeroko pojętej kooperacji w obliczu obecnej, pełnej wyzwań i skomplikowanej sytuacji na arenie międzynarodowej.

Wyraził również przekonanie, co do możliwości wzajemnego uzupełniania się chińskiego i amerykańskiego potencjału rozwojowego za pośrednictwem partnerskiej współpracy, która to leżąc u podstaw interesu narodowego każdego z omawianych państw, winna być przez ich decydentów prowadzona.

Dodał ponadto, iż strona chińska jest zdecydowana, by rozwijać dwustronnie korzystną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w licznych dziedzinach w tym m.in. w handlu, inwestycjach, energetyce, nauce i technice, czy infrastrukturze.

Jak zaznaczył, wzmocnienie komunikacji i koordynacji na linii Pekin – Waszyngton zdecydowanie sprzyjałoby wspólnemu zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.

Odpowiadając, Donald Trump wyraził zadowolenie z poziomu komunikacji amerykańsko – chińskiej utrzymywanej od rozpoczęcia jego kadencji, zaznaczając jak istotną pełni ona rolę dla współpracy między niniejszymi krajami. Dodał również, iż idea takiej kooperacji cieszy się w USA dużym poparciem społecznym, a partnerstwo z Chinami dzięki wspólnym wysiłkom, ma współcześnie szansę przyjąć bezprecedensową skalę. Zaznaczył przy tym amerykańską gotowość do zacieśniania więzi w aspekcie gospodarczym, handlowym, inwestycyjnym oraz w sprawach międzynarodowych. W swojej wypowiedzi prezydent USA z podziwem odniósł się także do kwestii wypracowanego przez naród chiński na przestrzeni dziejów rozwoju państwa.

Co istotne, dodał także, iż rozumie wagę respektowania przez Stany Zjednoczone one China policy, oraz zapewnił o intencji przestrzegania tejże przez amerykański rząd. Spotkało się to z aprobatą ze strony Xi Jinpinga, który docenił słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaznaczając przy tym, iż polityka jednych Chin stanowi fundament całości relacji na linii Chiny – USA. Zapowiedział również dążenia do zacieśniania bilateralnych stosunków poprzez zwiększanie wszelkiego rodzaju kooperacji w warunkach dbałości o jakość komunikacji, celem osiągania sukcesywnie większej ilości obopólnych korzyści.

Obaj przywódcy wyrazili podczas rozmowy wolę zorganizowania w niedługim czasie spotkania oraz zgodzili się, co do konieczności utrzymywania bliskich i regularnych kontaktów.

Źródło: xinhua.net

Chiny – Sri Lanka – Kolombo będzie dążyć do zacieśniania relacji z Pekinem

Taka deklaracja padła w środę (08.02) z ust lankijskiego Ministra Spraw Zagranicznych – Mangala Samaraweera podczas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Korespondentów Zagranicznych Sri Lanki.

Minister dodał także, iż Chiny są wschodzącą gospodarką, która wiele zainwestowała w jego kraju, w szczególności akcentując finansowaną przez Pekin, zlokalizowaną w południowej części państwa, strefę ekonomiczną Hambantota, która ma pozostać otwartą na wszelkie inwestycje zagraniczne.

Jak zaznaczył, Sri Lanka stanowi obecnie destynację idealną dla niniejszych, zważywszy na fakt szeroko zakrojonych działań rządowych, ukierunkowanych na stworzenie ku temu możliwie najbardziej przychylnych warunków.

Dodał ponadto, iż lankijskie władze są otwarte na podobne do tej, realizowanej w Hambantota, inicjatywy również w innych częściach kraju.

Źródło: xinhua.net

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #8 Reviewed by on 14 lutego 2017 .

Chiny nie chcą wojny, aczkolwiek potwierdzają stan gotowości w przypadku rozpoczęcia tejże Chiny po raz kolejny w ostatnim czasie zaznaczyły, iż nie będą tolerować negatywnych incydentów bezpośrednio godzących w ich interes narodowy. PLA Daily, będący oficjalnym serwisem informacyjnym Chińskiej ALW opublikowało artykuł komentujący bieżącą perspektywę rozpoczęcia konfliktu. Niniejszy w swojej treści wyraźnie odniósł się do

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź