Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #4

Chiny – Filipiny: Władze w Manili gotowe do podjęcia dalszych działań, ukierunkowanych na rozwijanie relacji z Pekinem.

We wtorek (03.01) w The Manila Times pojawiła się informacja o planowanej na obecny rok serii spotkań decydentów filipińskich z chińskimi. Cel niniejszych stanowić ma wypracowanie porozumienia w aspektach wrażliwych z punktu widzenia obu państw, a także rozwiązanie kwestii spornych na Morzu Południowochińskim.

Strony zobowiązały się do podjęcia rozmów podczas wizyty Rodrigo Duterte – filipińskiego prezydenta w Chinach, która miała miejsce w październiku 2016 roku. Zgodnie z zapowiedziami, intencją Duterte jest opracowywanie oddzielnych rozwiązań dla każdego problemu w relacjach z Pekinem.

Zgodnie z wypowiedzią Jose Santa Romana – filipińskiego ambasadora w Chinach – obecnie trwają przygotowania szczegółowego kalendarza spotkań. Ambasador zaznaczył także, iż istnienie kwestii spornych nie będzie stanowiło przeszkody dla rozwoju relacji na linii Manila – Pekin, ponieważ rozwiązywanie ich odseparowane zostanie od kooperacji na innych płaszczyznach. We wcześniejszych wypowiedziach, Santa Romana informował także o poważnych rozważaniach, jakim władze filipińskie poddają możliwość wspólnej z Chinami eksploracji Morza Południowochińskiego.

Takie rozwiązanie za zgodne z ustawą zasadniczą Filipin uznał Harry Roque – specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i kongresmen. W jego opinii priorytetem polityki zagranicznej kraju powinny być działania ukierunkowane na walkę z ubóstwem poprzez kreowanie nowych możliwości gospodarczych.

Xu Liping – badacz Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, zwrócił natomiast uwagę na gotowość władz filipińskich do realizacji planu oddzielenia kwestii spornych od możliwości rozwoju relacji z Chinami.

Li Guoqiang – zastępca dyrektora niniejszej instytucji, poparł ideę ustanawiania podwójnych kanałów rozmów na linii Pekin – Manila, a także uznał wypowiedź Jose Santa Romana za pozytywny sygnał ze strony władz Filipin.

Źródło: chinadailyasia.com

Chiny – USA: Przewidywane napięcia w stosunkach handlowych na linii Pekin – Waszyngton.

Planowane na 20 stycznia bieżącego roku zaprzysiężenie obecnego prezydenta – elekta Donalda Trumpa wzbudza licznie niepokoje w społeczności międzynarodowej.

Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w kwestii perspektyw chińsko – amerykańskiej wymiany handlowej. Jeżeli przyszła administracja Waszyngtonu zastosuje wobec chińskich przedsiębiorstw środki karne, wysoce prawdopodobnym jest, iż władze w Pekinie poddadzą bardziej szczegółowej kontroli amerykańskie podmioty gospodarcze działające na terytorium Chin. Reperkusje wobec niniejszych mogą przyjąć formę m.in. zwiększenia podatków, czy też wszczęcia postępowań antytrustowych.– jak w piątek (06.01) podał Bloomberg.

Jednakże opublikowane przez wspomnianą agencję prasową informacje pozostają niepotwierdzone przez chińskie władze. Ponadto są one również niezgodne z oficjalnymi stanowiskami dotyczącymi bieżącej polityki rządu w aspekcie dalszego otwierania rynku krajowego na zagraniczny kapitał.

Wang Shouwen – chiński Minister Handlu również zaprzeczył, jakoby możliwym było wprowadzenie przez chińskie instytucje restrykcji wobec zagranicznych inwestycji. Zaznaczył również, iż strona chińska dołoży wszelkich starań w kwestii respektowania prawa ochrony własności intelektualnej podmiotów zagranicznych, jednocześnie zapewniając im sprawiedliwą partycypację w przetargach na zamówienia rządowe.

Jak zauważa Huang Yiping – członek komitetu polityki monetarnej chińskiego banku centralnego, jest jeszcze zbyt wcześnie, by niezależnie od obecnych nastrojów na linii Pekin – Waszyngton, przesądzać o kierunkach przyszłej polityki handlowej obecnego prezydenta – elekta USA. Zwraca on tym samym uwagę na możliwość pojawienia się znaczących różnic pomiędzy obietnicami wyborczymi a rzeczywistymi decyzjami politycznymi.

Z pewnością jednak przewidywany przez Bloomberg rozwój wydarzeń wywarłby negatywny impakt na chińsko – amerykańskie stosunki gospodarcze.

Źródło: en.people.cn

Chiny – Kirgistan: Kirgiskie władze zobowiązały się do zacieśniania współpracy z Chinami w dziedzinie bezpieczeństwa.

W piątek (06.01) w Pekinie kirgiski prezydent – Almazbek Atambayev spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Nawiązując do przypadającej w obecnym miesiącu 25 rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Kirgistanem a Chinami, Xi oświadczył, że współczesne stosunki dwustronne na linii Pekin – Biszkek są lepsze niż kiedykolwiek. Podkreślił przy tym także, iż sukces w relacjach wzajemnych jest rezultatem polityki dobrosąsiedzkiej, respektowania zasad równości, obopólnej korzyści oraz obustronnego szacunku.

Chiński przywódca zwrócił również uwagę na dotychczasowe osiągnięcia, jakie stały się udziałem obu państw w związku z Inicjatywą Pasa i Drogi, nawołując jednocześnie do przyspieszenia realizacji głównych inwestycji infrastrukturalnych w jej ramach oraz zacieśniania współpracy na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw. Wyraził także gotowość Chin do zacieśniania współpracy z Kirgistanem w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

W odpowiedzi, Almazbek Atambayev podkreślił rolę ChRL, jako partnera strategicznego Kirgistanu oraz ważnego kontrybutora na rzecz kirgiskiego dobrobytu i stabilności. Dodał także, iż Kirgistan będzie dążył do zacieśniania kooperacji z Chinami również w dziedzinach tj. rolnictwo, czy infrastruktura oraz w aspekcie dalszego rozwoju Inicjatywy Pasa i Drogi.

Podczas spotkania, obaj przywódcy wyrazili zamiar dalszego prowadzenia wspólnych działań w ramach walki z „trzema złymi siłami”, a mianowicie terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem.

Źródło: chinadailyasia.com

Chiny – USA: Amerykańskie partie polityczne wobec polityki jednych Chin.

W czwartek (05.01) amerykański Sekretarz Stanu – John Kerry – zapewnił chińskiego Ministra Spraw Zagranicznych – Wang Yi, że stanowisko zarówno partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej zakłada przestrzeganie one China policy, którą w ostatnim czasie zakwestionował obecny prezydent – elekt Donald Trump.

Zaznaczył także, iż podstawę dla respektowania polityki jednych Chin stanowią trzy wspólne komunikaty, będące jednocześnie fundamentem w procesie przywracania chińsko – amerykańskich relacji.

W odpowiedzi, Wang zwrócił uwagę na specyfikę obecnych stosunków na linii Pekin – Waszyngton, które będąc na etapie przemian, dla zachowania właściwego kierunku wymagają szczególnych obustronnych wysiłków.

Jak podkreśla Ruan Zongze – wicedyrektor chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, dyplomatyczny gest ze strony amerykańskiego Sekretarza Stanu podyktowany jest świadomością wrażliwości chińsko – amerykańskiej tradycji politycznej. Jak dodaje, przyczynę wspomnianych zapewnień, stanowić może planowana w najbliższym czasie wizyta prezydent Republiki Chińskiej – Tsai Ing – Wen w Ameryce.

W opinii Wang Hailianga – badacza Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych – podważenie one China policy, wiązałoby się z podjęciem przez władze w Pekinie działań ukierunkowanych na utrzymanie integralności terytorialnej, które to byłyby zdecydowanie niekorzystne dla USA. Niemniej jednak, jak podkreśla, okresy zmiany władzy w Stanach, w ostatnich dekadach także wiązały się z napięciami w ich relacjach z Chinami. Mimo to, ostatecznie zawsze udawało się osiągnąć porozumienie.

Źródło: en.people.cn

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – USA: Amerykański prezydent – elekt Donald Trump krytykuje Chiny za zbyt małą aktywność w kwestii Korei Północnej.

We wtorek (03.01) amerykański prezydent – elekt odpowiedział na ogłoszoną przez Kim Jong – una informację, jakoby Korea Północna osiągnęła finalne stadium przygotowania pierwszego międzykontynentalnego pocisku balistycznego, zdolnego uderzyć w terytorium Stanów Zjednoczonych.

Na swoim Twitterze, Donald Trump jednoznacznie stwierdził, że nie dopuści do sytuacji, w której północnokoreańskie działania stanowić mogłyby dla USA bezpośrednie zagrożenie. Niewiele później, w kolejnej wypowiedzi zarzucił Chinom czerpanie korzyści z relacji ze Stanami Zjednoczonymi przy jednoczesnym braku zaangażowania w kwestię Korei Północnej.

Jak akcentują chińskie media, prezydent – elekt nie przedłożył jednak żadnej strategii ukierunkowanej na rozwiązanie problemu.

Gueng Shuang – rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wezwał strony do uniknięcia eskalacji konfliktu oraz powrotu do konstruktywnych negocjacji. Dodał również, iż stanowisko rządu chińskiego w sprawie Korei Północnej jest zdecydowane i niezmienne. Chiny wciąż dążą do denuklearyzacji półwyspu oraz pokojowego rozwiązywania kwestii spornych poprzez dialog i negocjacje.

Ruan Zongze – ekspert Chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych  – stwierdził, że słowa amerykańskiego prezydenta – elekta miały na celu wywarcie na decydentach w Pekinie presji, celem osiągnięcia większego zaangażowania Chin w kwestię północnokoreańską.  Potrzeba powrotu do negocjacji wszystkich stron w sprawie sytuacji na półwyspie jest niezbędna, bowiem naciski w formie sankcji, wywierane na reżim Kim Jong- una okazują się niewystarczające.

Źródło: scmp.com

Chiny – Madagaskar: Kolejne spośród afrykańskich państw częścią Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Podczas delegacji chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi do Antananarywy, w sobotę (07.01) miało miejsce spotkanie ministra z prezydentem Madagaskaru, Hery Rajaonarimampianina’em – podała w niedzielę (8.01) Chińska Agencja Prasowa.

W trakcie wizyty dyskutowano o przyszłej formie współpracy oraz relacjach pomiędzy państwami w odniesieniu do uczestnictwa, położonej u południowo – wschodnich  wybrzeży Afryki wyspy, w promowanej przez Pekin chińskiej inicjatywie współpracy gospodarczej.

Madagaskarski przywódca podczas rozmowy wspomniał o długiej historii kontaktów bilateralnych, dodając, iż oba narody są sobie nad wyraz bliskie. Wyraźna i przede wszystkim bezinteresowna pomoc w rozwoju afrykańskiej wyspy poprzez chińskie inwestycje pozostaje nieocenioną – dodał.

Rajaonarimampianina przekonywał także, że jego kraj jest gotowy pełnić rolę bramy do Afryki w realizowanej Inicjatywie Pasa i Drogi, przypominając jednocześnie, o istotnej roli, jaką pełniła wyspa w sieci antycznych arterii handlowych.

Zdaniem prezydenta aktywne uczestnictwo Madagaskaru w chińskim projekcie globalnej współpracy miałoby przyjąć formę realizacji pogłębionej współpracy w zakresie rozwoju rybołówstwa, rolnictwa, a także turystyki.

Zapewnił on również o niezmienności stanowiska względem polityki jednych Chin, dodając, iż pozostają one najbardziej wiarygodnym partnerem Madagaskaru.

W odpowiedzi Wang Yi, pogratulował wysiłku włożonego w przeprowadzone na wyspie zmiany na rzecz wkroczenia państwa na ścieżkę rozwoju oraz utrzymania stabilności politycznej. Podkreślił również wagę bilateralnych relacji pomiędzy państwami. Odnosząc się do 45 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych wyraził chęć nadania im nowej jakości otwierając szereg możliwości pogłębiania przez państwa współpracy.

Ponadto, strona chińska dołoży wszelki starań, by w ramach realizacji Inicjatywy Pasa i Drogi Madagaskar miał szanse na podążanie drogą zrównoważonego rozwoju, systematyczną poprawę poziomu jakości życia społeczeństwa, poprzez pomoc w tworzeniu miejsc pacy, redukcje ubóstwa oraz wykorzystanie potencjału geograficznego wyspy – dodał Wang Yi.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny: Walka ze smogiem. Władze w Pekinie zapowiadają obostrzenia w kwestii realizacji planów reagowania kryzysowego.

Chińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska oświadczyło w piątek (06.01), że dokonało oceny realizacji planów reagowania kryzysowego w walce z zanieczyszczeniem środowiska, wprowadzonych w 20 chińskich miastach tj. Pekinie, Tiencin, a także 18 innych w prowincji Hebei oraz okolicznych, celem usprawnienia działań na rzecz ochrony środowiska.

Chen Jining – minister ochrony środowiska – podczas piątkowej konferencji prasowej stwierdził również, iż w trakcie wprowadzonego w północnej części kraju alarmu smogowego w niektórych z miast doszło do nierespektowania przez przedsiębiorstwa zaleconych przez pekińskie władze odpowiednich środków zapobiegawczych w formie ograniczenia produkcji. Władze lokalne zaś, nie dokonały odpowiedniego nadzoru w tej kwestii.

Ministerstwo zapewniło także o podjęciu wszelkich kroków w celu obostrzenia przepisów oraz zwiększenia skuteczności realizacji planów na rzecz poprawy, znacznie przekraczających normy, wskaźników zanieczyszczenia środowiska, zarówno jeżeli chodzi o kontrole władz lokalnych, jak też przedsiębiorstw winnych wdrażać zalecone środki ograniczające emisje.

Ciężki smog utrzymujący się w powietrzu w północnej części kraju od piątku (29.12) doprowadził do wielu utrudnień komunikacyjnych oraz stanowił bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. W związku z wprowadzonymi alertami oraz znacznym zamgleniem odwołano setki lotów oraz zamknięto część autostrad oraz dróg krajowych ze względu na znikomą widoczność. Gwałtowny spadek jakości powietrza doprowadził  do dwukrotnego przedłużenia pomarańczowego oraz czerwonego alertu w północnych prowincjach Chin. Zamknięto szkoły, a także apelowano do mieszkańców o pozostanie w domach, w szczególności dzieci oraz osoby starsze.

W niedziele (8.01) w związku z nadchodzącym frontem zimnego powietrza, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza znaczenie się poprawiły. Stan jego jakości w Pekinie określany był jako bardzo dobry.

Źródło: nwes.xinhuanet.com
shanghaidaily.com
en.people.cn

Chiny: Grupa chińskich prawników zapowiedziała kompleksowe wsparcie pozarządowych organizacji działających na terenie ChRL w obszarze wdrażania nowego prawa.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku nowymi przepisami regulującymi działanie pozarządowych organizacji w Chinach, 36 prawników zaoferowało pomoc w kwestii doradztwa zainteresowanym podmiotom zagranicznym w obszarze wdrożonej przez Pekin ustawy.

Forma usługi doradczej zaproponowana została przez prawników z Pekinu, Szanghaju oraz Guangdong i jak twierdzi Yu Pinjian – jeden z prawników – w najmniejszym stopniu nie jest ona wymierzona przeciwko rządowi. Inicjatywa ma na celu przede wszystkim pomoc zagranicznym organizacjom w unikaniu represji spowodowanych niedostosowaniem się do nowych ram prawnych, ze względu na możliwe niejasności we wdrożonych zapisach.

Głośno dyskutowana w społeczności międzynarodowej ustawa, przewiduje szereg nowych możliwości, pozwalający stronie chińskiej na pogłębienie kontroli zagranicznych organizacji pozarządowych. Jednym z kontrowersyjnych wymogów jest także obowiązek rejestracji takiego podmiotu zagranicznego na policji oraz uzyskanie zgody na działalność, nawet w wypadku, gdy dotyczy ona tylko tymczasowego projektu.

Ponadto obowiązujące przepisy zabraniają wspierania oraz wzniecania jakichkolwiek nielegalnych aktywności na terenie Chin, w tym tych, określonych jako zagrażające bezpieczeństwu oraz interesowi narodowemu, publicznemu i społecznemu, a także działań godzących w narodową i etniczną jedność państwa.

Źródło: scmp.com

Źródło: nwes.xinhuanet.com

Chiny – Władze w Pekinie zdecydowane na ograniczenie konsumpcji energii o 15% do 2020r.

W czwartek (05.01) chiński premier – Li Keqiang podpisał projekt ustanawiający cele w dziedzinie oszczędzania energii na okres trwania trzynastego planu pięcioletniego (2016 – 2020).

Nowa strategia skoncentrowana jest głównie wokół sektora przemysłowego. Środkami dla jej realizacji, będą m.in. promocja modernizacji przemysłu tradycyjnego, rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu, czy też zmniejszanie proporcji, obecnie dominującego, węgla w strukturze energetycznej. Zgodnie z założeniami projektu, będzie on dalej wykorzystywany, jednakże w bardziej wydajny w sposób. Promowaną formę pozyskiwania energii ma natomiast stanowić czerpanie jej ze źródeł odnawialnych.

Docelowo zużycie węgla ma zostać zmniejszone o 5 mld ton do 2020 r. Przełoży się to na ograniczenie konsumpcji energii o 15% w przeliczeniu na jednostkę PKB.

Na realizacji planu zyskają m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem najnowocześniejszych technologii informacyjnych, tworzące biotechnologie oraz te, produkujące nowoczesne materiały.

Źródło: chinadaily.com

Opracowanie: Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #4 Reviewed by on 11 stycznia 2017 .

Chiny – Filipiny: Władze w Manili gotowe do podjęcia dalszych działań, ukierunkowanych na rozwijanie relacji z Pekinem. We wtorek (03.01) w The Manila Times pojawiła się informacja o planowanej na obecny rok serii spotkań decydentów filipińskich z chińskimi. Cel niniejszych stanowić ma wypracowanie porozumienia w aspektach wrażliwych z punktu widzenia obu państw, a także rozwiązanie

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź