Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #2

Chiny – USA: Chiny domagają się ograniczenia amerykańskiego arsenału nuklearnego

W czwartek (22.12) na Twitterze amerykańskiego prezydenta-elekta Donalda Trumpa pojawił się wpis głoszący konieczność zdecydowanego wzmocnienia i rozszerzenia potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych.

Wywołało to bardzo szybką reakcję chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego rzecznik, Hua Chunying oświadczyła w piątek, iż na Stanach Zjednoczonych, jako państwie posiadającym największy w skali świata potencjał atomowy, ciąży także największa odpowiedzialność w aspekcie nuklearnego rozbrojenia. W związku z tym Waszyngton powinien przodować w zakresie wprowadzania ograniczeń dotyczących rozmiarów arsenału atomowego.

W swojej wypowiedzi Hua podkreśliła także, iż chińskie stanowisko w sprawie broni masowego rażenia zawiera dążenia do całkowitego zakazu jej stosowania oraz docelowego zniszczenia wszelkich arsenałów nuklearnych.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Rosja: Powstanie most łączący Chiny z Rosją

Ruszyły prace nad budową pierwszego mostu stanowiącego bezpośrednie połączenie między Chińską Republiką Ludową a Federacją Rosyjską. Stanowią one finalizację 28 lat rozmów dotyczących niniejszego projektu.

Most będzie przebiegał nad rzeką Heilongjiang i łączył chińskie miasto Heihe z rosyjskim Błagowieszczeńskiem.

W opinii Song Kui, dyrektora Contemporary China – Russia Regional Economy Research Institute, powstanie tego połączenia będzie służyć obopólnej korzyści, z jednej strony umożliwiając rewitalizację chińskiej bazy przemysłowej na terenie północno-wschodnich prowincji, z drugiej stwarzając szanse rozwoju rosyjskiego dalekiego wschodu.

Li Jianmin, badacz Europy Wschodniej i Azji Centralnej z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, podkreśla związek pomiędzy powstaniem mostu i wzrostem chińskich inwestycji w rosyjskie zasoby naturalne, a także infrastrukturę czy energetykę oraz jego niebagatelne znaczenie dla zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej.

Otwarcie mostu planowane jest na październik 2019 r.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Wielka Brytania: Powstał projekt mający ułatwić chińskim przedsiębiorstwom inwestowanie w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania stanowi jeden z głównych kierunków dla chińskich inwestycji w Europie. Większość z nich dotyczy sektora infrastrukturalnego, w który od 2012 r. strona chińska zainwestowała już 4 mld funtów.

Przez wzgląd na znaczące zainteresowanie perspektywą dalszego dokonywania tego rodzaju inwestycji, w ramach University College London’s Bartlett School of Construction and Project Management powołana została brytyjsko- chińska Akademia Infrastruktury. Ma ona służyć ułatwieniu chińskim przedsiębiorstwom samego procesu inwestowania w Wielkiej Brytanii. W tym celu mają być  realizowane szkolenia z zakresu istotnych aspektów polityki, planowania finansowego oraz ram prawnych, dedykowane dyrektorom wykonawczym chińskich firm.

Nowa inicjatywa została uznana za kluczową dla brytyjsko- chińskiego Sojuszu Infrastrukturalnego, powołanego w ramach ekonomiczno- finansowego dialogu tych krajów w 2015 r. Uznano ją za najważniejszą platformę, służącą zwiększaniu współpracy handlowej w dziedzinie infrastruktury zarówno w odniesieniu do rynków wzajemnych, jak i rynków państw trzecich.

Źródło: chinadaily.com

Chiny – Mongolia: Pekin upomina Ułan Bator o respektowanie zasady nieprzyjmowania Dalajlamy

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hua Chunying wyraziła nadzieję na to, iż Mongolia będzie wywiązywała się ze złożonej Chinom obietnicy i nie zezwoli na kolejną wizytę Dalajlamy, mając na uwadze negatywne konsekwencje, jakie przyniosła mongolsko – chińskim stosunkom poprzednia,.

Ubolewanie nad rzeczonymi konsekwencjami wyraził również mongolski minister spraw zagranicznych Tsend Munkh-Orgil, zapewniając również, iż rząd nie wyrazi zgody na kolejną wizytę, niezależnie od jej podłoża i celu.

Przekaz ten spotkał się z uznaniem chińskiego MSZ, którego rzecznik stwierdziła, że Chiny przykładają wagę do jasnego stanowiska, jakie zajęła Mongolia oraz liczy na działania ukierunkowane na poprawę stosunków wzajemnych. Dodała także, iż kwestie dotyczące Tybetu są głęboko powiązane z chińską integralnością terytorialną i suwerennością, co czyni je elementem zasadniczego interesu narodowego, wobec którego stanowisko Państwa Środka jest jasne i niezmienne.

Żrdóło: en.people.cn

Chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku kluczowa dla infrastrukturalnego rozwoju regionu Azji Południowej

Przedstawiona w 2013 r. przez Xi Jinpinga i promowana przez Pekin koncepcja odrodzenia antycznych szlaków handlowych mogłaby odgrywać kluczową role w rozwoju infrastrukturalnym zarówno Nepalu, jak też całego regionu Azji Południowej – stwierdził minister spraw federalnych Nepalu.

Deklaracja o woli współpracy w aspekcie rozwoju regionalnego między Chinami a Nepalem miejsce została przedstawiona podczas wizyty przedstawicieli chińskich władz Tybetańskiego Regionu Autonomicznego w Katmandu w minionym tygodniu. Chińska delegacja przybyła do Nepalu w środę (22.12) na zaproszenie przewodniczącej Nepalskiego Parlamentu Onsari Gharti.”

Podczas wizyty potwierdzono również niezmienność stanowiska rządu odnośnie do „polityki jednych Chin”, jednocześnie zapewniając, iż nie zostaną dopuszczone jakiekolwiek formy eskalacji nastrojów antychińskich na terytorium Nepalu.

W trakcie spotkania odniesiono się również do pomocy, jaką otrzymuje nepalska gospodarka ze strony Tybetańskiego Regionu Autonomicznego oraz wyrażono nadzieję intensyfikacji współpracy w ramach przygranicznego rozwoju infrastrukturalnego, który mógłby przyczynić się do rozbudowy sieci komunikacyjnej regionów.

Padma Choling, przewodniczący tybetańskiej delegacji, jednocześnie zajmujący stanowisko przewodniczącego Stałego Komitetu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, zapewnił o nadaniu przez Pekin priorytetu w aspekcie pomocy rozwoju infrastrukturalnego Azji Południowej w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Drogi.

Źródło: english.cctv.com, news.xinhuanet.com

źródło: commons.wikimedia.org

Pekin odrzuca zarzuty stosowania „dyplomacji pieniężnej” w ramach One China Policy

W czwartek (22.12) Pekin wyraźnie zaprzeczył, jakoby zerwanie stosunków dyplomatycznych, położonych w Zatoce Gwinejskiej, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z Tajwanem było w jakikolwiek sposób uzależnione od chińskich zabiegów w ramach forsowanej na arenie międzynarodowej „polityki jednych Chin” (One China Policy).

Stosunki pomiędzy państwami zerwane zostały z powodu niemożności porozumienia w sprawie astronomicznych kwot, o jakie władze Tajwanu zostały poproszone w ramach pomocy finansowej.

W oświadczeniu rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hua Chunying zwróciła uwagę na fakt, że „polityka jednych Chin” jest szczególnie wrażliwą kwestią dla Pekinu. Chińskie władze wyraziły ubolewanie nad łączeniem tak ważnego aspektu polityki, jaką jest zasada jednych Chin, z instrumentami handlowymi.

Jednocześnie strona chińska wyraziła zadowolenie podjętą przez środkowoafrykańskie państwo decyzją nawiązania stosunków z Pekinem, uznając jej autonomiczność za naturalną konsekwencje konsensusu społeczności międzynarodowej.

Źródło: news.xinhuanet.com

Od lipca 2017 roku tradycyjna medycyna chińska będzie regulowana ustawowo

W niedzielę (25.12) chińska legislatura przyjęła ustawę w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM), dzięki której jej rola w systemie medycznym nie będzie bagatelizowana, jak miało to miejsce dotychczas.

Zgodnie z założeniami prawo ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., regulując kwestie takie, jak ochrona oraz ułatwienie rozwoju TCM jako dziedziny nauki.

Wdrażane zmiany mają na celu przede wszystkim wsparcie TCM, a zobowiązane do ich przestrzegania będą zarówno publiczne szpitale, jak również centra opieki matki i dziecka, jednocześnie zachęcając do aktywizacji prywatnych inwestorów.

Podjęta inicjatywa stanowi ważny krok w rozwoju tradycyjnej medycyny chińskiej  – stwierdził Wang Guoqiang – head of the State Administration of TCM. Ponadto zmiany te stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie oraz oczekiwanie społeczeństwa względem omawianej dziedziny medycyny, której alternatywny charakter oraz niejasność definicji mogą być traktowane, jako bariera dla jej potencjału w porównaniu do medycyny zachodniej.

Równocześnie zapewniono, iż państwo przyczyni się do wsparcia badań nad rozwojem oraz ochrony własności intelektualnej, a także tej związanej ze źródłami medycznymi – przykładając szczególną wagę do ochrony i hodowli rzadkich oraz zagrożonych gatunków.

Źródło: english.gov.cn, news.xinhuanet.com

Normalizacja stosunków na linii Pekin – Oslo szansą dla norweskiego przemysłu

W poniedziałek (19.12) w Pekinie Chiny i Norwegia porozumiały się w kwestii normalizacji stosunków. Sześć lat temu doszło od ochłodzenia relacji między państwami spowodowanego otrzymaniem Pokojowej Nagrody Nobla przez odbywającego karę 11 lat pozbawienia wolności chińskiego obywatela Liu Xiaobo.

Zgodnie z zajętym przez strony stanowiskiem wznowienie bilateralnych relacji, opartych na formule wzajemnych korzyści, będzie dotyczyć wielowymiarowej współpracy pomiędzy krajami zarówno w aspekcie gospodarczym, jak również na takich płaszczyznach jak kultura, nauka czy edukacja. Co więcej, postanowiono również o wznowieniu negocjacji w odniesieniu do porozumienia o wolnym handlu, wyrażając jednocześnie chęć przywrócenia intensyfikacji kontaktów sprzed incydentu z 2010 r.

Reorientacja stosunków na linii Pekin – Oslo została przyjęta szczególnie entuzjastycznie przez przedstawicieli norweskiego przemysłu. Ocieplenie relacji może przyczynić się do  wzmocnienia stosunków handlowych pomiędzy stronami.

Zdaniem Kristin Skogen Lund, dyrektor generalnej Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorstw, która 21 grudnia udzieliła wywiadu agencji Xinhua, przywrócenie chińsko-norweskiej relacji na właściwy tor wyraźnie wzmocni możliwości współpracy między stronami, a także ułatwi podjęcie szerzących się wyzwań oraz potrzeb globalnego rynku.

W opinii Jan – Gunnar Winthera, dyrektora Norweskiego Instytutu Polarnego, pomimo wciąż aktualnej kooperacji instytucji obu stron w kwestii nauki, taka normalizacja stosunków pozwoli na wzmocnienie współpracy w aspekcie prowadzonych badań.

Ponadto odwilż na linii Pekin – Oslo umożliwi wznowienie eksportu owoców morza do Chin, który ze względu na napięcia w relacjach bilateralnych od 2010 r., nie był dozwolony. Będzie to szczególnie istotne dla norweskich przedsiębiorstw – stwierdził  Henning Beltestad, dyrektor generalny Leroy Seafood Group, wiodącego eksportera owoców morza z Norwegii.

Źródło: english.gov.cn, news.xinhuanet.com

Opracowanie: Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Udostępnienia
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #2 Reviewed by on 27 grudnia 2016 .

Chiny – USA: Chiny domagają się ograniczenia amerykańskiego arsenału nuklearnego W czwartek (22.12) na Twitterze amerykańskiego prezydenta-elekta Donalda Trumpa pojawił się wpis głoszący konieczność zdecydowanego wzmocnienia i rozszerzenia potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych. Wywołało to bardzo szybką reakcję chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego rzecznik, Hua Chunying oświadczyła w piątek, iż na Stanach Zjednoczonych, jako państwie posiadającym

Udostępnij:
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź