Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #17

Chiny – Rosja – Xi Jinping o roli Federacji Rosyjskiej w utrzymywaniu globalnego ładu.

Chiński przywódca Xi Jinping, podczas rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem mającej miejsce w niedzielę (14.05), w czasie trwania szczytu międzynarodowego Forum Pasa i Drogi w zdecydowanie pozytywny sposób odniósł się do roli, jaką Rosja pełni współcześnie w zapewnianiu stabilizacji na arenie międzynarodowej.

Akcentując fakt, adekwatnego chińskiemu, rosyjskiego zaangażowania w poszukiwanie rozwiązań zarówno dla konfliktu w Syrii, jak i kryzysu północnokoreańskiego, Xi stwierdził, iż zacieśnianie wieloaspektowej współpracy stanowi strategiczną decyzję obu państw. Oświadczył również, że Chiny podejmą wszelkie działania celem zabezpieczenia i rozwijania relacji dwustronnych z Rosją bez względu na zmiany, jakie zachodzą w obecnym porządku globalnym.

Zaznaczył ponadto, że oba kraje powinny skierować wysiłki celem pogłębiania koordynacji strategicznej, wspólnego promowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju, kreowania kooperatywnego zaangażowania w przeciwdziałanie sporom regionalnym i międzynarodowym oraz wdrażać inicjatywy usprawniające funkcjonowanie systemu światowego, by wspólnie tworzyć nową jakość w dziedzinie globalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Xi zwrócił także uwagę na znaczące postępy, jakie zauważyć można w stosunkach chińsko – rosyjskich odkąd oba państwa zdecydowały o koordynacji rozwoju Inicjatywy Pasa i Drogi z działaniami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EEU).

W odpowiedzi, Putin oświadczył, iż konsekwencje pogłębiania obustronnej komunikacji i koordynacji oraz wzajemnego wsparcie w kluczowych kwestiach międzynarodowych uznać należy za istotny czynnik stabilizujący współczesny ład światowy. Dodał również, że Rosja jest zdecydowana na współpracę z Chinami w aspekcie dostosowywania działań podejmowanych w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi do EEU oraz rozwijania współpracy w dziedzinach tj. energetyka, edukacja, produkcja, handel, turystyka, czy sport.

Tego samego dnia doszło również do spotkania rosyjskiego prezydenta z chińskim premierem – Li Keqiang’iem, który podkreślił, iż Pekin jest otwarty na współpracę z Moskwą także na płaszczyznach tj. m.in. rolnictwo, finanse, czy lotnictwo cywilne. Premier Chin zachęcał ponadto do ustanowienia nowego modelu kooperacji – bazującego na znaczących przedsięwzięciach, lecz odznaczającego się inkluzywnością stwarzającą miejsce dla współdziałania na poziomie małych i średnich, przedsiębiorstw. Odnosząc się do słów premiera Chin, rosyjski prezydent poparł ideę współpracy opartej na inicjatywach o szerokim zasięgu.

Źródło: xinhuanet.com

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – Chile – Chiński premier nawołuje do zwiększenia wieloaspektowej wymiany na linii Pekin – Santiago.

Podczas niedzielnego (14.05) spotkania, które odbył z goszczącą na międzynarodowym Forum Pasa i Drogi chilijską prezydent –Michelle Bachelet chiński premier – Li Keqiang poruszono kwestie bilateralnej kooperacji obu krajów.

Li oświadczył, iż Chiny zdecydowane są na dynamizację działań podejmowanych w ramach strategii rozwoju relacji z Chile, poprzez m.in. zwiększenie poziomu prowadzonej wymiany. Dodał również, że zaawansowany poziom rozmów o aktualizacji umowy o wolnym handlu stanowi jasną przesłankę komunikującą przychylność wobec swobody przepływu towarów, globalizacji, gotowość do przeciwstawiania się wszelkim formom protekcjonizmu oraz dążenie do wspierania dobrobytu zarówno na skalę regionalną, jak i światową.

Odnosząc się do słów chińskiego premiera, Bachelet potwierdziła chilijskie wsparcie dla wszelkich inicjatyw wolnohandlowych oraz ogłosiła gotowość do doprowadzenia negocjacji do etapu finalizacji i podpisania nowej formy układu o wolnym handlu najszybciej, jak to możliwe. Zaznaczyła ponadto, iż Chile pozostaje otwarte na chińskie inwestycje, szczególnie w odniesieniu do dziedzin tj. energetyka, transport, technologia i innowacje, rolnictwo, finanse, czy telekomunikacja.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – świat – Ogłoszono nową chińską inicjatywę międzynarodowej współpracy na rzecz pogłębiania globalnych powiązań handlowych.

W niedzielę (14.05) na międzynarodowym Forum Pasa i Drogi zapowiedziano powołanie China International Import Expo, celem dalszego pogłębiania relacji handlowych na skalę światową. Przede wszystkim stanowić będzie ono istotne narzędzie dla sukcesywnego otwierania rynku chińskiego na import, lecz zgodnie z zamierzeniami, posłuży również za międzynarodową platformę dla komunikacji na płaszczyźnie wymiany towarowej, czym przyczynić ma się do wzrostu w dziedzinie handlu na skalę globalną.

Zgodnie z wypowiedzią Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Handlu – Roberto Azevedo, nowa inicjatywa Pekinu znakomicie egzemplifikuje chińską determinację w dążeniach do pogłębiania procesów globalizacji gospodarczej oraz zaangażowane podejście do zwiększania wymiany handlowej o charakterze wielostronnym. Azevedo dodał, iż z radością gościł będzie na planowanym na 2018 rok spotkaniu w ramach China International Import Expo.

W ramach Inicjatywy Pasa i Drogi, Chiny intensyfikować będą dążenia do utworzenia stref wolnego handlu z państwami i regionami położonymi wzdłuż szlaków przez niniejszą inicjatywę ustanowionych. Działanie to, ukierunkowane jest na ułatwianie wielostronnej wymiany.

Ma to szczególne znaczenie wobec prognoz, informujących, iż wartość towarów, które Chiny importowały będą w ciągu najbliższych pięciu lat z krajów leżących wzdłuż szlaków wyznaczonych w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi oscyluje wokół 2 bln USD.  W tym samym czasie, w odniesieniu do niniejszych, chińskie inwestycje osiągnąć mają poziom 150 mld USD.

Komentując nowy projekt globalnej współpracy, chiński Minister Handlu – Zhong Shan wyraził nadzieję, iż inicjatywa będzie cieszyła się obecnym poparciem również w przyszłości i w wymierny sposób przyczyni się do postępu globalizacji oraz związanego z nią wzrostu w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Źródło: xinhuanet.com

Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #17 Reviewed by on 17 maja 2017 .

Chiny – Rosja – Xi Jinping o roli Federacji Rosyjskiej w utrzymywaniu globalnego ładu. Chiński przywódca Xi Jinping, podczas rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem mającej miejsce w niedzielę (14.05), w czasie trwania szczytu międzynarodowego Forum Pasa i Drogi w zdecydowanie pozytywny sposób odniósł się do roli, jaką Rosja pełni współcześnie w zapewnianiu stabilizacji na

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź