Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #15

Polityka Pekinu wobec Damaszku w obliczu niekończącej się wojny domowej w Syrii.

Przez długi czas wyraźnie widoczną pozostawała asertywność pekińskich decydentów w kwestii toczącego się wewnątrz Syrii konfliktu zbrojnego. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z decyzją o przyłączeniu się do prowadzonej przez Moskwę polityki, mającej na celu powstrzymanie wysiłków Zachodu w odniesieniu do nakładania kolejnych sankcji na reżim syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada.

Pomimo charakterystycznej dla chińskiej polityki zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne pozostałych członków społeczności międzynarodowej, zdecydowanie i precyzja ze strony chińskich władz, w kwestii stanowiska wobec syryjskiego konfliktu, odwlekane były aż do momentu wykorzystania przez Pekin przysługującego mu prawu veta w sprawie podejmowanych przez RB ONZ decyzji, których to zapisy zdaniem strony chińskiej przeczą podstawowym zasadom tejże organizacji.

 Niezgodność podyktowana była także symptomatyczną dla ChRL krytyką jakichkolwiek prób narzucania przez Zachód, między innymi w ramach tworzenia rezolucji RB ONZ, woli tychże pozostałym państwom areny międzynarodowej, szczególnie w aspekcie trwających konfliktów wewnętrznych.

 I choć w odróżnieniu od Rosji bezpośrednio angażującej się w konflikt Chiny starają się utrzymywać odpowiedni dystans do omawianego konfliktu, to zdecydowane stanowisko, iż jedyną decyzyjną i odpowiedzialną  stroną za jego rozwiązanie winien być rząd Assada, nie podlega dyskusji. Doprowadzenie do tejże godziłoby bowiem w jeden z najbardziej pragmatycznych i podstawowych elementów pekińskiej polityki – oponowania wobec ingerencji zewnętrznych sił w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw, która to nad wyraz istotną jawi się właśnie dla ChRL.

Wartym niemniej jednak zaznaczenia pozostaje fakt, iż postawa ta w żadnym wypadku nie oznacza braku świadomości potrzeby pomocy w rozwiązaniu wewnętrznego sporu. Ta jednakże musi odbywać się w poszanowaniu podstawowych zasad ONZ oraz przy wsparciu polityki nie zaś sił wojskowych.

Równie ważną kwestią w ocenie chińskiej postawy jest podkreślenie, iż pomimo sześciokrotnego wsparcia Rosji w głosowaniach nad rezolucjami w sprawie reżimu Assada, bardzo wyraźnie podkreślane jest potępienie dla użycia niekonwencjonalnych metod w toczącej się wojnie domowej, w tym przede wszystkim ataków z użyciem broni chemicznej. Strona chińska nieustępliwie wzywa także do przeprowadzania obiektywnych śledztw przez ONZ, krytykując Zachód za obarczanie całkowitą winą reżimu Assada, bez uprzedniego zebrania przeciw temuż odpowiednich dowodów.

Obok wspomnianych kroków, widocznym jest również zwiększone zaangażowanie Chin w ostatnich latach w Syrii. Niniejsze charakteryzuje współpraca oraz wymiana na szczeblu wojskowym, w tym również zapewnienie możliwości przeprowadzania odpowiednich ćwiczeń – oświadczył admirał Guan Youfei, będący członkiem Centralnej Chińskiej Komisji Wojskowej. Co więcej, w marcu Pekin nominował Xie Xiaoyan, byłego ambasadora Iranu na stanowisko specjalnego wysłannika do Syrii.

Podsumowując, stanowisko chińskie wobec toczącego się już ponad pół dekady konfliktu na Bliskim Wschodzie stanowi swego rodzaju wypadkową globalnych interesów Chin i bieżącej polityki Pekinu, w obliczu eskalujących napięć na arenie międzynarodowej. Sporadyczne, aczkolwiek zdecydowane oficjalne reakcje pekińskich decydentów zaś, wydają się plasować Chiny na pożądanej przezeń pozycji potencjalnego mediatora, pozwalając jednocześnie czerpać z obecnej sytuacji szereg korzyści.

Z jednej strony wyraźne poparcie dla działań Moskwy, przy jednoczesnym zaznaczeniu chęci tychże ze strony syryjskiego rządu, co świadczy o nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa, przyczynia się do widocznego wsparcia światowej walki z terroryzmem, legitymizując ewentualne działania chiński władz w kraju. Z drugiej zaś, przyjęta przez Pekin postawa kreuje swego rodzaju percepcje porażki Zachodu w walce z asymetrycznymi zagrożeniami i hegemonistyczną rolą w tejże Stanów Zjednoczonych.

Źródło: scmp.com

Chiny i Kambodża wyraziły obopólne pragnienie dalszego wzmacniania więzi pomiędzy państwami.

W piątek (7.04) w Phnom Penh przedstawiciele Chin i Kambodży wskazując na potrzebę wzmocnienia strategicznego wzajemnego zaufania pomiędzy państwami zobowiązali się do dalszego rozwijania bilateralnych relacji,.

W trakcie spotkania kambodżańskiego premiera Samdech Techo Hun Sena z przewodniczącym Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Sun Chunlanem zapewniono także, iż obydwa kraje łączą dobre stosunki sąsiedzkie, przyjaźń, braterstwo oraz partnerstwo.

źródło: commons.wikimedia.org

Ponadto, strona chińska doceniła również wsparcie Kambodży w kwestii podstawowych dla Chin aspektów prowadzonej obecnie przezeń polityki zagranicznej. Co więcej, przedstawiciel Pekinu oświadczył, iż Chiny dołożą wszelkich starań, by oba państwa pogłębiając wypracowane współzależności miały szanse rozwijać wszechstronną współprace na wielu płaszczyznach, w tym przede wszystkim tę, związaną z partycypacją Kambodży w chińskiej inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku.

W odpowiedzi na słowa pekińskiego przedstawiciela kambodżański premier stwierdził, iż Chiny w percepcji Kambodży jawią się prawdziwym i szczerym przyjacielem. W kwestii dalszego rozwoju dwustronnych stosunków pomiędzy państwami zaś, władze Phnom Penh zapewniły o nadaniu tymże priorytetu w prowadzonej przez kambodżańskich decydentów polityce zagranicznej.

Źródło: xinhuanet.com

Chińsko–afrykańskie relacje w percepcji premiera Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 

W dniach 12 – 14 kwietnia oficjalną wizytę w Państwie Środka złoży Patrice Trovoada – premier Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W związku z szeroko komentowaną przez krajowe i zagraniczne media kwestią zbliżenia w ostatnim czasie obydwu państw kosztem relacji z Tajwanem, chińska agencja informacyjna Xinhua opublikowała poprzedzający przybycie Trovoady wywiad.

W niniejszym afrykański premier przedstawia wizję współpracy z Pekinem oraz udziela komentarza odnośnie do wzmożonej obecności Chin w Afryce, ale także nieocenionej pomocy w rozwoju kontynentu, jaka jest udziałem Pekinu.

Trovoada zaznaczył, iż od początku 2017 roku dzięki wysłanej przez Chiny eksperckiej delegacji wsparcia technicznego, widocznymi są imponujące wielopłaszczyznowe rezultaty rozwoju jego państwa. Efekty te przede wszystkim odnoszą się do sektorów takich jak rolnictwo, ochrona zdrowia, energia oraz edukacja. Dzięki nawiązanej współpracy szanse na rozpoczęcie nauki w Państwie Środka uzyskało również 55 studentów – dodał premier afrykańskich wysp.

Podczas rozmowy z chińską agencją informacyjną Trovoada wyraził także wiarę w to, iż tak owocne wyniki pierwszych miesięcy współpracy pomiędzy państwami stanowią istotnie pozytywne perspektywy i widoczną wolę polityczną dalszego pogłębiania nawiązanych z początkiem roku relacji. Niniejsze, zdaniem afrykańskiego premiera, rozwijane w atmosferze obopólnych korzyści stworzą fundament dla utworzenia szczerości, zaufania i solidarności pomiędzy krajami, rządami, ale przede wszystkim w długiej perspektywie ich społeczeństwami.

Ponadto, Trovoada odniósł się także do wagi roli, jaką Chiny odgrywają na kontynencie afrykańskim. Zdaniem premiera Państwo Środka charakteryzuje daleko idące zrozumienie dla potrzeb rozwojowych Afryki, takich jak podstawowa infrastruktura, elektryczność, rozwój transportu drogowego, sieci kolejnictwa, ale także morskiej i powietrznej komunikacji – szczególnie tej, związanej ze wsparciem wciąż rozwijającego się transportu regionalnego.

Chiny są partnerem, który wykazuje idealne zrozumienie w kwestiach potrzeb rozwojowych kontynentu afrykańskiego, ale przede wszystkim jego odpowiedniej sekwencji, bowiem budowę solidnego domu rozpoczyna się od utworzenia jego silnych fundamentów, nie zaś dachu – stwierdził Trovoada. Pierwszorzędną kwestią będą zatem rozwój podstawowej infrastruktury i industrializacja, później natomiast produkcja i wymiana handlowa – dodał.

Podsumowując swoją wypowiedź premier Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zaznaczył, iż pomyślny rozwój przedstawionego scenariusza będzie korzystnym dla obu stron.  Wykorzystanie korzyści zeń płynących zaś, stanowić może długoterminową perspektywę umacniania wzajemnych współzależności.

Na zakończenie Trovoada przypomniał także, jakże istotną z punktu widzenia budowania chińskiego przyjaznego wizerunku na arenie międzynarodowej od czasów Zimnej Wojny, postawę ChRL względem kontynentu afrykańskiego i wsparcia jakie udzielała ona państwom w procesach dekolonizacyjnych.

Źródło: xinhuanet.com

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #15 Reviewed by on 12 kwietnia 2017 .

Polityka Pekinu wobec Damaszku w obliczu niekończącej się wojny domowej w Syrii. Przez długi czas wyraźnie widoczną pozostawała asertywność pekińskich decydentów w kwestii toczącego się wewnątrz Syrii konfliktu zbrojnego. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z decyzją o przyłączeniu się do prowadzonej przez Moskwę polityki, mającej na celu powstrzymanie wysiłków Zachodu w odniesieniu do nakładania kolejnych

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź