Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #14

Chiny – Europa – Chiny dążą do pogłębiania współpracy z Serbią w ramach 16+1.

W piątek (31.03) chiński premier – Li Keqiang, gościł w Pekinie serbskiego prezydenta – Tomislava Nikolicia. Podczas niniejszej wizyty, Li zadeklarował wolę zacieśniania współpracy na linii Pekin – Belgrad.

Premier ChRL w swojej wypowiedzi zachęcał do poszukiwania kolejnych płaszczyzn dla współpracy oraz efektywnego wykorzystywania potencjału, jaki dla kooperacji obu państw stwarza inicjatywa 16+1. Mechanizmy niniejszej umożliwią bowiem realizację, opartych na zasadach rynkowych, szeroko zakrojonych projektów intensyfikujących ukierunkowaną na zrównoważony rozwój współpracę typu win – win.

Ponadto, wobec wzrastającego wolumenu wymiany towarowej oraz inwestycji między wspomnianymi krajami, Li nawoływał również do zacieśniania relacji i kreowania nowych inicjatyw, celem zwiększenia przestrzeni dla bilateralnej kooperacji. W swojej wypowiedzi chiński premier nawiązał także do konieczności promowania już istniejących inicjatyw, spośród których wyróżnił, ściśle związane ze współpracą w ramach 16+1, serbsko – węgierskie połączenie kolejowe, które popularyzowane i przedstawiane ma być również, jako flagowy projekt egzemplifikujący kooperację na linii Pekin – Belgrad.

W odpowiedzi, Tomislav Nikolic zaakcentował, iż Serbia będzie pierwszym spośród włączonych w inicjatywę 16+1 krajów, który rozpocznie z Chinami współpracę na zasadzie partnerstwa strategicznego, co przełoży się również na dalszy wzrost napływu inwestycji oraz poszukiwanie kolejnych możliwości dla współpracy także w kwestiach tj. m.in. handel produktami rolnymi, czy projekty infrastrukturalne.

Źródło: xinhua.net

Chiny – Rosja – Zacieśnianie współpracy gospodarczej na linii Pekin – Moskwa.

W środę (29.03) odbyło się cykliczne spotkanie wicepremierów Chin i Rosji. W jego wyniku obie strony zadeklarowały wolę dalszego pogłębiania wieloaspektowej współpracy na płaszczyźnie ekonomicznej.

Reprezentujący Chiny wicepremier – Wang Yang powołując się na wyraźnie widoczne w ostatnich latach zwiększenie ilości wizyt dyplomatycznych wysokiego szczebla oraz liczne sukcesy we współpracy bilateralnej, przejawiające się m.in. znaczącym wzrostem wymiany handlowej w 2016 roku, nawoływał do podtrzymywania tego kierunku, a także dążenia do wzrostu inwestycji oraz rozwijania kooperacji poprzez wspólne kreowanie inicjatyw o charakterze strategicznym. Wang podkreślił przy tym, iż aktywne działania na rzecz pogłębiania dwustronnej współpracy gospodarczej i handlowej w istotny sposób egzemplifikować będą wysoki poziom partnerstwa strategicznego i koordynacji na linii Pekin – Moskwa.

Rosyjski wicepremier – Dmitry Rogozin w swojej wypowiedzi również podkreślił wagę bilateralnej współpracy obu państw. Priorytetowe znaczenie przydał jednak zacieśnianiu stosunków dyplomatycznych, celem zwiększenia koordynacji w dziedzinie polityki zagranicznej. Zaakcentował przy tym znaczenie, jakie dla relacji wzajemnych ma zachowanie dynamiki spotkań wysokiego szczebla, których w 2016 roku odbyło się pięć. Dodał także, iż Rosja gotowa jest na podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie wielopłaszczyznowej kooperacji z Chinami w celu realizacji decyzji zapadających w ramach stosunków dyplomatycznych.

Źródło: xinhuanet.com

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – Szwajcaria – Zdecydowano o pogłębianiu chińsko – szwajcarskiej współpracy militarnej.

W piątek (31.03) chiński Minister Obrony – Chang Wanquan oraz wiceprezes Centralnej Komisji Wojskowej ChRL – Fan Changlong odbyli indywidualne spotkania ze stojącym na czele szwajcarskiego Federalnego Departamentu Ochrony, Obrony Ludności i Sportu – Guy’em Parmelinem.

Podczas niniejszego spotkania Fan Changlong podkreślał w swojej wypowiedzi chińską wolę współpracy ze Szwajcarią. Dodał przy tym, iż podstawowy cel tejże kooperacji stanowić mają działania ukierunkowane na wdrożenie, odnoszącego się do zwiększenia komunikacji strategicznej, zacieśniania relacji w dziedzinie wojskowości, a także działania na rzecz wzmacniania chińsko – szwajcarskiego partnerstwa strategicznego w dziedzinie innowacyjności, porozumienia osiągniętego przez przywódców obu państw. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na wyraźnie widoczny w ostatnich latach wzrost współpracy na szeroko rozumianej płaszczyźnie militarnej, dyplomatycznej oraz w dziedzinie misji pokojowych.

Guy Parmelin zakomunikował natomiast, iż Szwajcaria będzie respektowała zasadę jednych Chin oraz aktywnie dążyła do zacieśniania pragmatycznej, wieloaspektowej kooperacji z tym krajem.

Chiński Minister Obrony, zaakcentował natomiast, iż obecnie wszelkie czynniki sprzyjają rozwojowi bilateralnej współpracy wojskowej na linii Pekin – Berno, którą Chiny zdecydowane są sukcesywnie pogłębiać. Zgadzając się z przedmówcą, Parmelin dodał, że Szwajcaria również jest zdeterminowana, by zacieśniać więzy z Chinami i wznieść dwustronne stosunki militarne na zupełnie nowy poziom.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Filipiny – Władze Filipin akcentują zaangażowanie w pokojowe rozwiązywanie kwestii Morza Południowochińskiego.

W środę (29.03) rzecznik filipińskiego Departamentu Spraw Zagranicznych – Charles Jose podkreślił zaangażowanie kraju na rzecz pokojowego i zgodnego z prawem poszukiwania rozwiązań kwestii spornych na Morzu Południowochińskim.

Pierwsze, wyczekiwane przez obie strony, spotkanie przedstawicieli Chin i Filipin w ramach dwustronnego mechanizmu konsultacyjnego, utworzonego celem rozwiązania niniejszej kwestii zaplanowane jest na maj 2017r.

Zgodnie z wypowiedzią Jose, obecnie trwają intensywne przygotowania, podczas których ustalane są zarówno dokładna data, jak też dyplomatyczna ranga, czy dokładny plan spotkania.

We wtorkowej wypowiedzi, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Hua Chunying oświadczyła, iż Chiny są zdecydowane zacieśniać wieloaspektową kooperację z Filipinami. Ma ona bowiem sprzyjać nie tylko wspólnemu ustalaniu rozwiązań wspomnianych już kwestii różniących, ale także kreować atmosferę niezbędną dla nawiązywania i pogłębiania współpracy w wielu innych dziedzinach oraz tworzenia stabilnych warunków rozwojowych.

Źródło: xinhuanet.com

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #14 Reviewed by on 5 kwietnia 2017 .

Chiny – Europa – Chiny dążą do pogłębiania współpracy z Serbią w ramach 16+1. W piątek (31.03) chiński premier – Li Keqiang, gościł w Pekinie serbskiego prezydenta – Tomislava Nikolicia. Podczas niniejszej wizyty, Li zadeklarował wolę zacieśniania współpracy na linii Pekin – Belgrad. Premier ChRL w swojej wypowiedzi zachęcał do poszukiwania kolejnych płaszczyzn dla współpracy

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź