Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #13

Usprawnienie dialogu na linii Pekin – Waszyngton niezbędnym dla poprawy relacji chińsko – amerykańskich.

W niedzielę (19.03) Xi Jinping wezwał do poprawy wymiany na wysokim szczeblu oraz właściwego, dla spornych w sino – amerykańskich kontaktach kwestii, zachowania twierdząc, że bilateralne relacje stanowią jedyną właściwą drogę dla dwóch największych gospodarek na świecie.

Xi Jinping  podczas spotkania z przebywającym w Pekinie sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem zapewnił o chęci dalszego rozwoju długoterminowych bilateralnych kontaktów pomiędzy stronami.

W trakcie spotkania wystosowane zostało także zaproszenie dla amerykańskiego prezydenta do Pekinu, przy jednoczesnym zaznaczeniu jednomyślności głów państw w kwestii niezbędności kooperacji i rozwoju wszechstronnych relacji, których wyraźny argument stanowić mają dwie odbyte rozmowy telefoniczne oraz trzykrotna wymiana korespondencji na najwyższym szczeblu na linii Pekin – Waszyngton.

Co więcej, pekiński przywódca podkreślił głębokie przekonanie o możliwości czerpania z tejże kooperacji obopólnych korzyści – poprzez odpowiednie ukierunkowanie relacji i wdrożenie konstruktywnego rozwoju, mając jednakże na uwadze trzymanie się przez strony wypracowanych niegdyś konsensusów.

Ponadto, zdaniem chińskiego prezydenta, realizację wspomnianych dążeń charakteryzować winna wszechstronność, a aktywna wymiana na wszystkich szczeblach nie ograniczać się do kwestii bilateralnych, lecz również obejmować aspekty regionalny i globalny.

Tak rozwijana kooperacja w percepcji chińskiego prezydenta uwzględnić musi jednakże również daleko idącą delikatność w antagonizujących strony sprawach, a także obopólny szacunek i zrozumienie w rozwiązywaniu niezgodności, bowiem relacje sino – amerykańskie, jako współpraca dwóch największych gospodarek świata, istotne są nie tylko z punktu widzenia tychże państw, ale również dla szerokorozumianego dalszego rozwoju i utrzymania porządku w skali globalnej.

Zdaniem Xi istotnym pozostawać zatem będzie wzmocnienie strategicznych kontaktów w atmosferze zrozumienia i zaufania, gdyż jak – twierdzi chiński przywódca – państwa dzielą znacznie więcej zbieżnych interesów, aniżeli poróżniających je sporów.

Xi, podsumowując przemówienie stwierdził, iż przedstawiona wizja współpracy stanowi jedyny właściwy wybór dla dalszego rozwoju kontaktów. Wszechstronna kooperacja i wzajemne respektowanie obranej ścieżki pogłębiania relacji, wprowadzając stabilizacje na linii Pekin – Waszyngton, przyczynią się do realizacji pożądanej przez strony perspektywy.

W odpowiedzi na słowa chińskiego prezydenta, amerykański sekretarz stanu podkreślił wartość dotychczasowej współpracy głów państw, zaznaczając, iż takie ukierunkowanie tejże na dalsze pogłębianie dialogu doprowadzi do odnalezienia porozumienia i wzmocni więzi, przynosząc tym samym oczekiwane rezultaty. Ponadto, zdaniem Tillersona nieuciekanie się do konfrontacyjnej retoryki przyczyniającej się do tworzenia konfliktów dodatkowo wspomoże bilateralną kooperację czyniąc ją korzystną dla wszystkich stron.

Ruan Zongze – vice przewodniczący chińskiego instytutu studiów międzynarodowych – stwierdził, że odbyte przez Tillersona i Xi spotkanie, a także towarzyszący rozmowie szereg zapewnień stanowią dobry dla społeczności międzynarodowej sygnał, iż dwie największe siły gospodarcze zdecydowały pogłębiać współpracę, nie zaś doprowadzać do niebezpiecznej w skali globalnej konfrontacji.

Stephen Orlins – przewodniczący narodowego komitetu ds. relacji sino – amerykańskich – uznał omawiane spotkanie nie tylko za pozytywny znak, ale także swoisty fundament dla przyszłego spotkania się Xi Jinpinga z Donaldem Trampem.

chinadaily.com.cn

TPP nieatrakcyjnym dla Pekinu.

W piątek (17.03) Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, iż rozważa wysłanie delegacji na mający miejsce w Chile szczyt Sojuszu Pacyficznego, którego uczestnikami miały być również państwa – sygnatariusze Transpacyficznego Porozumienia o Wolnym Handlu. Ministerialne stanowisko bardzo szybko zostało nadinterpretowane przez państwowe oraz zagraniczne media w konsekwencji ponownie podnosząc, wokół kwestii zastąpienia przez ChRL miejsca Stanów Zjednoczonych w TPP, gorącą dyskusję.

Niezwłoczny komunikat ministerialny ostatecznie zdementował powstałe wokół oświadczenia spekulacje, potwierdzając jednocześnie uczestnictwo chińskiej delegacji w chilijskim szczycie. Choć, jak zostało podkreślone niniejsza w najmniejszym stopniu nie stanowi sygnału zainteresowania dołączeniem Pekinu do transpacyficznego partnerstwa, a jedynie chęć integracji z państwami regionu Azji i Pacyfiku.

Sojusz Pacyficzny jest utworzoną w 2011 roku przez Peru, Chile, Meksyk i Kolumbie ekonomiczną organizacją regionalną. W roku 2017 prezydenturę w tejże objęło Chile, obligując się tym samym do koordynacji działań porozumienia przez najbliższy rok. Jedną z takich inicjatyw było przypadające na połowę marca spotkanie państw – członków organizacji z zaproszonymi do debaty państwami zainteresowanymi rozwojem współpracy regionalnej. Głównym celem niniejszego spotkania była pogłębiona dyskusja nt. wyzwań, przed którymi stoi region Azji i Pacyfiku, a także kreacji nowych możliwości i perspektyw kooperacji na omawianym obszarze.

Szerokie zainteresowanie pogłębianiem współzależności krajów latynoamerykańskich z azjatyckimi pomimo, iż wyraźne po stronie chińskiej, nie powinno być mylone z wolą przystąpienia do TPP. Choć, jak zaznacza Pekin – nie jest on przeciwny idei samego partnerstwa. Barierę dla integracji Chin z państwami w jego ramach stanowi brak zbieżności interesów powstającego porozumienia z postulatami rozwojowymi ChRL.

Co istotne, Mei Xinyu – badacz w Instytucie Współpracy Gospodarczej i Handlu Międzynarodowego w Ministerstwie Handlu – podkreślił, iż wbrew spekulacjom, jakoby kwestie związane z TPP stanowiły główny aspekt marcowego szczytu, agenda zawierała znamienitą ilość tematów niezwiązanych z porozumieniem, acz równie dla dalszego  rozwoju regionalnego ważnych.

Ponadto, Mei Xinyu w artykule dla China Daily zwraca również uwagę na bardzo istotną i aktywną role Chile w budowaniu mechanizmów współpracy. Dynamika rozwoju i znaczenia czterostronnego porozumienia pacyficznego traktowana winna być w kategorii niezaprzeczalnego sukcesu tegoż państwa, szczególnie w porównaniu do charakteryzującego się niejasną przyszłością TPP. Obecność Chin zaś należy interpretować, jako wolę zacieśniania współpracy z państwami regionu Azji i Pacyfiku.

Po raz kolejny strona chińska zaznaczyła, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z forsowanego przez administrację Obamy porozumienia, notabene wymierzonego w zwiększające się intensywnie wpływy Chin w regionie, w konsekwencji nie przyniesie akcesji Pekinu, nawet pomimo zabiegania o taki scenariusz przez Australię oraz inne spośród państw – sygnatariuszy TPP.

źródło: commons.wikimedia.org

Z jednej strony niniejsza umowa zdaniem pekińskich decydentów jest porozumieniem dużo bardziej w swoich możliwościach rozwojowych ograniczonym, aniżeli nawet układ GATT. Z drugiej zaś ChRL, aktywnie partycypując w WTO, co jako rozwijającej się gospodarce zapewnia im status i zasięg globalny, nie odczuwa potrzeby angażu w bliźniacze porozumienie, ograniczone do regionu Azji i Pacyfiku, określając je jedynie regionalną frakcją WTO – w związku z odstąpieniem od porozumienia USA – o co raz mniejszym znaczeniu. Stanowisko Pekinu pomimo wyraźnej woli środowiska regionalnego nie ulegnie zatem zmianie – dodaje Mei.

Ponadto, jak stwierdza Mei, wydaje się, jakoby odpowiedzialne za spekulacje strony nie traktowały poważnie siły i potencjału chińskiej gospodarki – największego eksportera i drugiego w skali globalnej importera. Co więcej, fundamenty na jakich powstało TPP, zdaniem chińskiego eksperta, przeczą podstawowym zasadom i jako wymierzone w rosnąca potęgę Chin nie mogą zostać przez nie przyjętymi. Mające miejsce faworyzowanie wartości systemu zachodniego zaś – podsumowuje – skutecznie deprecjonuje rolę sprawiedliwości gospodarczej w tymże porozumieniu.

chinadaily.com.cn

Chiny – Australia: Pekin zadeklarował wolę zacieśniania współpracy z Canberrą.

W środę (22.03) chiński premier – Li Keqiang przybył do Australii z wizytą dyplomatyczną. Była to jego pierwsza oficjalna podróż do tego kraju od początku sprawowania urzędu w 2013 roku.

Główny cel niniejszej wizyty stanowiło pojawienie się Li na piątym dorocznym spotkaniu wysokiego szczebla z premierem Australii – Malcolmem Turnbullem. Ponadto, w planie pięciodniowej wizyty znalazło się również uczestnictwo w forum poświęconym chińsko – australijskiej współpracy gospodarczej i handlowej.

Podczas spotkania, chiński premier oświadczył, że Chińska Republika Ludowa jest w pełni gotowa na podejmowanie kolejnych kroków w kierunku dalszego, sukcesywnego otwarcia na świat zewnętrzny, w ramach którego zdecydowana jest na pogłębianie dwustronnych relacji ekonomicznych z Australią. Wyraził również przekonanie, iż takie działania jasno ukażą poparcie Pekinu i Canberry dla dalszej liberalizacji w dziedzinie handlu i inwestycji oraz utrzymania zasad regulujących obecny globalny system wymiany towarowej.

Li zwrócił także uwagę na zyskujące obecnie na popularności dążenia protekcjonistyczne, wobec których Chiny zdecydowane są zacieśniać współpracę zarówno z Australią, jak i innymi państwami, celem utrzymania stabilnego i pokojowego środowiska, tak w regionie Azji i Pacyfiku, jak i na skalę światową. Podkreślił przy tym, że trwające 45 lat relacje dyplomatyczne Pekinu z Canberrą przyniosły liczne sukcesy na wielu płaszczyznach kooperacji oraz zaowocowały wypracowaniem bliskich i przyjaznych stosunków między państwami. Dodał ponadto, iż w dalszej perspektywie oba państwa będą kontynuowały wzmacnianie wzajemnego zaufania w aspekcie politycznym, rozwijając jednocześnie komunikację strategiczną i pogłębiając współpracę w duchu obustronnego poszanowania dla kluczowych interesów każdego z nich.

W odpowiedzi, Malcolm Turnbull wyraził zadowolenie z obecnego poziomu komunikacji na wysokim szczeblu, jakim Australia cieszy się w stosunkach z Chinami. Oświadczył również, że Canberra dążyć będzie do pogłębiania wzajemnego zaufania w relacjach z Pekinem. Uznał także, iż globalna wolność handlu sprzyjać będzie zwiększaniu zatrudnienia, a co za tym idzie, prowadzić do wzrostu gospodarczego.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Izrael: Premier Izraela podkreśla znaczenie współpracy z Chinami.

W środę (22.03) izraelski Premier – Benjamin Netanyahu, podczas czterodniowej wizyty dyplomatycznej, którą na zaproszenie Premiera Li Keqiang’a, odbył w Chinach udzielił chińskiej agencji prasowej Xinhua wypowiedzi, w której odniósł się do perspektyw kooperacji z Chińską Republiką Ludową.

Netanyahu podkreślił wówczas kompatybilny charakter relacji pomiędzy izraelską myślą technologiczną a chińskimi możliwościami produkcyjnymi oraz marketingowymi, który czyni dalsze pogłębianie współpracy zdecydowanie korzystnym dla obu państw. Zaznaczył przy tym, iż Izrael zawsze cenił nieustające dążenia do podnoszenia poziomu naukowego, którą to ambicję w połączeniu z wysoko rozwiniętą przedsiębiorczością, odnalazł również w tradycji chińskiej.

Izraelski premier wyraźnie zaakcentował także kwestie percepcji istoty poszukiwania, rozwijania i wdrażania wysokich technologii, która jego zdaniem, łączy oba państwa upatrujące we wspomnianych w znaczącej mierze środka dla poprawy standardu życia obywateli. Stąd też, podczas rozmowy polityk zadeklarował wolę intensyfikacji kooperacji z Pekinem na płaszczyźnie technologicznej, szczególnie wobec utrzymującego się od czterech lat trendu wzrostowego w dziedzinie chińskich inwestycji na obszarze Izraela.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Arabia Saudyjska: Chińskie władze wyraziły gotowość do współpracy z Arabią Saudyjską.

W piątek (17.03) w Pekinie chiński Premier â   Li Keqiang spotkał się z Królem Arabii Saudyjskiej â   Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Podczas wizyty Li zapewnił saudyjskiego przywódcę o chińskiej gotowości do pogłębiania współpracy w aspektach tj. strategie rozwojowe oraz zwiększanie możliwości produkcyjnych. Podkreślił jednak, że każde z państw powinno podążać własną ścieżką rozwojową dostosowaną do możliwości wewnętrznych. Dodał także, iż strona chińska dążyć będzie do pogłębiania wzajemnego zaufania w sferze politycznej, a kolejno również do wspólnego poszukiwania nowych kierunków dla dokonywania postępu w sektorach tj. energetyka, czy wysokie technologie. Zaznaczył, że w połączeniu ze zwiększaniem koordynacji zarówno w kwestiach międzynarodowych, jak i regionalnych przyczynić ma się to do zwiększenia dynamiki rozwoju relacji dwustronnych.

Poszukiwanie nowych płaszczyzn dla kooperacji z Arabią Saudyjską egzemplifikować ma chińską postawę wobec niestabilności i niepewności sytuacji na arenie globalnej tak w aspekcie politycznym, jak też gospodarczym. Zgodnie z niniejszą bowiem, sprostanie wyzwaniom wynikłym ze współczesnych uwarunkowań międzynarodowych możliwe jest jedynie dzięki pogłębianiu kooperacji z państwami świata, ponieważ pozwala ona na skuteczniejsze radzenie sobie ze wszelkimi rodzajami ryzyka, a co za tym idzie sprzyja utrzymywaniu oraz zabezpieczaniu światowego pokoju i bezpieczeństwa, stanowiących warunki niezbędne dla wszelkich działań na rzecz rozwoju.

W odpowiedzi, Salman bin Abdulaziz Al Saud podkreślił wagę długoletniej chińsko â   saudyjskiej przyjaźni oraz porozumienia w kwestii praktycznego wymiaru współpracy z Chinami. Wyraził także pewność, co do przyszłości wspomnianej kooperacji, uznając, iż wyraźnie widoczne dwustronne zaangażowanie ma znaczący wpływ na jej sukcesywne pogłębianie. Król zaakcentował także konieczność wspólnego przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, jakie stanowią terroryzm i ekstremizm, celem zapewniania stabilnego i pokojowego środowiska rozwoju w skali regionalnej i globalnej.

Źródło: xinhuanet.com
Chiny – Filipiny: Filipiński przywódca usatysfakcjonowany obecną jakością relacji z Chinami.

W piątek (17.03) chiński Wicepremier – Wang Yang przybył z wizytą dyplomatyczną do filipińskiego miasta Davao, gdzie spotkał się z Prezydentem Filipin â   Rodrigo Duterte.
Podczas niniejszego spotkania, przywódca Filipin dziękował stronie chińskiej za wszelką okazaną pomoc i wsparcie. Wyraził również wolę dalszego rozwijania praktycznego wymiaru kooperacji z Pekinem oraz pogłębiania ogółu relacji dwustronnych.

Podkreślił ponadto,  iż Filipiny nie będą dążyły do konfrontacji z Chinami w kwestii Morza Południowochińskiego, licząc na wzajemność w procesie budowania przyjaznych relacji, które mają w jego opinii szansę obecnie osiągnąć zupełnie nowy poziom.
Wang przyznał wówczas, iż okrzykniętą ogromnym sukcesem, październikową wizytę Duterte w Chinach, rzeczywiście uznać można za przełomową dla przyszłości relacji na linii Pekin – Manila. Podkreślił także, iż to właśnie wówczas rozpoczął się nowy okres dla rozwijania perspektywicznej współpracy obu państw.

Chiński Wicepremier dodał ponadto, że celem jego wizyty jest przyspieszenie procesu wdrażania osiągniętego pomiędzy Chinami a Filipinami porozumienia oraz podjęcie działań na rzecz realizacji wspólnych interesów z korzyścią dla społeczeństw. W kwestii Morza Południowochińskiego natomiast, oświadczył, iż strona chińska również jest zdecydowana rozwiązać ją za pośrednictwem dialogu i konsultacji, aby utrzymać uwarunkowania sprzyjające pogłębianiu relacji dwustronnych z Filipinami.

W dniu wizyty Wang Yang spotkał się również z zespołem ds. zarządzania gospodarczego filipińskiego Prezydenta, celem podpisania Sześcioletniego Programu Rozwoju Współpracy Gospodarczej i Handlowej.

Źródło: xinhuanet.com

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Udostępnienia
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #13 Reviewed by on 28 marca 2017 .

Usprawnienie dialogu na linii Pekin – Waszyngton niezbędnym dla poprawy relacji chińsko – amerykańskich. W niedzielę (19.03) Xi Jinping wezwał do poprawy wymiany na wysokim szczeblu oraz właściwego, dla spornych w sino – amerykańskich kontaktach kwestii, zachowania twierdząc, że bilateralne relacje stanowią jedyną właściwą drogę dla dwóch największych gospodarek na świecie. Xi Jinping  podczas spotkania

Udostępnij:
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź