Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #10

Chiny ostrzegają Japonię w kwestii zajętego przez rządowy think tank stanowiska odnośnie uznawania podmiotowości politycznej Tajwanu.

W piątek (24.02) Pekin wydał oficjalnie oświadczenie wzywając Japonię do daleko idącej ostrożności zarówno w odniesieniu do wszelakich konstatacji, jak również podejmowanych działań w kwestiach związanych z Tajwanem, poinformował Geng Shuang – rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL.

Zajęcie przez stronę chińską powyższego stanowiska zdeterminowane zostało opublikowaniem, przygotowanego przez japoński think tank działający przy japońskim Ministerstwie Obrony, raportu nt. chińskiego bezpieczeństwa, w którym to podkreślony został dualizm polityczny kontynentalnej części Chin oraz Tajwanu.

Ministerialny rzecznik, przedkładając oświadczenie stronie japońskiej wyraźnie zaznaczył, iż kwestia Tajwanu stanowi niezmiennie wiodący aspekt wewnętrznej polityki Państwa Środka. Co więcej, niniejsza określona winna być podstawowym żywotnym interesem Pekinu – dodał rzecznik.

Ponadto wezwano japońskich decydentów do przestrzegania ustanowionego w 1972 roku porozumienia między stronami, zgodnie z którym Tokio zobowiązało się do uszanowania polityki jednych Chin, zaprzestając tym samym uznawania politycznej podmiotowości Tajpej.

Niezgodne z powyższymi ustaleniami koncepcje przyjęte przez ekspertów tokijskiego think tanku, kreując szereg niejasności w związku z zamieszczonymi w raporcie spostrzeżeniami, wyraźnie szkodzą relacjom tychże państw – poinformował chiński rzecznik. Co istotniejsze, przyczyniają się one do otrzymywania sprzecznych sygnałów przez tajwańskie siły separatystyczne, co bezpośrednio wpływać może na stabilność i bezpieczeństwo regionu, a docelowo także na atmosferę bilateralnych kontaktów – stwierdził Geng Shuang.

news.xinhuanet.com

 Chiny – Wenezuela – Pogłębianie współpracy na linii Pekin – Caracas.

Dalsze zacieśnianie wszechstronnej chińsko – wenezuelskiej współpracy zagwarantować ma podpisanie 22 umów obejmujących wzmocnienie partnerstwa strategicznego między niniejszymi państwami.

Władze w Pekinie zobowiązały się m.in. do zainwestowania we wspierany przez wenezuelski rząd program wspierania społecznych sieci produkcyjnych i dystrybucyjnych za pomocą projektów tj. Local Supply and Production Committees (CLAP) oraz Great Sovereign Supply Mission (GMAS). Chiński wkład w rozwój tychże sprzyjać ma poprawie sytuacji gospodarczej, dotkniętej wskutek spadku cen ropy naftowej Wenezueli, poprzez zwiększanie dywersyfikacji jej bazy produkcyjnej.

Oba nadmienione projekty skierowane są na poprawę warunków życia obywateli tego, targanego wewnętrznymi konfliktami pomiędzy politycznie konserwatywnym środowiskiem biznesowym a socjalistycznym rządem, kraju. Ich implikacją okazało się bowiem być wystąpienie problemu z powszechnym dostępem nawet do artykułów pierwszej potrzeby.

Za nadrzędny cel ogółu współpracy uznaje się natomiast wzmocnienie wenezuelskiego sektora produkcyjnego oraz eksportu, przede wszystkim za pomocą wprowadzania innowacyjnych technologicznie rozwiązań metodami, które korzystnymi będą również dla społeczeństwa chińskiego.

Ponadto, sześć spośród 22 zawartych umów dotyczy zwiększania produkcji energii, a ich efekty zauważalne mają być jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku. Realizacji tego zamierzenia posłużyć ma między innymi porozumienie w sprawie budowy w południowo – wschodniej części chińskiej prowincji Guangdong rafinerii, wyspecjalizowanych w przetwórstwie ciężkiej ropy wydobywanej w Wenezueli przez chińsko – wenezuelskie firmy joint venture.

Innym przykładem ukierunkowanego na ów cel działania jest również planowane zwiększenie wydobycia wspomnianego surowca przez inne chińsko – wenezuelskie firmy. Znaczący wzrost stać ma się udziałem np. przedsiębiorstwa Sinovensa, w przypadku którego wydobycie, z obecnie wynoszącego 165 000 baryłek dziennie, osiągnąć ma poziom 230 000 baryłek.

W aspekcie współpracy długoterminowej należy natomiast wspomnieć o inicjatywie budowy portu dalekomorskiego na Półwyspie Araya, który połączony miałby zostać z siecią gazociągów i ropociągów, co niebagatelnie wpłynęłoby na rozwój eksportu.

Wzrost znaczenia wenezuelskiego sektora rolniczego zapewnić ma, zgodnie z planami, budowa największego w Ameryce Łacińskiej parku przemysłowego na terenie wenezuelskiego miasta Anaco, który służyć miałby m.in. produkcji towarów, na które popyt wcześniej zaspokajany był głównie za pośrednictwem importu.

Warto także zaznaczyć, iż niektóre spośród chińsko – amerykańskich joint ventures osiągnęły już poziom rozwoju, pozwalający na rozszerzenie linii produkcyjnych i poszukiwanie nowych kierunków eksportowych.

Zgodnie z założeniami, ruszyć mają również prace w ramach powołanego w Wenezueli, zakrojonego na szeroką skalę projektu wydobywczego – Acro Minero del Orinoco, do udziału w którym zaproszono również chińskie przedsiębiorstwa. Co istotne, jego przeznaczeniem jest uczynienie z Wenezueli głównego dostawcy surowców tj. koltan, diamenty, złoto, boksyt, czy miedź.

W wywiadzie udzielonym Xinhua, wenezuelski Minister Planowania – Ricardo Menendez określił obecne relacje na linii Caracas – Pekin mianem autentycznego procesu integracji, skierowanym na stworzenie lepszej przyszłości obu narodów. Dodał także, iż wszelkie podejmowane obecnie działania skorelowane są z projektem 2025 Venezuela – China Plan, łączącym niejako chiński Plan Pięcioletni z wenezuelskim Planem Narodowym.

Po stronie chińskiej natomiast nie brakowało wyrazów pewności w odniesieniu do słuszności obranego kierunku inwestycji, a także demonstracji zaangażowania w rozwój wielopłaszczyznowych relacji wzajemnych.

Źródło: xinhua.net

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – Indie – Strategiczny dialog na linii Pekin – New Delhi.

W środę (22.02) w Pekinie miało miejsce spotkanie w ramach chińsko – indyjskiego dialogu strategicznego.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek (23.02) przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych komunikatem prasowym, w niniejszym spotkaniu uczestniczył chiński Wiceminister Spraw Zagranicznych – Zhang Yesui oraz indyjski Sekretarz Spraw Zagranicznych – Subrahmanyam Jaishankar.

Podsumowanie spotkania stanowiło wspólne oświadczenie dotyczące konieczności koordynacji polityk obu państw, w odniesieniu zarówno do spraw międzynarodowych, jak i regionalnych, a także odpowiedniego radzenia sobie z kwestiami wrażliwymi i poróżniającymi.

Pokreślono, iż Chiny i Indie łączą zbliżone warunki narodowe oraz wspólne interesy, co kreuje znaczący potencjał dla dwustronnej współpracy.

Tego samego dnia indyjski Sekretarz Spraw Zagranicznych rozmawiał również z chińskim Ministrem Spraw Zagranicznych – Wang Yi, który zaznaczył, że oba kraje powinny pogłębić współpracę o charakterze strategicznym, a także wzmacniać wzajemne zaufanie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu dobrobytu i stabilności zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.

źródło: xinhua.net

Chiny – Świat – Pekin apeluje o większą koordynację działań wobec Korei Północnej.

W środę (22.02)  rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Geng Shuang podczas konferencji prasowej odniósł się do wtorkowej rozmowy telefonicznej chińskiego Radcy Stanu – Yang Jiechi z amerykańskim Sekretarzem Stanu – Rexem Tillerson’em.

Geng zaznaczył, iż Chiny są gotowe przerwać cykl negatywnych wydarzeń powiązanych z zagrożeniem nuklearnym pochodzącym z Korei Północnej i będą aktywnie dążyły do wznowienia rozmów sześciostronnych.

Jako cele Pekinu przestawił denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, a także zastąpienie zawieszenia broni, uwzględniającym kluczowe interesy zaangażowanych państw oraz obecną sytuację na Półwyspie, traktatem pokojowym.

Dodał, że Chiny będą współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi krajami, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, celem zarówno skutecznego rozwiązania problemu nuklearnego, jak i przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w Korei.

Źródło: xinhua.net

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #10 Reviewed by on 28 lutego 2017 .

Chiny ostrzegają Japonię w kwestii zajętego przez rządowy think tank stanowiska odnośnie uznawania podmiotowości politycznej Tajwanu. W piątek (24.02) Pekin wydał oficjalnie oświadczenie wzywając Japonię do daleko idącej ostrożności zarówno w odniesieniu do wszelakich konstatacji, jak również podejmowanych działań w kwestiach związanych z Tajwanem, poinformował Geng Shuang – rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL. Zajęcie przez

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź