Komentarz eksperta

D. Konieczny: Tempo wzrostu chińskiej gospodarki będzie spadać

Stopniowe zmniejszanie dynamiki wzrostu chińskiego PKB ze średniego poziomu w ostatnich trzech dekadach 9,8% do ok. 7% w bieżącym roku staje się faktem (utrzymujący się przez 30 lat rozwój gospodarczy ChRL w tempie prawie 10% spowodował jej wzrost o ok. 1600%, a więc o wielkość niespotykaną w historii świata w tak krótkim okresie). Wiele ośrodków analitycznych przewiduje utrzymanie się tej tendencji spadkowej w kolejnych latach. Nie odznacza to oczywiście załamania się gospodarki ChRL. Jest ona rezultatem – jak twierdzi m.in. profesor Hu Angang z Uniwersytetu Tsinghua – zamiany modelu rozwoju ChRL określanego przez prezydenta Xi Jinpinga „nową normalnością”, a więc dążeniem Pekinu do ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenia rozwarstwienia społecznego. Mają to umożliwić m.in. zwiększające się w Chinach w tempie dwucyfrowym średnie pensje. W konsekwencji po 2020 r. udział konsumpcji prywatnej w PKB (obecnie ponad 30%) może przegonić wkład inwestycji. Wolniejsze tempo rozwoju gospodarczego ma również umożliwić ograniczenie zbliżającego się do niebezpiecznych poziomów zadłużenia władz centralnych i lokalnych (o tym w kolejnym komentarzu) poprzez m.in. zmniejszenie poziomu inwestycji, które w ostatnich latach były głównym motorem rozwoju chińskiej gospodarki (w ubiegłym roku odpowiadały za prawie 50% chińskiego PKB). Jednocześnie marginalizowanie elementu rynkowego w procesie udzielania kredytów i realizacji inwestycji będzie wpływało na ich słabą efektowność i niższe od oczekiwanych stóp zwrotu.

Źródło: flickr.com, Hugi Ólafsson

Źródło: flickr.com, Hugi Ólafsson

W ostatnich latach w większości komentarzy przeważały opinie, iż rozwój gospodarki chińskiej poniżej 8% nie będzie tworzył odpowiedniej liczby miejsc pracy, co przełoży się na wzrost stopy bezrobocia i nasilenie protestów społecznych. Wydaje się jednak, że na obecnym etapie są one nieuzasadnione. Zwiększanie udziału pracochłonnego sektora usług w gospodarce przy jednoczesnym zmniejszaniu wkładu przemysłu, który w wyniku wdrażania nowych technologii redukuje zatrudnienie potrzebne do wytworzenia jednostki PKB, umożliwi tworzenie większej liczby nowych miejsc pracy (według wielokrotnie już cytowanego na łamach CSPA S. Rocha chiński sektor usług do wytworzenia jednostki PKB potrzebuje o ok. 35% więcej pracowników niż branża przemysłowa i budowlana).

Pomimo spadku dynamiki wzrostu PKB celem strategicznym Pekinu nadal pozostaje podwojenie wielkości swojej gospodarki w latach 2010-2020. Żeby to osiągnąć, średni jej wzrost w tej dekadzie powinien wynieść ok. 7% (zgodnie z tzw. regułą 70, poddana działaniu procentu składanego liczba podwaja się – w przybliżeniu – po 70/n latach). Ostatnie dane statystyczne wskazują, że w 2014 r. chiński PKB przekroczył 10 bilionów USD. Wzrost o 7% odznacza, że gospodarka ChRL w bieżącym roku zwiększy się o 700 mld USD, czyli poziomu zbliżonego do Szwajcarii (PKB Polski w ubiegłym roku to ok. 550 mld USD).

Wraz z realizacją przez Pekin przyjętych planów dot. rozwoju ekonomicznego będzie rosła pozycja ChRL w gospodarce światowej. Już obecnie wiele danych świadczy o jej istotnej roli, w tym m.in. udział Państwa Środka w światowym wzroście PKB. W latach 2000-2013 Chiny odpowiadały za 23% wzrostu gospodarki światowej (USA tylko za 12%). Inną poza wzrostem PKB ciekawą miarą rozwoju chińskiego gospodarki jest zużycie energii elektrycznej. W porównaniu do USA w 1900 r. ChRL wykorzystywała 0,01% zapotrzebowania amerykańskiego, w 1950 – 1,2%, w 2000 – 34%, a od 2011 r. Chiny wytwarzają więcej energii elektrycznej niż Stany Zjednoczone. Oczywiście poziom dochodu na osobę jeszcze przez wiele dekad będzie niższy w Państwie Środka niż w USA, ale pod względem oczekiwanej długości życia czy poziomu wykształcenia kraje te bardzo się do siebie zbliżyły.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Tempo wzrostu chińskiej gospodarki będzie spadać Reviewed by on 29 maja 2015 .

Stopniowe zmniejszanie dynamiki wzrostu chińskiego PKB ze średniego poziomu w ostatnich trzech dekadach 9,8% do ok. 7% w bieżącym roku staje się faktem (utrzymujący się przez 30 lat rozwój gospodarczy ChRL w tempie prawie 10% spowodował jej wzrost o ok. 1600%, a więc o wielkość niespotykaną w historii świata w tak krótkim okresie). Wiele ośrodków

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź