Komentarz eksperta,Polecane

D. Konieczny: Rośnie znaczenie Ameryki Łacińskiej dla Pekinu

Pod koniec grudnia ubiegłego roku władze Nikaragui wraz z chińską spółką Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company poinformowały o rozpoczęciu budowy jednego z największych projektów inżynieryjnych w historii i zarazem konkurencyjnego dla kanału Panamskiego połączenia Atlantyku z Pacyfikiem tzw. Kanału Nikaraguańskiego. Koszt budowy nowego szlaku wodnego o długości 278 km (ponad trzykrotnie dłuży od Panamskiego) jest szacowany na ok. 50 mld USD, co stanowi pięciokrotnie większą kwotę od PKB Nikaragui. Nadal pozostaje jednak szereg niejasności co do realizacji tego projektu, m.in. źródła finansowania (kto zapewnia i na jakich zasadach), kwestie techniczne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczna jego budowy zwłaszcza w kontekście rozbudowy Kanału Panamskiego oraz zmian klimatycznych i w konsekwencji rosnącej dostępności tzw. przejścia północnego, które może skrócić trasę między Europą i Azją Wschodnią o kilka tys. km.

Polityka Pekinu względem Ameryki Łacińskiej przypomina aktywność ChRL w Afryce. Chiny podkreślają wspólne doświadczenia historyczne, w tym negatywne skutki ekspansji kolonialnej ze strony potęg europejskich. Lokując swoje inwestycje w poszczególnych krajach, nie wymagają od ich rządów wprowadzania reform demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka. Elementem sprzyjającym chińskiej aktywności w tym regionie jest również dojście do władzy pod koniec lat 90. oraz na początku XXI w. lewicowych rządów, które poszukują alternatywnych względem promowanych przez Zachód modeli rozwoju gospodarczego. Dążą one także do zrównoważenia wpływów gospodarczych i politycznych Waszyngtonu.

Z perspektywy Państwa Środka rozwój współpracy gospodarczej z Ameryką Łacińską jest ważnym elementem dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców naturalnych (zwłaszcza ropy naftowej, rud miedzi i żelaza) oraz produktów rolnych (m.in. soja i kukurydza), a także nowych rynków zbytu. Jest on wspomagany poprzez bilateralne porozumienia o partnerstwie strategicznym oraz umowy o wolnym handlu m.in. z Kostaryką i Peru. O aktywności chińskich spółek w obszarze surowców energetycznych świadczy m.in. zakup przez Sinopec w 2009 r. za 16 mld USD koncesji na złoża ropy naftowej w Pasie Orinoko w Wenezueli, nabycie w 2013 r. przez PetroChina peruwiańskiej spółki naftowej za 2,6 mld USD oraz wspólnie z CNOOC – po 10% udziałów – w największym brazylijskim złożu Libra.

Wartość wymiany handlowej między Chinami a Ameryką Łacińską w 2013 r. wyniosła ok. 260 mld USD i od ponad dekady notuje dynamiczny wzrost. Kraje Ameryki Łacińskiej eksportują głównie surowce naturalne oraz żywność (w latach 2008-2012 było to 86,4% ich eksportu do Państwa Środka). Importują przede wszystkim maszyny i urządzenia elektroniczne (w latach 2008-2012 było to 63,4% importu z ChRL). Chińskie spółki z powodzeniem wykorzystują karaibskie raje podatkowe (Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze) do realizacji inwestycji zagranicznych, co utrudnia ustalenie faktycznego źródła pochodzenia kapitału. Ponadto część z tych środków wraca do ChRL jako tzw. round tripping investment i umożliwia chińskim spółkom skorzystanie z ulg podatkowych przysługujących inwestycjom zagranicznym napływającym do Państwa Środka. Coraz większe znaczenie dla gospodarek Ameryki Łacińskiej ma także rosnąca liczba chińskich turystów.

Wielkość wymiany handlowej między Chinami i Ameryką Łacińską w latach 2003-2013

Źródło: http://www.thebeijingaxis.com

Źródło: http://www.thebeijingaxis.com

Zacieśnianiu relacji ekonomicznych towarzyszy również rozwój współpracy politycznej. Jej celem jest zachęcenie rządów Ameryki Łacińskiej do zerwania więzi dyplomatycznych z Tajwanem oraz uzyskanie ich wsparcia na forum organizacji międzynarodowych. W tym kontekście ważnym elementem była ubiegłoroczna dziesięciodniowa wizyta chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w Brazylii, Argentynie, Wenezueli i na Kubie. W jej trakcie podpisał on szereg porozumień gospodarczych o wartości 70 mld USD oraz wziął udział w spotkaniach przywódców krajów BRICS oraz CELAC (China-Latin America and the Caribbean).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Rośnie znaczenie Ameryki Łacińskiej dla Pekinu Reviewed by on 7 stycznia 2015 .

Pod koniec grudnia ubiegłego roku władze Nikaragui wraz z chińską spółką Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company poinformowały o rozpoczęciu budowy jednego z największych projektów inżynieryjnych w historii i zarazem konkurencyjnego dla kanału Panamskiego połączenia Atlantyku z Pacyfikiem tzw. Kanału Nikaraguańskiego. Koszt budowy nowego szlaku wodnego o długości 278 km (ponad trzykrotnie dłuży od

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź