Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Rosnące wynagrodzenia w Chinach a punkt zwrotny Lewisa

W pierwszych dniach stycznia br. po raz kolejny firma konsultingowa Dezan Shira&Associates opublikowała krótki raport na temat wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych chińskich miastach i regionach (w okresie ostatnich czterech lat rósł średniorocznie o 12,6%). Wskazuje w nim, że od 1 bm. jego poziom w Pekinie i Shanxi zwiększył się odpowiednio do 1 400 RMB i 1 150 RMB, a w prowincji Zhejiang do 1 470 RMB miesięcznie. Jednak najwyższe minimalne wynagrodzenie nadal obowiązuje w miejscowości Shenzen – 1 500 RMB (w Polsce wynosi ono, w przeliczeniu na juany, ok. 3 150 RMB). Z kolei najwyższa minimalna stawka godzinowa jest oferowana w Pekinie (ponad 15 RMB).

Źródło: http://www.china-briefing.com/news/2013/01/04/china-initiates-new-round-of-minimum-wage-increases.html

Jeszcze wyższe tempo wzrostu w Chinach notowały w ostatnich latach wynagrodzenia pracowników migracyjnych. Rosnące płace, a także nasilające się trudności z pozyskaniem przez przedsiębiorstwa nowych pracowników prowokują pytanie, czy Chiny osiągnęły już tzw. punkt zwrotny Lewisa (sytuacja, w której nastąpiła pełna absorpcja nisko wykwalifikowanych osób w sektorze drugim i trzecim, co w konsekwencji powoduje istotne zwiększenie ich wynagrodzeń).Wydaje się, że nie m.in. z powodu online casino canada wysokiego współczynnika zatrudnionych w rolnictwie pracowników w porównaniu do krajów rozwiniętych (w 2011 r. sektor ten wytwarzał 9% chińskiego PKB, a zatrudniał ok. 40% z liczącej ok. 800 mln osób siły roboczej; natomiast w Korei Południowej wytwarzał 3% PKB i zatrudniał 7% siły roboczej). Modernizacja chińskiego rolnictwa, którą Pekin musi w końcu przeprowadzić ograniczy liczbę potrzebnych w gospodarstwach rąk do pracy (zmniejszenie popytu o 50% zwiększy zasób pracowników o ok. 160 mln osób, którzy będą poszukiwać zatrudnienia w innych sektorach gospodarki). A więc Chiny dysponują dużym, ukrytym obecnie potencjałem, która odsuwa w czasie osiągnięcie punktu zwrotnego Lewisa.

W takim razie jaki jest powód dynamicznego wzrostu wynagrodzeń w ChRL? Prawdopodobnie Pekin celowo wstrzymuje proces modernizacji rolnictwa obawiając się trudności z wchłonięciem milionów nisko wykwalifikowanych pracowników przez sektor usług, co – w jego ocenie – grozi wybuchem niepokojów społecznych. Dążąc jednocześnie do zatrzymania tych osób poza wielkimi ośrodkami miejskimi władze wdrożyły szereg subsydiów oraz obniżyły obciążenia podatkowe, które zwiększyły dochody ludności wiejskiej i ograniczyły jej skłonność do poszukiwania lepiej płatnej pracy. Biorąc ponadto pod uwagę liczne wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazujące na konieczność modernizacji sektora przemysłowego sądzę, że rosnące wynagrodzenia mają m.in. przyspieszyć proces wypychania z Chin lub z określonych regionów kraju część procesów produkcyjnych o niskim wkładzie technologicznym, a zarazem utrzymać konkurencyjność w zakresie wytwarzania zaawansowanych technologicznie towarów (tempo wzrostu wynagrodzeń w wysoko rozwiniętych krajach sąsiednich było jeszcze wyższe niż w ChRL). Wpisują się one również w dążenie Pekinu do zwiększenia siły nabywczej ludności i w rezultacie wzrostu udziału konsumpcji wewnętrznej w PKB.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Rosnące wynagrodzenia w Chinach a punkt zwrotny Lewisa Reviewed by on 7 stycznia 2013 .

W pierwszych dniach stycznia br. po raz kolejny firma konsultingowa Dezan Shira&Associates opublikowała krótki raport na temat wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych chińskich miastach i regionach (w okresie ostatnich czterech lat rósł średniorocznie o 12,6%). Wskazuje w nim, że od 1 bm. jego poziom w Pekinie i Shanxi zwiększył się odpowiednio do 1 400 RMB

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar