Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Perspektywy chińskiego rynku opieki zdrowotnej

Rynek opieki zdrowotnej w ChRL (m.in. koszty leków i sprzętu medycznego, usług rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych oraz wydatków związanych z tradycyjną medycyną chińską) rozwijał się dynamicznie w okresie ostatnich 5 lat. Firma konsultingowa McKinsey&Company jego wielkość w 2006 r. szacowała na 156 mld USD, a w 2011 r. – na 357 mld USD. Prognozy McKinsey wskazują, że w 2020 r. wartość rynku opieki zdrowotnej w Państwie Środka może wynieść nawet 1 bln USD, co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie. Do głównych czynników wpływających na jego potencjał rozwoju można zaliczyć: wysokie – w porównaniu do państw zachodnich – tempo wzrostu gospodarczego, co korzystnie wpływa na zamożność obywateli (do 2020 r. udział klasy średniej w populacji miejskiej zwiększy się z 30% do 75%); coraz większe tempo starzenia się społeczeństwa (liczba osób powyżej 65. roku życia zwiększy się z 122 mln do ponad 220 mln w 2030 r.); poprawa profilaktyki oraz wykrywalności wielu chorób m.in. u ok. 92 mln osób zdiagnozowano w 2010 r. cukrzycę (w USA to ok. 27 mln osób), a u 150 mln – stan przedcukrzycowy; wzrost poziomu urbanizacji (do 2020 r. ponad 60% obywateli zamieszka na terenach miejskich). Kluczowy wpływ na kształt rynku opieki zdrowotne będzie miał również wdrażany przez władze system zabezpieczenia społecznego, który wg oficjalnych danych obejmuje już ok. 95% (ponieważ część osób posiada kilka ubezpieczeń w rzeczywistości poziom ten jest niższy). Zgodnie z zapisami 12. planu 5-letniego priorytetem dla Pekinu jest zakończenie jego implementacji do 2020 roku. Zakł

adają one jednocześnie rozwój sektora biomedycznego.

Czy zatem oczekiwany rozwój chińskiego rynku opieki zdrowotnej będzie stwarzał więcej szans czy zagrożeń dla zagranicznych koncernów? Obserwacja wyżej przedstawionych danych makroekonomicznych potwierdza optymistyczne perspektywy jego wzrostu, zwłaszcza na tle malejących casino online inwestycji w tym segmencie w Europie i USA. Korzystnie na możliwości wejścia na ten rynek wpływa również rosnąca przejrzystość regulacji prawnych oraz systematyczny rozwój infrastruktury medycznej. Jednocześnie rosną w siłę lokalne firmy, które są wspierane przez władze centralne (planują one m.in. konsolidację krajowych przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz wymuszenie do 2016 r. przestrzeganie przez nie ustanowionych standardów i procedur). Ma to doprowadzić do stworzenie chińskich koncernów posiadających potencjał do konkurowania na rynku światowym z potentatami branży farmaceutycznej oraz produkcji sprzętu medycznego (dotychczas chińskie firmy były głównie dystrybutorami gotowych produktów kupowanych w USA i Europie, obecnie na rynku biomedycznych układów MEMS działa ponad 50 spółek, które uzyskują coraz większe przychodu z eksportu na Zachód). Na zaostrzenie konkurencji w Chinach wpływa również praktyka organizowania przetargów coraz częściej wspólnie przez kilka miast lub nawet prowincji, co umożliwi im obniżenie o 20-30% kosztów zakupu produktów medycznych. Jednak pomimo silnej konkurencji w Państwie Środka, od 2006 r. 13 z 20 największych w świecie koncernów medycznych ustanowiło swoje centra badawczo-rozwojowe oraz zakłady produkcyjne w Chinach. Korzyści z wejścia na rynek ChRL dostrzegają również przedstawiciele polskich firm farmaceutyczno-medycznych. Świadczą o tym m.in. organizowane w ramach inicjatywy Go Global Polish Pharma rozmowy oraz konkretne deklaracje przedstawicieli zarówno polskiego, jak i chińskiego przemysłu farmaceutycznego.

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Perspektywy chińskiego rynku opieki zdrowotnej Reviewed by on 11 grudnia 2012 .

relationship advice for women Rynek opieki zdrowotnej w ChRL (m.in. koszty leków i sprzętu medycznego, usług rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych oraz wydatków związanych z tradycyjną medycyną chińską) rozwijał się dynamicznie w okresie ostatnich 5 lat. Firma konsultingowa McKinsey&Company jego wielkość w 2006 r. szacowała na 156 mld USD, a w 2011 r. – na 357 mld USD. Prognozy

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar