Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Pełna wymienialność juana do 2020 roku

Dominik KoniecznyW bieżącym tygodniu przedstawiciel Ludowego Banku Chin poinformował, że do 2017 r. Pekin zniesie ograniczenia dotyczące przepływów kapitałowych, ustalania przez banki stopy oprocentowania depozytów i kredytów oraz kursu juana. Ma to umożliwić wprowadzenie pełnej wymienialność RMB do 2020 roku. Realizacja procesu liberalizacji przepływów kapitałowych oraz kształtowania poziomu oprocentowania depozytów i kredytów ma – w ocenie ChRL – ograniczyć tempo rozwoju tzw. szarej strefy bankowej (shadow banking), która przejmuje coraz większy udział w rynku, a zgromadzone środki wykorzystuje m.in. do gry na wzmocnienie kursu juan (według agencji ratingowej Standard&Poor’s wielkość środków finansowych przetransferowanych do szarej strefy na koniec 2012 r. wyniosła ok. 3,7 biliona USD, co stanowi ponad 40% chińskiego PKB).

Wskazanie przez przedstawiciela chińskiego Banku Centralnego terminów zakończenia procesu zmniejszania zaangażowania państwa w sektor finansowy jest kolejnym ważnym krokiem w dążeniu do pełnej wymienialność RMB oraz uzyskania przez nią statutu waluty międzynarodowej. W ocenie Pekinu to właśnie szereg ograniczeń w przepływach kapitałowych stanowi jedną z głównych barier w procesie internacjonalizacji juana i w przyszłości uzyskania przez niego statusu waluty rezerwowej (według szacunków banku HSBC w sytuacji pełnej wymienialność RMB byłby trzecią pod względem wykorzystania w obrotach handlowych walutą świata – po USD i EUR). Warta uwagi jest również aktywność Pekinu polegająca na “It might sound like the cleanse after the cleanse, but it’s important if you want to maintain those buy-detox.com/shop/cocaine-detox-kits/premium-detox-7-day-comprehensive-cleansing-program-detail benefits,” Niemerow online casino says. stopniowej i konsekwentnej realizacji obranego celu zgodnie z powiedzeniem Deng Xiaopinga, iż „przechodząc przez rzekę trzeba czuć pod stopami kamienie”. Jednym z filarów tej strategii są umowy swapowe, które Chiny zawarły z Japonią, Koreą Południową, Hongkongiem, Singapurem, Indonezją, Malezja, Argentyną, Białorusią, Rosją, Brazylią, Australią, Tajlandią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Obecnie prowadzą rozmowy na ten temat z Wielką Brytanią. Osiągnięcie porozumienia z Londynem ułatwi dostęp juanowi nie tylko do rynku brytyjskiego, ale również europejskiego. Zwiększy również znaczenie Londynu jako pierwszego poza azjatyckiego centrum w handlu papierami denominowanymi w RMB (obecnie rolę głównego chińskiego centrum offshore pełni Hongkong). Kolejnym elementem chińskich działań było także zwiększenie dziennego zakresu wahań kursu juana względem USD z 0,5% do 1% oraz rozpoczęcie emisji obligacji denominowanych w RMB w Hongkongu. ChRL planuje również implementację szeregu rozwiązań, m.in. poszerzania możliwości kredytowania chińskich przedsiębiorstw przez kapitał z Hongkongu oraz wprowadzania ułatwień w procedurze zakładania wspólnych joint venture. Zakłada jednak – przed pełną implementacją – ich testowanie w specjalnej strefie ekonomicznej Shenzhen i Hongkongu. Jednocześnie Pekin coraz intensywniej zabiega o włączenie RMB przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy do koszyka walut na podstawie którego jest wyznaczana wartość specjalnych praw ciągnienia (Special Drawing Rights) – obecnie jest to dolar amerykański, euro, funt szterling i jen.

Ostatnie wypowiedzi przedstawiciela Banku Centralnego Chin nie pozostawiają wątpliwości, że Państwo Środka zamierza kontynuować działania mające na celu dalszą stopniową liberalizację przepływów kapitałowych oraz docelowo – umiędzynarodowienie RMB. O dynamice tego procesu świadczą dane banku HSBC, według którego już ubiegłym roku od 40% do 50% transakcji handlowych między Chinami a krajami azjatyckimi było denominowanych w juanach. Nie ukrywam, że mam również osobistą satysfakcję z potwierdzenia przez Bank Ludowy dążenia do pełnej wymienialności RMB, ponieważ jeszcze nie tak dawno osoby analizujące sytuację w gospodarkach azjatyckich przekonywały mnie, że „nie ma cienia szans na to, aby władze chińskie uwolniły rynek juana”.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Pełna wymienialność juana do 2020 roku Reviewed by on 30 maja 2013 .

W bieżącym tygodniu przedstawiciel Ludowego Banku Chin poinformował, że do 2017 r. Pekin zniesie ograniczenia dotyczące przepływów kapitałowych, ustalania przez banki stopy oprocentowania depozytów i kredytów oraz kursu juana. Ma to umożliwić wprowadzenie pełnej wymienialność RMB do 2020 roku. Realizacja procesu liberalizacji przepływów kapitałowych oraz kształtowania poziomu oprocentowania depozytów i kredytów ma – w ocenie ChRL

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź