Komentarz eksperta

D. Konieczny: O chińskiej gospodarce i demografii

O tym, że znaczenie polityczne i gospodarcze Chin na świecie rośnie nie trzeba nikogo przekonywać. Codziennie powstają dziesiątki, jak nie setki artykułów przedstawiające sytuację w Państwie Środka oraz jego rosnącą aktywność polityczną i gospodarczą na świecie. Tematykę chińską na swoich łamach regularnie opisuje również prestiżowy dwumiesięcznik „Foreign Affairs”. Moją uwagę w ostatnich dniach zwrócił jednak opublikowany w najnowszym wydaniu tego magazynu dodatek poświęcony ChRL pt. „China Now”. W jego skład wchodzi siedem tekstów opisujących kwestie polityczne, gospodarcze, demograficzne oraz problematykę związaną z korupcją, relacjami etnicznymi i nacjonalizmem chińskim.

W jednym z artykułów profesor Hu Angang z Uniwersytetu Tsinghua wskazuje, że ograniczenie tempa wzrostu chińskiej gospodarki nie świadczy o rychłym jej załamaniu, jak zresztą twierdzi część ekonomistów. Jest ono konsekwencją zamiany modelu rozwoju ChRL określanego przez prezydenta Xi Jinpinga „nową normalnością”, a więc dążeniem przez Pekin do poprawy jakości życia oraz wzrostu dochodów nie tylko wąskiej i uprzywilejowanej elity, ale całości społeczeństwa. Jednocześnie prof. Hu wskazuje, że pomimo spadku dynamiki wzrostu PKB Chiny już w 2014 r. zrealizowały podstawowe założenia 12. Pięcioletniego Planu na lata 2011-2015, w tym dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy (50 milionów), zwiększenia udziału usług w PKB (z 43% w 2010 r. do 48% w 2014 r.) oraz przeznaczenia ponad 2% PKB na badania i rozwój. Wolniejsze tempo wzrostu gospodarki umożliwi również Pekinowi zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i w rezultacie redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Źródło: Wikimedia Commons

Źródło: Wikimedia Commons

Ważnym elementem nowego modelu rozwoju Chin jest budowa systemu zabezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń medycznych, co ma zmniejszyć obciążenie budżetów domowych kosztami utrzymania swoich rodziców i dziadków (w wyniku polityki jednego dziecka wytworzył się system 1-2-4, czyli jedno dziecko utrzymuje na starość dwóch rodziców oraz dwie babcie i dwóch dziadków). Zaoszczędzone w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na konsumpcję. Należy podkreślić, że opieka online casino nad rodzicami jest bardzo silnie zakotwiczona w chińskiej tradycji oraz w prawie (chińska konstytucja narzuca dzieciom obowiązek wsparcia rodziców na starość – za uchylanie się od niego grodzi kara 5 lat pozbawienia wolności).

W kolejnym tekście interesujące dane i wnioski dotyczące wyzwań demograficznych stojących przed ChRL prezentuje prof. Baozhen Luo z Western Washington University. Obecne prognozy demograficzne są niekorzystne dla Chin i istnieje realne zagrożenie, że chińskie społeczeństwo zestarzeje się zanim zostanie zamożne („China will be old before it is rich”). Istotne w pierwszych trzech dekadach transformacji gospodarczej korzyści z tzw. renty demograficznej, a więc wchodzącego pod koniec lat 70. i 80. na rynek pracy wyżu demograficznego powoli wyczerpują się. Przedstawione dane wskazują, że w 2014 r. 15% populacji było w wieku powyżej 60 lat, a do 2050 r. liczba ta się podwoi. Odznacza to, że 450 mln Chińczyków będzie w wieku powyżej 60 lat, a mediana wieku populacji wzrośnie z obecnych 35 lat do 46 lat. Bardzo niski współczynnik dzietności (1,7 na kobietę – jest to znacznie poniżej 2,1 co zapewnia zastępowalność pokoleń) powoduje jednocześnie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym z 941 do 916 mln osób. Dodatkowo rośnie liczba osób pracujących, co jest rezultatem przenoszenia się nisko wykwalifikowanych pracowników z obszarów wiejskich do miast, gdzie znajdują pracę w przemyśle i usługach. Ponieważ prosta produkcja przemysłowa jest przesuwana do prowincji Centralnych i Zachodnich, a więc blisko ich miejsca zamieszkania, robotnicy z tych rejonów nie muszą migrować na Wschód kraju. Z kolei we Wschodnich regionach Chin przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności w znalezieniu odpowiednio przygotowanych pracowników, co wzmacnia presję na wzrost wynagrodzeń.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: O chińskiej gospodarce i demografii Reviewed by on 23 maja 2015 .

O tym, że znaczenie polityczne i gospodarcze Chin na świecie rośnie nie trzeba nikogo przekonywać. Codziennie powstają dziesiątki, jak nie setki artykułów przedstawiające sytuację w Państwie Środka oraz jego rosnącą aktywność polityczną i gospodarczą na świecie. Tematykę chińską na swoich łamach regularnie opisuje również prestiżowy dwumiesięcznik „Foreign Affairs”. Moją uwagę w ostatnich dniach zwrócił jednak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź