Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Nowy chiński program ograniczania nierówności społecznych

W ubiegłym tygodniu, czyli jeszcze przed obchodami chińskiego Nowego Roku Węża (wg wróżbitów jest on dobry dla rozwoju, ale w jego trakcie w przeszłości miały miejsce dramatyczne wydarzenia) władze w Pekinie przyjęły 35 punktowy plan ograniczania nierówności w podziale dochodu narodowego (ma on jeszcze być dyskutowany w przyszłym miesiącu podczas spotkania liderów partii). W jego ramach planują one m.in. podniesienie do 2015 roku minimalnego wynagrodzenia średnio o 40%, dalsze luzowanie zasad dotyczących oprocentowania depozytów i kredytów oraz zwiększanie nakładów na edukację i budownictwo w tańszym segmencie. Rozważają również możliwość wprowadzenia podatku od nieruchomości, zniesienie części przywilejów podatkowych dla obcokrajowców oraz uzależnienie tempa wzrostu płac kadry zarządzającej w państwowych koncernach od dynamiki zwiększania się średnich wynagrodzeń pracowników. Pekin zamierza także doprowadzić do wzrostu o 5% rocznie wielkości dywidend wpłacanych do budżetu przez przedsiębiorstwa należące do państwa (pomimo iż stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Chinach wynosi 25%, to największe casino państwowe spółki wpłaciły w 2011 r. do budżetu tylko 8% swoich dochodów, czyli ok. biliona juanów – ok. 160 mld USD).

Program ograniczania nierówności społecznych jest już kolejnym elementem polityki ChRL mającym na celu zwiększenie siły nabywczej ludności i w konsekwencji udziału konsumpcji prywatnej w PKB. Oczywiście jednym z głównych powodów jego opracowania są nadal rosnące różnice w dochodach ludności, co – w ocenie Pekinu – stanowi jedno z głównych zagrożeń dla stabilności wewnętrznej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zwiększające się wciąż rozwarstwienie w zamożności obywateli potwierdzają m.in. opublikowane w grudniu ubiegłego roku wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Chengdu oraz Bank Centralny dane dotyczące wielkości współczynnika Giniego dla Chin. Zdaniem autorów raportu pod koniec 2010 r. osiągnął on poziom 0,61 (natomiast wg oficjalnych danych Chińskiego Urzędu Statystycznego wskaźnik Giniego spadł w ubiegłym roku z 0,477 do 0,474). Ich obserwacje wskazują również, że rozpiętość w dochodach była wyższa wśród ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich niż w miastach oraz w prowincjach wschodnich niż w zachodnich. Kolejnym niepokojącym elementem dla chińskich władz jest dynamicznie rosnąca liczba protestów, która w latach 2006-2010 zwiększyła się z ok. 90 tys. do ponad 180 tys. rocznie. Niezadowolenie społeczne może również potęgować wzrost stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród pracowników migracyjnych z 3,4% do 6% w okresie sierpień 2011-czerwiec 2012.

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Nowy chiński program ograniczania nierówności społecznych Reviewed by on 14 lutego 2013 .

W ubiegłym tygodniu, czyli jeszcze przed obchodami chińskiego Nowego Roku Węża (wg wróżbitów jest on dobry dla rozwoju, ale w jego trakcie w przeszłości miały miejsce dramatyczne wydarzenia) władze w Pekinie przyjęły 35 punktowy plan ograniczania nierówności w podziale dochodu narodowego (ma on jeszcze być dyskutowany w przyszłym miesiącu podczas spotkania liderów partii). W jego

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar