Komentarz eksperta

D. Konieczny: Indeks Big Maca a kurs juana

W styczniu bieżącego roku brytyjski tygodnik The Economist po raz kolejny opublikował indeks Big Maca, który jest jednym z najbardziej popularnych mierników wskazujących, o ile kurs waluty krajowej wobec USD odbiega od kursu wyznaczonego metodą parytetu siły nabywczej. Zgodnie z ww. indeksem, kurs parytetowy powinien wynosić 3,59 RMB/USD (obecnie kurs nominalny juana oscyluje na poziomie ok. 6 RMB). Skąd to wynika? Big Mac w Chinach w styczniu br. kosztował średnio 16,6 juana, czyli po przeliczeniu po obecnym kursie rynkowym było to 2,74 USD. Natomiast jego cena w USA wynosiła średnio 4,62 dolara. W rezultacie chińska waluta na początku br. była niedowartościowana o ok. 40%. Należy jednak podkreślić, że w styczniu 2007 r. RMB był niedowartościowany – wg indeksu Big Maca – aż o 56%. A więc na przestrzeni ostatnich lat odnotowano stopniowe umacnianie się juana. Tę obserwację potwierdzają również przedstawione niżej wykresy.

1

Źródło: economist.com/content/big-mac-index

2

Źródło: economist.com/content/big-mac-index

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie. Czy indeks Big Maca określający kurs parytetowy można oceniać jako wiarygodny. Teoria parytetu siły nabywczej opiera się na prawie jednej ceny zgodnie z którym, w warunkach doskonale konkurencyjnego rynku oraz braku kosztów transakcyjnych ceny tych samych towarów wyrażone w określonej walucie powinny być równe w kraju i za granicą. Natomiast ewentualne różnice w poziomie cen niwelowałby arbitraż na rynku dóbr. W praktyce funkcjonuje jednak wiele zakłóceń uniemożliwiających spełnienie założeń dla rynku doskonale konkurencyjnego i teorii jednej ceny (m.in. koszty transportu, podatki, bariery handlowe oraz wejścia i wyjścia z rynku). Wiele usług nie podlega casino online również wymianie międzynarodowej z powodu zbyt wysokich kosztów transportu. Dlatego teoria parytetu siły nabywczej, w tym indeks Big Maca ma ograniczone zastosowanie w określaniu kursów walutowych.

W takim razie jak może kształtować się kurs RMB w najbliższym okresie? Obserwacja danych statystycznych oraz założeń makroekonomicznych implementowanych przez władze w Pekinie programów rozwojowych wskazuje, że w dłuższej perspektywie RMB najprawdopodobniej będzie się umacniał względem USD. Wynika to m.in. z faktu, iż jednym z elementów kluczowego dla ChRL programu w zakresie zwiększenia udziału konsumpcji prywatnej w PKB jest wzrost możliwości nabywczych gospodarstw domowych poprzez m.in. umacnianie juana.  Proces ten oraz upłynnianie kursu RMB – pomimo deklaracji Pekinu o planowanym rozszerzaniu dziennego pasma jego wahań względem USD – nadal będzie ściśle kontrolowany przez Pekin (symulacje MFW wskazują, że zbyt szybkie tempo umacniania się juana w krótkim okresie powodowałoby wzrost stopy bezrobocia, ograniczenie produkcji oraz zwiększenie wielkości napływającego kapitału spekulacyjnego). Przedstawiciele Chin oceniają ponadto, że silniejszy RMB będzie przynosił więcej korzyści przedsiębiorcom prowadzącym działalność w obszarze nowych technologii kosztem producentów dóbr nisko przetworzonych. Czynnikiem, który może w krótkim okresie wywierać presję na osłabienie juana jest natomiast duże zwiększenie przez Pekin w ostatnich latach podaży chińskiej waluty.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Indeks Big Maca a kurs juana Reviewed by on 26 lutego 2014 .

W styczniu bieżącego roku brytyjski tygodnik The Economist po raz kolejny opublikował indeks Big Maca, który jest jednym z najbardziej popularnych mierników wskazujących, o ile kurs waluty krajowej wobec USD odbiega od kursu wyznaczonego metodą parytetu siły nabywczej. Zgodnie z ww. indeksem, kurs parytetowy powinien wynosić 3,59 RMB/USD (obecnie kurs nominalny juana oscyluje na poziomie

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź