Komentarz eksperta,Top news

D. Konieczny: Fundusz BRIC zlikwidowany

W listopadzie br. odbyło się wiele spotkań i debat dotyczących ChRL oraz relacji polsko-chińskich, w tym projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Wizytę w Chinach złożył również prezydent Duda. Ponadto po wielu latach zabiegów Pekin odniósł prestiżowy sukces i chiński juan został włączony do koszyka walut na podstawie którego ustalana jest wartość jednostki SDR. Jednocześnie prawie przemilczanym wydarzeniem, ważnym w sferze symbolicznej, było zamknięcie przez bank Goldman Sachs utworzonego w 2006 r. funduszu inwestycyjnego BRIC i przeniesienie pozostałych środków do innych funduszy krajów rozwijających się. Głównym powodem podjęcia tej decyzji była strata na wartości aktywów funduszu BRIC na poziomie 88% (w 2010 r. ich wartość wynosiła 842 mln USD, a w dniu zamknięcia – 98 mln USD). Kierownictwo banku poinformowało także o braku perspektyw w dającej się przewidzieć przyszłości na osiągnięcie zadawalających zwrotów. Jednocześnie agencje informacyjne ogłosiły, że inwestorzy światowi wycofali w br. z funduszy inwestujących w krajach BRIC 1,4 mld USD.

Już momencie stworzenia akronimu BRIC, przez głównego ekonomistę banku Goldman Sachs Jima O’Neilla w 2001 r., różnice między Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami były bardzo duże. Ponadto po włączeniu w 2011 r. do grupy Republiki Południowej Afryki uległy dalszemu zwiększeniu, na co wskazuje m.in. porównanie potencjałów tych gospodarek. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, w Chinach jest ona ponad dwudziestopięciokrotnie większa niż w Republice Południowej Afryki. Z kolei PKB ChRL casino online jest ponad trzydziestokrotnie większy niż RPA, a dochód na osobę w Brazylii jest prawie ośmiokrotnie większy niż w Indiach. Odmienna jest również struktura tych gospodarek. Rosja to państwo, w którym kluczową rolę odgrywa sektor surowcowo-energetyczny, w Indiach dominuje sektor usług, a Chinach produkcja przemysłowa. Duże dysproporcje są także w poziomie zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających i wypływających oraz wielkości posiadanych rezerw walutowych. Jeden z kluczowych elementów wspólnych dla tych państw, czyli relatywnie wysoka dynamika  wzrostu PKB jest już nieaktualny. Chiny stopniowo spowalniają i są w kolejnym momencie zwrotnym przechodząc z modelu opartego na eksporcie do opartego na konsumpcji wewnętrznej. Ich mniejszy apetyt na surowce, a także wolniejsze tempo rozwoju innych krajów powoduje spadek cen surowców, co jest korzystnie dla importerów, natomiast negatywnie wpływa na kraje eksportujące surowce. Spowalnia również rozwój RPA. Gospodarki Rosji i Brazylii najprawdopodobniej w br. odnotują ujemną dynamikę wzrostu. Perspektywy dla Indii rysują się optymistycznie pod warunkiem wdrażanie kolejnych pakietów reform.

Źródło: commons.wikimedia.org

Źródło: commons.wikimedia.org

Wprawdzie ostatnie inicjatywy BRICS, czyli utworzenie Nowego Banku Rozwoju oraz funduszu rezerwowego wskazują na gotowość do rozwijania współpracy miedzy tymi krajami, nadal poważne wątpliwości budzą różnice interesów. Są one w obszarze handlowym, politycznym (np. odmienne wizje reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ) oraz w sferze ambicji regionalnych m.in. spory graniczne między Chinami i Indiami, czy rywalizacja między ChRL i Rosją o wpływy w Azji Środkowej. Niewiadomym pozostaje również, czy zjednoczenie wokół wspólnych celów BRICS, które tak naprawdę sprowadzają się do ograniczenia dominacji USA i instytucji z Breton Woods w światowej gospodarce, będzie stanowić istotny czynnik spajający władze tych krajów. Czy w przyszłości blok BRICS przekształci się ze stowarzyszenia gospodarczego w istotną siłę polityczną alternatywę dla G7 kształtującą w kolejnych dekadach relacje globalne? A może nadszedł odpowiedni moment na przeorganizowanie tej grupy i stworzenia nowego ekonomicznego BRICS?

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Fundusz BRIC zlikwidowany Reviewed by on 20 grudnia 2015 .

W listopadzie br. odbyło się wiele spotkań i debat dotyczących ChRL oraz relacji polsko-chińskich, w tym projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Wizytę w Chinach złożył również prezydent Duda. Ponadto po wielu latach zabiegów Pekin odniósł prestiżowy sukces i chiński juan został włączony do koszyka walut na podstawie którego ustalana jest wartość jednostki SDR. Jednocześnie prawie przemilczanym

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź