Komentarz eksperta

D. Konieczny: Duża aktywność chińskich koncernów na światowym rynku przejęć

Pierwsze dni 2014 r. obfitowały w szereg informacji potwierdzających – obserwowany zresztą od kilku lat – stały wzrost chińskiej aktywności inwestycyjnej na świecie, zwłaszcza w obszarze najnowszych technologii. Jedna z największych spółek motoryzacyjnych Państwa Środka, Dongfeng Motor Corporation, zawarła w styczniu br. porozumienie z francuskimi władzami o przejęciu 14% akcji koncernu Peugeot-Citroën za ok. 1,4 mld USD. W wyniku tej transakcji Dongfeng zostanie jednym z trzech (poza rodziną Peugeota oraz rządem francuskim) głównych akcjonariuszy tej firmy. Zwiększa się również zaangażowanie kapitałowe Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, czego symbolem może być nabycie pod koniec ubiegłego roku przez Fosun International za 725 mln USD wieżowca One Chase Manhattan Plaza, za którego budową w 1961 r. stała rodzina Rockefellerów (tygodnik The Economist doszukuje się w tej transakcji analogii do złotego okresu gospodarki japońskiej i kupna ponad trzy dekady temu centrum Rockefellera na Manhattanie przez Mitsubishi Estate Company). O rosnącej obecności chińskich spółek w USA świadczy m.in. podjęta przez Lenovo w styczniu br. decyzja o nabyciu od Google za kwotę prawie 3 mld USD amerykańskiego producenta telefonów komórkowych oraz infrastruktury sieciowej Motorolę Mobility. Finalizuje on również proces przejęcia działu produkcji najniżej pozycjonowanych serwerów od koncernu IBM za kwotę 2,3 mld USD (w 2005 r. kupił zakłady produkcji PC). Na te dwie transakcje zgodę musi jeszcze wyrazić Amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych. Opisując aktywność inwestycyjną Lenovo warto również dodać, że w ubiegłym roku Chińczycy podjęli nieudaną próbę nabycia kanadyjskiej spółki BlackBerry – transakcja została zablokowana przez władze w Ottawie.

Dongfeng_logo_door

W styczniu Dongfeng Motor online casino Corporation przejęła 14% akcji koncertu Peugeot-Citroen; źródło: commons.wikimedia.org

Obserwacja danych publikowanych przez Chiński Urząd Statystyczny wskazuje, że intensywny wzrost wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) koncernów z Państwa Środka nastąpił po 2003 r. (z ok. 3 mld USD do rekordowego poziomu ok. 90 mld USD w 2013 r.). Był on rezultatem m.in. opracowania w 1999 r. przez istniejące w tamtym okresie Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej pierwszych wytycznych mających na celu wspieranie umiędzynarodowienia aktywności chińskich przedsiębiorstw. Natomiast w 2000 r. władze w Pekinie po raz pierwszy uznały casino online inwestycje zagraniczne jako jeden z elementów strategii wyjścia na zewnątrz (go out strategy). W konsekwencji ChRL zniosła szereg ograniczeń w zakresie eksportu kapitału (ostatnio w grudniu ubiegłego roku władze w Pekinie ograniczyły rolę Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform w procesie zatwierdzania inwestycji zagranicznych).

Pomimo implementacji przez Pekin szeregu działań wspierających ekspansję kapitałową narodowych koncernów poza granicami kraju chińskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie wypływające netto są nadal ujemne, co zgodnie z Koncepcją ścieżki inwestycyjno-rozwojowej J.H. Dunninga klasyfikuje ChRL nadal w trzeciej fazie rozwoju (Dunning wyróżnia pięć etapów rozwoju państw). Odznacza to, że wartość ZIB skierowanych do ChRL jest wyższa niż wychodzących z Państwa Środka (np. w 2013 r. Pekin był odbiorcą ok. 118 mld USD, natomiast zainwestował na świecie ok. 90 mld USD). Spostrzeżenie te potwierdzają również statystyki dotyczące wielkości inwestycji skumulowanych: kapitał napływający do ChRL wyniósł ponad 2 biliony USD, a wypływający – ok. 0,5 biliona USD).

W pierwszych latach wychodzenia na zewnątrz spółki Państwa Środka angażowały się kapitałowo przede wszystkim w aktywność leasingową, usługi biznesowe i finansowe. Miało to na celu przygotowanie, a w następnym etapie zabezpieczenia merytoryczne oraz finansowe dla narodowych koncernów produkcyjnych. Ponadto chińskie inwestycje charakteryzowały się nabywaniem mniejszościowych udziałów w projektach. Wynikało to z faktu, iż zaangażowanie mniejszościowe nie jest tak silnie nagłaśnianie przez środki masowego przekazu i budzi – w kontekście podnoszonych przez władze państw importujących kapitał obaw – mniej kontrowersji. Umożliwia również ograniczenie ryzyka oraz zdobycie chińskim menadżerom doświadczenia na rynkach zachodnich. Obecnie koncerny z Państwa Środka nabywają większe pakiety akcji, a inwestycje coraz częściej są lokowane, zgodnie z zapisami 12. Pięcioletniego Planu w branże biotechnologiczne, produkcję towarów wysoko przetworzonych, sektor energetyczny i informatyczny, nieruchomości oraz nisko emisyjne źródła energii. Największy popyt zgłaszany przez Chińczyków w krajach członkowskich UE oraz w USA dotyczy innowacyjnych rozwiązań oraz luksusowych marek, co ma ułatwić dokonanie przeskoku technologicznego oraz ograniczyć nakłady na budowę własnych sieci dystrybucji i marek.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Duża aktywność chińskich koncernów na światowym rynku przejęć Reviewed by on 4 lutego 2014 .

Pierwsze dni 2014 r. obfitowały w szereg informacji potwierdzających – obserwowany zresztą od kilku lat – stały wzrost chińskiej aktywności inwestycyjnej na świecie, zwłaszcza w obszarze najnowszych technologii. Jedna z największych spółek motoryzacyjnych Państwa Środka, Dongfeng Motor Corporation, zawarła w styczniu br. porozumienie z francuskimi władzami o przejęciu 14% akcji koncernu Peugeot-Citroën za ok. 1,4 mld

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź