Komentarz eksperta,Top news

D. Konieczny: Czy świat jest gotowy na petrojuana?

 

Dla obserwatorów Chin jednym z najważniejszych wydarzeń w tym kraju w 2017 r. był XIX Zjazd Komunistycznej Partii ChRL. Jednak z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczego kraju w jego trakcie nie pojawiły się nowe kwestie. Podobnie niewiele nowego w obszarze polityki monetarnej wniosła odbywająca się w lipcu tego roku Narodowa Konferencja Finansowa w Pekinie, ponieważ do stopniowo wprowadzanych od wielu lat rozwiązań mających na celu umiędzynarodowienie juana zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednak pomimo wzrostu wykorzystania chińskiej waluty w świecie oraz włączenia jej do koszyka SDR, udział RMB w handlu międzynarodowym oraz jako waluty rezerwowej wynosi wciąż mniej niż 2%.

Natomiast moją uwagę w ubiegłym roku zwróciły trzy, mogące istotnie wpłynąć na funkcjonowanie rynków międzynarodowych, kwestie. Pierwsza to uruchomienie fazy testowej obrotu nowymi kontraktami terminowymi na ropę naftową denominowanymi w RMB przez Szanghajską Międzynarodową Giełdę Energii. Druga to dążenie do upowszechniania kontraktów terminowych na złoto denominowanych w juanie oraz ewentualne wprowadzenie, wg. Nikkei Asian Review, wymienialności chińskiej waluty na złoto po, jak można domniemywać, stałym parytecie. Trzecia to wstępne otwarcie chińskiego rynku obligacji dla zagranicznych inwestorów.

Jednym z kluczowych elementów wpływających na międzynarodową pozycję dolara amerykańskiego jest obowiązujący do 1974 roku model, w którym handel ropą naftową oraz innymi surowcami jest rozliczany w USD. W ten sposób ukształtował się na rynku międzynarodowym trwały popyt na dolara. ChRL, jako największy na świecie importer ropy naftowej, poprzez uruchomienie rynku kontraktów terminowych zamierza wprowadzić trzeci, po standardzie Brent i WTI punkt odniesienia dla handlu tym surowcem na świecie rozliczany nie w dolarach, a w juanach (tzw. petrojuany). Pekin zdaje sobie sprawę, że kluczowe w tym procesie będzie stanowisko Arabii Saudyjskiej wraz z pozostałymi krajami OPEC. Dlatego też zaproponował władzom w Rijadzie przejście na płatności za dostarczaną ropę w RMB. Jednym z elementów tego porozumienia ma być nabycie przez chiński koncern PetroChina i Sinopec 5% akcji saudyjskiej spółki Saudi Aramco w ramach oferty publicznej zaplanowanej na 2018 rok. W tym kontekście należy również wspomnieć, że Pekin zawarł już bilateralne porozumienia z Rosją i Iranem o rozliczaniu zakupów ropy naftowej w juanie. Z kolei na podstawie umowy podpisanej w 2015 r. między ChRL i drugim pod względem wielkości dostawcą tego surowca do Państwa Środka, Angolą, RMB otrzymał status drugiego oficjalnego środka płatniczego w tym kraju, poza lokalną walutą Kwanza. Bilateralne systemy rozliczeń w juanach Chiny zamierzają również wprowadzać we współpracy z krajami w ramach szeroko promowanej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Pomimo coraz większego wpływu ChRL na sytuacją gospodarczą na świecie, rosnących ambicji przywódców tego kraju, a także wejścia juana do koszyka SDR oraz dążenia do rozliczania handlu ropą naftową w RMB, Pekinowi nadal brakuje elementu, który przekonałby inne państwa, że chiński pieniądz będzie stabilny i niezależny politycznie. Tym czynnikiem, który mógłby zrewolucjonizować międzynarodowy system walutowy i realnie wpłynąć na wzrost zaufania do juana, byłoby wprowadzenie jego wymienialności na złoto po ustalonym parytecie, co w najbliższym okresie wydaje się mało realne (wspomniany wcześniej tekst na łamach Nikkei Asian Review wskazujący na tę możliwość zawiera wiele nieścisłości). W tym kontekście należy jednak postawić kluczowe pytanie o wielkość chińskich rezerw złota. Pekin realizuje politykę tzw. skokowego informowania o zasobach posiadanego kruszcu i od 2016 r. niezmiennie deklaruje jego poziom na ok. 1840 ton. Jednak większość obserwatorów jest przekonana, że dane te są mocno zaniżone i w rzeczywistości wynoszą między 4-8 tys. ton (ok. 5 tys. ton stanowiłoby tę samą procentową relację do PKB jak w USA, tj. 1,77%). Na dużo wyższe niż oficjalne dane wskazują również szacunki World Gold Council, wg której ChRL w ostatnim okresie odpowiadała za 29% globalnego popytu na złotą biżuterię i za ponad 25% zakupów złotych monet i sztabek.

Poza posiadanymi przez Pekin rezerwami złota ważnym czynnikiem mogącym wpływać na przyszłą pozycję RMB są działania umożliwiające innym zagranicznym podmiotom nabywanie bezpośrednio za juany notowanych na giełdzie w Szanghaju kontraktów na złoto, tzw. Shanghai International Gold Exchange. W 2016 r. ChRL zawarły również porozumienie o notowaniu ww. kontraktów na giełdzie w Dubaju, a w 2017 r. – w Budapeszcie.

Wprowadzenie swobodnego zakupu kontraktów na złoto notowanych na szanghajskiej giełdzie za juany bez pośrednictwa dolara stanowi ważny element budowy międzynarodowej pozycji juana i zwiększa jego atrakcyjność dla krajów-eksporterów ropy naftowej. Prawdziwą rewolucją na rynkach finansowych byłoby wprowadzenie przez Pekin stałego parytetu wymiany RMB na złoto na wzór obowiązującego w ramach systemu z Bretton Woods parytetu dolara amerykańskiego. Mogłoby to jednak wpłynąć na zmniejszenie się popytu na dolary i doprowadzić do nagłego załamania cen obligacji USA oraz kursu dolara, co nie leży w interesie obydwu krajów. Otwartym natomiast pozostaje pytanie, czy i ewentualnie kiedy Pekin podejmie decyzję o użyciu swoich rezerw złota do wsparcia umiędzynarodowienia RMB. Należy również podkreślić, iż poza możliwym wykorzystaniem posiadanego złota w ww. celu, jego ważnym zadaniem będzie również ograniczenie potencjalnych strat Chin na rezerwach walutowych denominowanych w dolarze w sytuacji wzrostu inflacji w USA i deprecjacji amerykańskiej waluty.

 

Dominik Konieczny, MBA jest senior fellow Centrum Studiów Polska-Azja. Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Specjalista w administracji rządowej. Prowadzi wykłady na Collegium Civitas. Autor ponad 70 artykułów, raportów i publikacji naukowych dotyczących gospodarek Azji Wschodniej, zwłaszcza chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich oraz polityki energetycznej i monetarnej ChRL. Opiekun merytoryczny panelu Europa i Chiny: w kierunku strategii win-win w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Prezentował referaty na wielu konferencjach, m.in. na Uniwersytecie Fudan i Jiaotong w Szanghaju.

Udostępnij:
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  44
  Udostępnienia
D. Konieczny: Czy świat jest gotowy na petrojuana? Reviewed by on 2 stycznia 2018 .

  Dla obserwatorów Chin jednym z najważniejszych wydarzeń w tym kraju w 2017 r. był XIX Zjazd Komunistycznej Partii ChRL. Jednak z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczego kraju w jego trakcie nie pojawiły się nowe kwestie. Podobnie niewiele nowego w obszarze polityki monetarnej wniosła odbywająca się w lipcu tego roku Narodowa Konferencja Finansowa w Pekinie,

Udostępnij:
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  44
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź