Komentarz eksperta,Top news

D. Konieczny: Chiny uruchomiły nowy system płatności międzynarodowych

W ubiegłym miesiącu chiński bank centralny zakończył wdrażanie pierwszego etapu nowego systemu płatności międzynarodowych (China International Payment System, CIPS). Termin jego uruchomienia m.in. z powodu trudności technicznych kilkukrotnie odkładano.

źródło: pixabay.com

źródło: pixabay.com

Do udziału w CIPS Pekin wyselekcjonował 19 instytucji finansowych, w tym 8 zagranicznych (m.in. Citi Bank, Deutsche Bank, HSBC i ANZ). Natomiast udziałowcami pośrednimi zostało 38 chińskich oraz 138 zagranicznych banków. Działanie nowego system płatności międzynarodowych jest obecnie ograniczone  do wybranych regionów świata (17 stref czasowych), określonych wielkości kapitałów oraz dni i godzin (między 9 a 20, tylko w dni robocze). CIPS wykorzystuje rozwiązania umożliwiające przetwarzanie i tłumaczenie chińskich znaków, a także metody kodowania i przesyłu danych kompatybilne ze standardami wykorzystywanymi przez stowarzyszenie SWIFT.

Zgodnie z deklaracjami Pekinu nowy system płatności międzynarodowych ma ułatwić realizację transakcji clearingowych, inwestycji bezpośrednich oraz innych transferów finansowych denominowanych w juanie, a także obniżyć ich koszty. Najprawdopodobniej jednak ma on zwiększyć niezależność prowadzenia rozliczeń w RMB od rozwiązań będących pod kontrolą Zachodu, a w przyszłości umożliwić Pekinowi i państwom z nim współpracującym korzystanie wyłącznie z własnych systemów.

Rozpoczęcie przez chiński bank centralnych wdrażania CIPS wpisuje się w realizowaną od kilku lat przez Pekin strategię, której głównym celem jest  internacjonalizacja juana i stopniowe zwiększanie jego znaczenia w gospodarce światowej. Innym istotnym elementem w tym procesie są podpisane z ponad 30 bankami centralnymi dwustronne umowy swapowe na kwotę przekraczającą 3 biliony USD, których celem jest m.in. odejście od rozliczania wzajemnej wymiany handlowej w dolarach amerykańskich. Ponadto pięć banków (HSBC, Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank i Bank of China) podpisało porozumienie o utworzeniu w Londynie drugie, po Hongkongu centrum offshore dla obrotu papierami wartościowymi denominowanymi w RMB. Ważną rolę w procesie testowania rozwiązań wolnorynkowych dotyczących liberalizacji przepływów kapitałowych oraz znoszenia różnego rodzaju ograniczeń administracyjnych, a jeśli się sprawdzą to wdrażania ich online casino na całym terytorium Chin pełni utworzona w 2013 r. Szanghajska Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu. Pozytywne efekty działań Pekinu potwierdzają m.in. dane publikowane przez stowarzyszenie SWIFT, wg których w 2013 juan był ósmą walutą pod względem płatności międzynarodowych, na koniec sierpnia 2015 r. – czwartą z udziałem 2.79% przed JPY, natomiast  daleko za GBP, EUR i USD.

Proces internacjonalizacji RMB przy jednoczesnej liberalizacji przepływów kapitałowych będzie postępował ewolucyjnie. Pekin, który obawia się destabilizacji gospodarki i utraty nad nią kontroli z powodu zwiększonego napływu kapitału oraz osłabienia konkurencyjności eksportu na skutek zbyt dużej aprecjacji juana zamierza utrzymać nad nim pełną kontrolę. Niekorzystny dla stabilności i rozwoju ChRL byłby również wzrost zadłużenia zagranicznego podmiotów krajowych, a także przenoszenie się perturbacji finansowych na innych rynkach światowym na gospodarkę Państwa Środka. Pekin dostrzega fakt, że uznanie danego pieniądza za walutę międzynarodową nie wynika z przyznania jej jakiegoś formalnego statusu, a z jej faktycznego wykorzystania w obrotach międzynarodowych oraz gromadzenia w nich przez inne kraje swoich rezerw walutowych. W tym kontekście istotne poza tzw. twardymi rozwiązaniami jest konieczność budowania zaufania rynków finansowych do juana oraz do stabilności politycznej, ekonomicznej i finansowej kraju emitenta określonej waluty.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Chiny uruchomiły nowy system płatności międzynarodowych Reviewed by on 15 listopada 2015 .

W ubiegłym miesiącu chiński bank centralny zakończył wdrażanie pierwszego etapu nowego systemu płatności międzynarodowych (China International Payment System, CIPS). Termin jego uruchomienia m.in. z powodu trudności technicznych kilkukrotnie odkładano. Do udziału w CIPS Pekin wyselekcjonował 19 instytucji finansowych, w tym 8 zagranicznych (m.in. Citi Bank, Deutsche Bank, HSBC i ANZ). Natomiast udziałowcami pośrednimi zostało 38

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź