Chiny news

Chiny dążą do transformacji ustrojowej

china flagCzęść środowiska medialnego zaczęła zastanawiać się nad kierunkiem politycznym, jaki ostatnimi laty obrało Państwo Środka. Eksperci dostrzegają wyraźne odejście od skrajnej lewicy.

Zdaniem specjalistów powrót Chin do grona krajów, w których dominuje lewicowa myśl polityczna, jest niemożliwy. Obecnie władze centralne w Pekinie zmagają się z wieloma problemami, które wymagają podjęcia konkretnych działań. Korupcja, dywagacje nad „powrotem do korzeni” czy restrukturyzacja gospodarki stawiają przed nimi konieczność wyboru praktycznych rozwiązań. Obrany kierunek wskaże, w którą stronę zmierza druga największa gospodarka świata.

Na 18. Zjeździe Komunistycznej Partii Chin ustalono, iż kraj w dalszym ciągu nie schodzi ze ścieżki socjalizmu z chińską specyfiką oraz dąży do wypracowania drogi pośredniej między dominującymi na świecie głównymi nurtami politycznymi w celu wypracowania „rozwiązania pozbawionego pomyłek”.

Elity polityczne ChRL są zgodne co do tego, że zmiany są niezbędne. Problem leży w tempie oraz kierunku przeprowadzanych reform. Brak jest porozumienia w sprawie charakteru, a także zakresu ewentualnej transformacji ustrojowej.

Badania opinii publicznej przeprowadzane na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują, że chińskie społeczeństwo coraz bardziej zmierza w kierunku „podążania drogą środka”. W praktyce oznacza to spadek zaufania do skrajnych ideologii oraz radykalnych metod rozwiązywania kwestii społecznych na rzecz stabilizacji i pokojowego rozwoju.

Na podstawie: english.peopledaile.com.cn
Opracowanie: Marcin Janowski

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Chiny dążą do transformacji ustrojowej Reviewed by on 17 sierpnia 2013 .

Część środowiska medialnego zaczęła zastanawiać się nad kierunkiem politycznym, jaki ostatnimi laty obrało Państwo Środka. Eksperci dostrzegają wyraźne odejście od skrajnej lewicy. Zdaniem specjalistów powrót Chin do grona krajów, w których dominuje lewicowa myśl polityczna, jest niemożliwy. Obecnie władze centralne w Pekinie zmagają się z wieloma problemami, które wymagają podjęcia konkretnych działań. Korupcja, dywagacje nad

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • To prawda, że Chiny dażą do transformacji ustrojowej. Jednocześnie jest to oczywiste i nic nowego, gdyż dażą one do tego nieustannie przez ponad trzydzieści lat stale doskonaląc rozwiązania praktyczne w nawiazaniu do teoretycznych studiów i założeń. . Ten nieustanny styl reformowania państwa został dość dobrze przedstawiony w niepopularnym w Polsce dziełu chińskich polityków i naukowców pt. „Reformując Chiny. Doświadczenia i wnioski” pod redakcją naukową Zhou Dontago. Usiłowałem zgodnie z moimi surowcowymi zainteresowaniami zwrócić szerszą uwagę na to opracowanie, ale jak na razie bez rezultatu.

Pozostaw odpowiedź