• Wietnam

  B. Żurek: Wietnam Południowy – azjatycki tygrys, który nie zdążył zaryczeć

  I. Rys historyczny Wietnam to państwo leżące na Półwyspie Indochińskim. Obecna forma jego państwowości – Socjalistyczna Republika Wietnamu – powstała w 1976 roku, po dokonanym rok wcześniej najeździe wojsk komunistycznej Północy na swojego południowego rywala, będącego w strefie oddziaływania Zachodu. Historia Wietnamu sięga czasów starożytnych i w zasadzie od swojego początku…

 • Wietnam, [ ANALIZY ]

  G. Szymańska-Matusiewicz: Eksploatacja boksytów – nadzieja czy wyzwanie dla władz Wietnamu?

  G. Szymańska-Matusiewicz: Eksploatacja boksytów – nadzieja czy wyzwanie dla władz Wietnamu?

  Według szacunków amerykańskiej agencji geologicznej U.S. Geological Survey, na terytorium Wietnamu znajdują się jedne z największych na świecie złóż boksytów[1] – rudy, z której pozyskiwane jest aluminium. Zdecydowana większość z wietnamskich zasobów  nie była do tej pory eksploatowana. Większość spośród złóż cennej rudy ulokowana są w bazaltowych skałach Centralnego Płaskowyżu…

 • Wietnam

  "Pan Tadeusz" po wietnamsku – wywiad z dr. Nguyen Van Thai

  O pierwszym wietnamskim tłumaczeniu Pana Tadeusza w Wietnamie, życiu w Polsce i wietnamskiej diasporze nad Wisłą, rozmawiają z Dr. Thai’ em przedstawicielka drugiego pokolenia Wietnamczyków w Polsce, Van Pham (ur. 1982) i Radosław Pyffel z Centrum Studiów Polska-Azja. carton of cigarettes Co było największą trudnością przy tłumaczeniu „Pana Tadeusza” na…

 • Wietnam

  Dlaczego Wietnamczycy wyjeżdżają z Polski? Komentarz do badań ISP i artykułu „Mała Azja nas opuszcza”

  Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych prowadzonych wśród migrantów z Dalekiego Wschodu, zaprezentowane na seminarium „Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce” w dniu 19 kwietnia 2012  stanowią istotny wkład do zasobu wiedzy na temat wymienionych zbiorowości migranckich. W szczególności na uwagę zasługuje analiza strategii migrantów chińskich…

 • Chiny, Filipiny, Polecane, Wietnam

  Witenam, Chiny, Filipiny – czyli gra o Spratly

  Ostatnie tygodnie w Azji Południowo-Wschodniej były bardzo nerwowe. Filipiny i Wietnam weszły w ostry spór z Chinami. Przyczyną było nękanie przez okręty chińskiej straży morskiej statków pływających w rejonie spornego archipelagu Wysp Paracelskich pod filipińską lub wietnamską banderą. Podobne emocje wywołała nie pierwszy już raz sprawa położonych bardziej na południe…

 • Polecane, Wietnam

  Polityka jednego-lub-dwojga dzieci i wyzwania demograficzne Wietnamu

  W kwietniu bieżącego roku na posiedzeniu komisji ONZ do spraw Ludności i Rozwoju Tran Van Chien, dyrektor Departamentu ds. Ludności i Planowania Rodziny Ministerstwa Zdrowia Wietnamu wygłosił sprawozdanie dotyczące sytuacji demograficznej tego kraju (Chien 2011). Polityka na rzecz planowania rodziny prowadzona przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu począwszy od lat 70. ubiegłego…

 • Polecane, Wietnam

  Mniejszości etniczne w Wietnamie w oficjalnym dyskursie

  Zróżnicowanie etniczne Wietnamu Wietnam to kraj zamieszkiwany przez prawie 87 milionów ludzi. Jednakże nie wszyscy spośród mieszkańców tego kraju to etniczni Wietnamczycy. Socjalistyczna Republika Wietnamu to w istocie państwo wieloetniczne, zamieszkałe przez ponad 50 grup etnicznych. 54 grupy mają status grup oficjalnie uznawanych przez państwo. Określane są jako „ludy” bądź…

 • Polecane, Wietnam

  System polityczny Wietnamu wobec przemian kulturowych

  Przedstawiony artykuł jest jednym z rozdziałów pracy licencjackiej pt. „Młode pokolenie Wietnamczyków wobec procesów modernizacji kraju. Przemiany społeczne i kulturowe Wietnamu na przełomie XX/XXI wieku.”, którą autorka obroniła w 2004 r. na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Promotorem pracy był śp. prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski. Wietnam współcześnie jest rozwijającym…

 • Polecane, Wietnam

  Kult przodków we współczesnym Wietnamie

  Kult przodków (wietn. tho cung tho tien, nho on ong ba) stanowi jeden z najważniejszych aspektów wietnamskiej kultury, zarazem przynależący do sfery tradycji jak i wykazujący niesłabnącą żywotność. Z perspektywy socjologii porównawczej bądź też antropologii kulturowej, kult przodków stanowi lokalny przejaw spotykanego w różnych miejscach na świecie zjawiska okazywania czci,…

 • Wietnam

  System polityczny Wietnamu

  System polityczny Wietnamu

  12 stycznia 2011 r. w Hanoi rozpoczął się XI Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu. Kongresy KPW są centralnym, cyklicznym i najważniejszym wydarzeniem politycznym w Wietnamie. Podobnie jak podczas poprzednich Kongresów, po podsumowaniu realizacji dotychczasowych założeń zapadną decyzje dotyczące strategii politycznej na przyszłe lata, a także dokonane zostaną zmiany personalne na najwyższych…

 • Wietnam

  Dzisiejsza młodzież w Wietnamie AD 2010 (część II) – Miłość

  Dzisiejsza młodzież w Wietnamie AD 2010 (część II) – Miłość

  Jak wygląda dzisiejsze pokolenie młodych Wietnamczyków ? Czy ich wizja świata zależy od płci? Czym różnią się rówieśnicy z południa i północy kraju? Szacuje się, że młodzież stanowi ok. 50% populacji 85-milionowego Wietnamu. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka w dużym stopniu opiera się na młodych i do nich jest adresowana. Jacy…

 • Wietnam

  Dzisiejsza młodzież w Wietnamie AD 2010

  Dzisiejsza młodzież w Wietnamie AD 2010

  Jak wygląda dzisiejsze pokolenie młodych Wietnamczyków ? Czy ich wizja świata zależy od płci? Czym różnią się rówieśnicy z południa i północy kraju? Szacuje się, że młodzież stanowi ok. 50% populacji 85-milionowego Wietnamu. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka w dużym stopniu opiera się na młodych i do nich jest adresowana. Jacy…

 • Brunei, Kambodża, Laos, Malezja, Singapur, Wietnam

  Czym jest ASEAN? Część III – Malezja, Brunei, Singapur, Indochiny

  Czym jest ASEAN? Część III – Malezja, Brunei, Singapur, Indochiny

  MALEZJA Malezja jest kolejnym państwem postkolonialnym, niepodległość uzyskała jednak w specyficzny sposób. Ani przed skolonizowaniem terenów przez Brytyjczyków, ani w epoce kolonialnej nie istniało tu jednolite państwo. Ludzie związani byli raczej ze swoją wspólnotą wiejską niż z szeroko pojętym narodem. Również związki z panem czy księciem miały charakter głównie ceremonialny.…

 • Wietnam

  Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

  Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi

  Przyczyny rozpoczęcia procesu reform gospodarczych w Wietnamie Zjednoczenie dwóch państw wietnamskich po zakończeniu drugiego konfliktu indochińskiego w 1975r. rozbudziło nadzieje społeczeństwa na rychłe podniesienie się kraju ze zniszczeń wojennych oraz budowę silnego systemu gospodarczego. Oczekiwania te nie zostały spełnione. Socjalistyczna Republika Wietnamu od początku swego istnienia przeżywała poważne trudności, zaś…

 • Wietnam

  Ewolucja stosunków wietnamsko – chińskich. Skomplikowany proces normalizacji.

    Po zakończeniu drugiej wojny indochińskiej kształtowanie polityki zagranicznej zjednoczonego Wietnamu wiązało się ściśle ze szczególnymi relacjami zachodzącymi w trójkącie Hanoi – Moskwa – Pekin. Trwający spór ideologiczny pomiędzy ZSRR a ChRL oraz ich strategie wobec państw Indochin uniemożliwiły władzom Wietnamu utrzymanie polityki równowagi między obydwoma mocarstwami. SRW zdecydowała się…

 • Wietnam, [ ANALIZY ]

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Od nieufności do pełnego członkostwa.               Stosunki Wietnamu z państwami ASEAN w pierwszej połowie lat 80. XX w. osadzone były w kontekście konfliktu kambodżańskiego[1] i charakteryzowały się wzajemną nieufnością i wrogością. Warunki normalizacji wzajemnych relacji stawiane przez Stowarzyszenie, tzn. całkowite wycofanie wojsk Wietnamskiej Armii Ludowej z Kambodży i tym…

 • Chiny, Polecane, Wietnam

  Prawo autorskie w Chinach i Wietnamie

  Zdjęcie: Blog Sorbeta. Traktaty międzynarodowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) obejmują towary, usługi i własność intelektualną. Jak z tego wynika ochrona własności intelektualnej, a m.in. ochrona zapewniana przez prawo autorskie, postrzegana jest jako jeden z fundamentów światowego handlu. Chiny to azjatycki tygrys, a Wietnam jest jednym z najdynamiczniej obecnie rozwijających się…

 • Wietnam

  Wietnam, wschodząca gwiazda w czasach kryzysu.

  Wietnam okazał się w ostatnich latach być ważnym graczem na azjatyckim rynku inwestycyjnym. Liczne reformy i członkowstwo w WTO wpłynęły pozytywnie na klimat inwestycyjny tego kraju. Nie bez znaczenia była też globalna hossa. Czy w dobie kryzyzu finansowego, budujący swoją pozycję w dużej mierze na eksporcie Wietnam ma szansę pozostać…