• Pakistan

  M. Lepieszka: Czy GMO może stać się rozwiązaniem dla problemów żywnościowych Pakistanu?

  M. Lepieszka: Czy GMO może stać się rozwiązaniem dla problemów żywnościowych Pakistanu?

  Wstęp Prawo do żywności po raz pierwszy zostało zawarte w Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.[1] W artykule 25 można przeczytać, że „każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie (…)”[2]. Dodatkowo Specjalny Reporter ONZ ds. Prawa do Żywności,…

 • Pakistan

  K. Iwanek: Kto rządzi Pendżabem, ten rządzi krajem. O wynikach wyborów w Pakistanie

  Po raz drugi w historii Pakistanu demokratycznie wybrany rząd dotrwał do końca kadencji, nie rozpadając się po drodze i nie będąc rozwiązanym w wyniku wojskowego zamachu stanu. Tak, tak – stało się to drugi raz. Wszędzie wokół powtarza się, że to udało się po raz pierwszy. Ba, wczoraj od jednej…

 • Pakistan

  K. Iwanek: Punkt zwrotny czy bezzwrotny? O nadchodzących wyborach w Pakistanie

  K. Iwanek: Punkt zwrotny czy bezzwrotny? O nadchodzących wyborach w Pakistanie

  Szesnastego marca dobiegła końca kadencja pakistańskiego Zgromadzenia Narodowego (National Assembly), niższej izby tamtejszego parlamentu. Dokładnego terminu wyborów jeszcze nie ogłoszono, ale zgodnie z konstytucją odbyć się muszą w ciągu 90 dni.Nowy rząd stanie przed rozmaitymi problemami, między innymi bezrobociem, słabą gospodarką, niestabilnością pasztuńskiego pogranicza, separatyzmem Beludżów czy niekończącymi się napięciami…

 • Pakistan

  J. Kusy: U grobu sufiego socjalisty – święto sufiego Shaha Inayata w pakistańskim Sindh

  J. Kusy: U grobu sufiego socjalisty – święto sufiego Shaha Inayata w pakistańskim Sindh

  Sindh: Pir Pagara i adźraki Wieś Jhoke Sharif leży ok. 150 km od Karaczi, w obwodzie Thatta na południu prowincji Sindh. Wjeżdżałam do obwodu Thatta z Karaczi i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to inne niż w metropolii billboardy. Dalej najczęściej patrzy z nich Benazir Bhutto i cała…

 • Pakistan

  USA-Pakistan: historia zimnowojennego sojuszu (lata 1947-1979)

  USA-Pakistan: historia zimnowojennego sojuszu (lata 1947-1979)

  Początek istnienia Pakistanu (1947 rok, w wyniku podziału subkontynentu indyjskiego na Indie i Pakistan, po wycofaniu się Brytyjczyków) przypadł na okres kształtowania się zimnowojennego ładu globalnego. Specyfika takiego układu sił stawiała większość państw powstałych w wyniku dekolonizacji przed koniecznością wejścia w orbitę wpływów któregoś z supermocarstw. Nie inaczej było w…

 • Pakistan

  Armia Boga: Talibowie – ludzie o umysłowości średniowiecznych mistyków

  Taliban pozostaje zagadką dla ludzi Zachodu. Gdy w marcu 2001 r. wysadzali bezcenne posągi Buddy, prasa spekulowała, że to tylko blef, szantaż mający na celu uznanie reżimu talibów przez społeczność międzynarodową. Racjonalny umysł Europejczyka z trudem potrafi pojąć ludzi kierujących się zupełnie inną, religijną, motywacją. A tymczasem talibowie to ludzie…