Artykuły,Chiny news

B. Zgliński: Aktualne informacje na temat ćwiczeń z udziałem sił morskich ChRL

Type_054A_frigate_530_XuZhou

Fregata typu 054A (Jiangkai II); commons.wikimedia.org

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) dosyć późno rozpoczęła wspólne ćwiczenia z partnerami z zagranicy. Pierwsze tego typu ćwiczenia, z Kirgistanem, miały miejsce dopiero w październiku 2002 r. Pierwsze wspólne działania Marynarki Wojennej ChALW z okrętami innego państwa rozpoczęły się w kwietniu 2006 r. na podstawie podpisanej w 2005 roku chińsko-wietnamskim porozumieniu o wspólnych patrolach w Zatoce Tonkińskiej (Beibu). Przykłady te pokazują, jak późno w szkoleniu sił zbrojnych ChRL pojawił się tak ważny element, jak międzynarodowe manewry wojskowe. Wydarzenia z ostatnich dwóch lat wydają się jednak początkiem nowego trendu w procesie szkolenia sił morskich ChRL.

Znaczenie ćwiczeń mających zwiększyć wartość marynarki wojennej ChRL zaznacza wydany w kwietniu 2013 r. dokument „The Diversified Employment of China’s Armed Forces”, będący ósmą edycją chińskiej Białej Księgi na temat obronności. Dokument określa ćwiczenia mianem narzędzia do budowy oceanicznych sił morskich. Ćwiczenia opierające się na tzw. grach wojennych mają koncentrować na obronie przeciwlotniczej, obronie wybrzeża, działaniach desantowych, działaniom przeciw okrętom podwodnym i minom oraz misjach antypirackich i antyterrorystycznych. Zgodnie z postulatem Białej Księgi mają być one przeprowadzane przez grupy okrętów wojennych, a nie przez pojedyncze jednostki. W dokumencie znaleźć można także informacje o ćwiczeniach przeprowadzonych na „odległych akwenach” Zachodniego Pacyfiku, które od 2007 r. miano przeprowadzić ponad 20 razy siłami ponad 90 okrętów. Podczas manewrów siły ChRL skutecznie broniły dostępu do obszaru ćwiczeń przed obcymi okrętami zwiadowczymi.

Odpowiedź na pytanie „w jakich manewrach morskich udział bierze ChRL?” rozpocząć można nietypowo od odpowiedzi na pytanie dokładnie przeciwne – „w jakich manewrach morskich w regionie Azji Pacyfiku ChRL udziału nie bierze?”. Chiny do tej pory nie brały udziału w największych ćwiczeniach tego typu w regionie– RIMPAC (Rim of the Pacific – największe wielostronne ćwiczenia morskie na świecie) i MALABAR (ćwiczenia indyjsko-amerykańskie z okazjonalnym udziałem m. in. Japonii). Wiąże się to z toczącymi się sporami na Morzach Południowo- i Wschodniochińskim oraz z dotychczasową niechęcią USA i państw sojuszniczych w uczestniczeniu w takich działaniach, o ile wykraczają one poza działania search and rescue czy też zwalczanie piractwa i terroryzmu.

Stoimy obecnie u progu zmiany opisanej wyżej sytuacji. Na początku czerwca tego roku Yang Jiechi, członek Rady Państwowej ChRL, potwierdził uczestnictwo sił morskich ChRL w ćwiczeniach RIMPAC 2014. Była to odpowiedź na zaproszenie, jakie sekretarz obrony USA Leon Panetta wystosował we wrześniu 2012 roku po amerykańsko-chińskich ćwiczeniach morskich dot. zwalczania piractwa w Zatoce Adeńskiej. Nie jest jeszcze jasne, czy ChRL wyśle tylko obserwatorów, czy też spełni nadzieje adm. Sama Lockleara (dowódcy amerykańskich sił na Pacyfiku) i wyśle okręt (lub okręty) wojenny.

Marynarka wojenna ChRL brała natomiast udział w ćwiczeniach z Flotą Federacji Rosyjskiej oraz manewrach przeprowadzonych siłami samej tylko marynarki wojennej ChRL. W miarę możliwości prowadzone były one przez kilka rodzajów sił zbrojnych, co pozwalało sprawdzić współdziałanie lotnictwa, marynarki wojennej oraz armii. Coraz częściej następuje w nich także podział na tzw. siły niebieskie i czerwone. Pozwala to na przeprowadzanie ćwiczeń w warunkach najbardziej zbliżonych do wojennych.

W kwietniu 2012 r. na Morzu Żółtym odbyły się ćwiczenia Marynarki Wojennej ChALW oraz Floty Pacyfiku FR obejmujące 18 okrętów (w tym 2 podwodne), 13 samolotów i 5 helikopterów. Koncentrowały się one na wspólnej obronie lotniczej zespołu okrętów, obronie morskich szlaków komunikacyjnych, działaniach search and rescue, odbijaniu porwanych statków oraz ich eskortowaniu oraz zwalczaniu okrętów podwodnych. Towarzyszyły im zapewnianie obydwu storn o dużym znaczeniu kontaktów wojskowych ChRL i Rosji dla zapewnienia pokoju i współpracy w regionie a także wzmocnienia strategicznego partnerstwa obydwu państw.

We wrześniu 2012 r. siłami Floty Morza Wschodniochińskiego ChRL przeprowadzone zostały ćwiczenia jednostek desantowych. Udział w nich brały komponenty lądowe, morskie, jak i lotnicze. Jednocześnie trwały ćwiczenia w precyzyjnych uderzeniach lotnictwa na cele morskie i lądowe. Miało to na celu sprawdzić połączony system dowodzenia trzema rodzajami wojsk w warunkach zbliżonych do istniejących na prawdziwym polu walki.

Zgodnie z zapowiedziami w 2013 r. ćwiczenia skoncentrują się m. in. na ćwiczeniach z ostrą amunicją sytuacji maksymalnie zbliżonych do realnego pola walki. Intensywność i złożoność ćwiczeń ma zapewnić możliwość przeprowadzania misji w trudnych i skomplikowanych warunkach. W styczniu 2013 r. m. in. na wodach na wschód od Tajwanu zostały przeprowadzone ćwiczenia symulujące walkę na otwartym morzu, misje policyjne oraz mające usprawnić nawigowanie. Miała też miejsce symulowana potyczka pomiędzy dwoma zespołami okrętów. W marcu 2013 r. siły morskie ChRL wspólnie z m.in. Australią, Pakistanem, USA, Japonią i Koreą Południową wzięły udział w międzynarodowych ćwiczeniach AMAN-13. Ćwiczenia te skupiały się głównie na koordynacji zwalczaniu piractwa i terroryzmu.

Największe, jak do tej pory, tegoroczne manewry Maritime Joint Exercise 2013 miały miejsce na początku czerwca w regionie Władywostoku. Siły chińskie (7 okrętów) i rosyjskie (12 okrętów) ćwiczyły takie elementy jak: warstwowa obrona przeciwlotnicza okrętów (symulowane ataki rosyjskich Su-24), zabezpieczanie własnych sił przed atakiem podwodnym (rosyjskiego okrętu klasy Kilo) czy operacje search and rescue. Doszło także do symulowanej potyczki pomiędzy niszczycielami rakietowymi obydwu stron. Zgodnie z zapowiedzią dowódców chińskich i rosyjskich w przyszłości ćwiczenia te mają nabrać cyklicznego charakteru.

Wnioski:

 1. Siły morskie ChRL starają się w miarę możliwości ćwiczyć wspólnie z siłami lądowymi oraz lotnictwem w celu zwiększenie interoperacyjności. Stanowi to próbę nadrobienia zaległości w tym zakresie z lat 80. i początku 90. XX w.
 2. Brak, oprócz ćwiczeń z marynarką wojenną FR, ćwiczeń ofensywnych działań morskich z innymi siłami morskimi nie daje możliwości sprawdzenia sprzętu i marynarzy w kontaktach z nieznanymi taktykami użycia sił morskich. Z tego samego powodu marynarze nie mają okazji zaznajomić się ze sprzętem innym niż o radziecko-chińsko-rosyjskiej proweniencji.
 3. Nieuczestniczenie w wielostronnych manewrach morskich przy jednoczesnym odbywaniu ich przez większość państw regionu może prowadzić do pogłębienia syndromu oblężonej twierdzy.
 4. Czynny udział sił zbrojnych ChRL w ćwiczeniach RIMPAC 2013 będzie ważnym wydarzeniem dla oceny nastrojów po obu stronach Oceanu Spokojnego.
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
B. Zgliński: Aktualne informacje na temat ćwiczeń z udziałem sił morskich ChRL Reviewed by on 25 lipca 2013 .

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) dosyć późno rozpoczęła wspólne ćwiczenia z partnerami z zagranicy. Pierwsze tego typu ćwiczenia, z Kirgistanem, miały miejsce dopiero w październiku 2002 r. Pierwsze wspólne działania Marynarki Wojennej ChALW z okrętami innego państwa rozpoczęły się w kwietniu 2006 r. na podstawie podpisanej w 2005 roku chińsko-wietnamskim porozumieniu o wspólnych patrolach w Zatoce Tonkińskiej (Beibu).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź