Inne,Polecane

ASEAN – przegląd wydarzeń 15.05. – 15.07. 2011 r.

asean1Wydarzenia w ramach organizacji

***

Pod koniec maja 2011 roku odbył się piąty Szczyt Ministrów Obrony ASEAN (ADMM). Wprowadzono na nim dwie nowe inicjatywy: ustanowiono Sieć Centrów Peace-keeping ASEAN oraz Współpracę Przemysłu Obronnego ASEAN. Pierwsza instytucja ma za zadanie ułatwianie współpracy państw ASEAN w zakresie planowania, szkolenia, wymiany doświadczeń. Współpraca Przemysłu Obronnego ASEAN ma natomiast umożliwić promocję handlu produktami i usługami „militarnymi” w ramach organizacji.

Ministrowie Obrony ASEAN przyjęli ponadto Trzyletni Program Roboczy 2011-2013, który prowadzi do implementacji praktycznej współpracy w dziedzinach takich, jak pomoc humanitarna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy operacje peace-keeping.

Od lat zauważalna jest tendencja do umacniania współpracy obronnej w ramach ASEAN. Obecnie dodatkowym motywem jest odzywający spór w regionie Morza Południowochińskiego.

***

Dynamiczny wzrost dwóch potęg gospodarczych, Chin i Indii, jest dla państw ASEAN źródłem wielu poważnych wyzwań. Organizacja skutecznie poradziła sobie jednak ze światowym kryzysem finansowym i zajmuje obecnie 57. miejsce w Raporcie Konkurencyjności ASEAN 2010, klasyfikującym 132 gospodarki.

Raport ten został opublikowany po raz pierwszy, pracował nad nim Azjatycki Instytut Konkurencyjności.

***

W dniach 15-16 czerwca 2011 roku odbył się drugi szczyt Komisji ASEAN ds. Promocji o Ochrony Praw Kobiet i Dzieci (ACWC). Komisję ustanowiono 7 kwietnia 2010 roku, na 16. Szczycie ASEAN. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym 2011 roku.

ACWC ustaliła obszary tematyczne, które pomogą jej skoncentrować się na najważniejszych problemach kobiet i dzieci w regionie. W tym celu opracowano pięcioletni program roboczy oraz Regulamin Komisji. Określone obszary tematyczne to m.in. eliminacja przemocy wobec kobiet i dzieci, równość płci, równy dostęp do edukacji, problemy handlu ludźmi, małżeństw zawieranych we wczesnym wieku, kobiet i dzieci żyjących z HIV/AIDS, dyskryminacji ze względu na narodowość, obywatelstwo, zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży, dzieci dotkniętych skutkami kryzysów i wojen.

***

W dniach 28 czerwca-2 lipca 2011 roku odbył się szósty Szczyt Międzyrządowej Komisji Praw Człowieka ASEAN (AICHR). Dyskutowano na nim m.in. kwestię budżetu Komisji na rok 2012, pięcioletni plan roboczy 2010-2015, pierwszy Raport AICHR, który ma powstać w lipcu 2011 roku oraz planowane działania (np. programy szkoleniowe, badania).

1 lipca odbyło się także pierwsze spotkanie Grupy Projektowej, mającej opracować, w ciągu sześciu miesięcy, projekt Deklaracji Praw Człowieka ASEAN.

Relacje ASEAN-Chiny

***

24 maja 2011 roku, ASEAN i Chiny oficjalnie zainaugurowaly działalność Centrum Współpracy w zakresie Środowiska Chiny-ASEAN (CAEC).

Centrum powstało na mocy Strategii Współpracy w zakresie Ochrony Środowiska ASEAN-Chiny 2009-2015, przyjętej w 2009 roku z inicjatywy premiera Chin Wen Jiabao. Zadaniem instytucji jest umacnianie współpracy w dziedzinie świadomości społecznej i edukacji, technologii przyjaznych dla środowiska, czystszej produkcji. Centrum ma także działać na rzecz tworzenie nowych obszarów współpracy, np. ochrona różnorodności biologicznej, zarządzanie obiektami ochrony środowiska, towary i usługi środowiskowe, globalne problemy środowiska.

***

Przedstawiciele państw ASEAN oraz Chin, zgromadzeni w Bejhaj City w chińskiej prowincji Guangxi, rozpoczęli prace nad przygotowywaniem 8. Expo ASEAN-Chiny – CAEXPO (21-26 października 2011 roku) oraz Szczytu Inwestycji Biznesowych (21-22 października 2011 roku). Tematem ósmego CAEXPO będzie „Współpraca w zakresie Ochrony Środowiska”. Powstanie pięć pawilonów: Handel towarami, Współpraca inwestycyjna, Zaawansowane technologie, Handel usługami, Miasta Charm.

CAEXPO jest platformą promocji handlu i inwestycji, realizowanych w ramach strefy wolnego handlu ACFTA.

***

W dniach 8-9 czerwca 2011 roku, w Kuala Lumpur, odbyła się Konferencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEs) ASEAN-Chiny. Jej temat przewodni brzmiał: „Maksymalizacja Handlu w ramach Strefy Wolnego Handlu ASEAN-Chiny”.

SME są kręgosłupem regionalnej gospodarki, wytwarzając 30-53% PKB ASEAN i ok. 60% PKB Chin. Współpraca w ramach ACFTA daje ogromne możliwości współpracy i komplementarności, bardziej niż konkurowania. Dane pokazują, że od 2005 roku, kiedy podpisano Porozumienie w sprawie Handlu Towarami, wartość handlu pomiędzy ASEAN i Chinami rosła o ok.20% rocznie, natomiast wartość inwestycji wzrosła do 2009 roku czterokrotnie. Od początku współpracy, Chiny starają się także uspokajać obawy małych i średnich przedsiębiorców z państw ASEAN, wywołane potęgą gospodarczą sąsiada.

***

W tym roku obchodzona jest 20. rocznica nawiązania współpracy Chiny-ASEAN. W ramach obchodów rocznicy doszło do spotkania liderów młodzieży z państw ASEAN oraz Chin. Jego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali nad sposobami umocnienia współpracy młodzieży.

Na zakończenie wydano szereg rekomendacji, które mają być omawiane na listopadowym Szczycie ASEAN, obejmujących m.in. ustanowienie mechanizmów i struktur wzajemnej współpracy młodych z ASEAN i Chin.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ASEAN – przegląd wydarzeń 15.05. – 15.07. 2011 r. Reviewed by on 20 lipca 2011 .

Wydarzenia w ramach organizacji *** Pod koniec maja 2011 roku odbył się piąty Szczyt Ministrów Obrony ASEAN (ADMM). Wprowadzono na nim dwie nowe inicjatywy: ustanowiono Sieć Centrów Peace-keeping ASEAN oraz Współpracę Przemysłu Obronnego ASEAN. Pierwsza instytucja ma za zadanie ułatwianie współpracy państw ASEAN w zakresie planowania, szkolenia, wymiany doświadczeń. Współpraca Przemysłu Obronnego ASEAN ma natomiast

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź