Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – marzec 2015

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: przekazy pieniężne z zagranicy wzrosły o 0,5% w styczniu 2015 r.

Bank Centralny Filipin poinformował, że nastąpiło spowolnienie wzrostu przekazów pieniężnych z zagranicy do poziomu najniższego od 6 lat. Przekazy te wzrosły zaledwie o 0,5% w styczniu 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., do poziomu 1,814 mld USD. Zauważa się jednak, że baza odniesienia z 2014 r. jest bardzo wysoka w związku z większymi przekazami z zagranicy dla rodzin dotknietych przez tajfun Haiyan (Yolanda). W 2014 r. wyniosły one łącznie 26,924 mld USD (wzrost o 6,2% w porównaniu do 2013 r.), co stanowiło 8,5% PKB Filipin. Główne źródła tych funduszy to Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Wlk. Brytania, Japonia, Singapur, Hongkong i Kanada.

2. Filipiny: miejsce rolnictwa w gospodarce

Analiza danych statystycznych Filipin wskazuje na coraz mniejsze znaczenie sektora rolnego w gospodarce kraju. W latach 60. ubiegłego wieku udział tego sektora kształtował się na poziomie 35% PKB, dwie dekady później było to poniżej 25%, zaś obecnie – około 10%.

3. Filipiny: niższa inflacja w 2015 r.

Zgodnie z projekcjami ekonomistów zapytanych przez Bank Centralny Filipin inflacja w 2015 r. będzie prawdopodobnie niższa w związku z niższymi cenami ropy naftowej i żywności. Przewiduje się, że wyniesie ona 3,1% w 2015 r. i przyspieszy do 3,4% w 2016 r.

Projekcja rządowa to 2-4% w latach 2015-2016, zaś Banku Centralnego Filipin – 2,3% and 2,5%.

4. Filipiny: rząd planuje przeznaczyć 1,7 mld PHP na wsparcie eksportu

Rząd Filipin planuje przeznaczyć 1,7 mld PHP (ok. 38 mln USD) na wsparcie eksportu. Działanie to ma być realizowane w ramach Planu Rozwoju Eksportu Filipin  na lata 2014-2016 (the Philippine Export Development Plan – PEDP). Fundusze te będą ukierunkowane na pomoc MŚP.

Realizacja PEDP ma przynieść, zgodnie z założeniami, wzrost eksportu o 8-9,3% w 2014 r. (z 78,5 mld USD), o 9-10% w 2015 r. oraz o 10-11% w 2016 r.

Towary stanowią 70% eksportu, pozostałe 30% to usługi, w tym głównie IT i turystyka.

5. Filipiny: japońskie studium wykonalności systemu tranzytowego dla wschodniego Metro Manila ukończone

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu zakończyło prace nad studium wykonalności systemu tranzytowego o średniej przepustowości dla wschodniej części Metro Manila. W opracowaniu proponuje się zautomatyzowaną linię tranzytową (Automated Guideway Transit – AGT) prowadzącą od V. Mapa w Manili przez Shaw Boulevard w Mandaluyong City do centralnej dzielnicy biznesowej Ortigas w Pasig, a nastepnie do Taytay City w prowincji Rizal. Czas przejazdu na całej trasie ma wynosić około 37 minut. Przewiduje się, że ilość pasażerów funkcjonowania wyniesie 230 600 dziennie w pierwszym roku, tj. 2023. Po 10 latach eksploatacji liczba ta wyniesie 377 500 osób dziennie.

Koszt realizacji projektu (18,4 km linia, 12 stacji linii AGT) wyniesie 1,4 mld USD, łącznie z zakupem części w piatym roku eksploatacji (2028).

6. Filipiny: Solar Philippines zbuduje największą farmę słoneczną w Luzonie

Solar Philippines podjęła się realizacji kolejnego projektu na Filipinach w zakresie energii słonecznej. W Calatagan (Batangas) wybudowana zostanie farma słoneczna o mocy 50 MW. System będzie składał się z ponad 150 tys. paneli, zainstalowanych na powierzchni ponad 75 ha. Projekt ma być zakończony jeszcze w tym roku.

7. Brunei: konieczna rejestracja brunejskiego certyfikatu halal w innych krajach

Przedstwiciele Rady Ustawodawczej Brunei Darussalam (Legislative Council – LegCo) wskazuja na konieczność rejestracji brunejskiego certyfikatu halal w innych krajach. Aktualnie jest on uznawany tylko w Brunei, Indonezji, Malezji i Singapurze. Utrudnia to dostęp produktów halal z Brunei do takich rynków jak m.in. kraje Bliskiego Wschodu i w zwiazku z tym ogranicza możliwości rozwoju przemysłu halal w kraju.

Planuje się zatem dokonać rejestracji certyfikatu w krajach Bliskiego Wschodu, Europy i w krajach ASEAN.

W Brunei są dwa certyfikaty halal: jeden jest pod jurysdykcją Ministerstwa Spraw Religijnych (Brunei Halal certiificate – „purple logo”), drugi zaś – jest zarządzany przez Ministerstwa Przemysłu i Surowców Naturalnych, poprzez przedsiębiorstwa państwowe (Brunei Halal brand – „green logo”).

8. Brunei, Malezja, Filipiny: Global Information Technology Report 2014 by WEF

World Economic Forum przygotowało kolejną edycję raportu „Global Information Technology Report 2014”, w którym dokonano analizy sytuacji 148 krajów pod względem wykorzystania technologii informacyjnych. Pod uwagę wzięto zarówno sferę gospodarczą, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, jak i dostęp do internetu przez społeczeństwo.

Wiecej szczegółow dostępnych jest na stronie:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf

9. Malezja: 5 sektorów zielonej gospodarki bedzie miało istotny wpływ na PKB kraju

Premier Malezji Najib Razak poinformował, że zgodnie z analizą gospodarki kraju w perspektywie lat 2020 i 2030, w scenariuszu business as usual przewiduje się, że 5 głównych sektorów zielonej gospodarki (energetyka, transport, budownictwo, zarządzanie odpadami i wodą) zwiekszy swój udział w PKB kraju do 12,7 mld MYR w 2020 r. i 27,9 mld MYR w 2030 r. W scenariuszu zwiększonego zaangażowania na rzecz rozwiązań prośrodowiskowych może to być odpowiednio 22,4 mld MYR i 60 mld MYR. Zatrudnienie w tych sektorach powinno także wzrosnąć do 144 590 osób w 2020 r. i 211 500 w 2030 r. (w 2013 r. – 61 280 osób, w 2014 – 84 565).

10. Malezja: Malezja ulubionym kierunkiem turystycznym dla muzułmanów

Malezja i Singapur zostały wybrane jako główne kierunki turystyczne przez muzułmanów zgodnie z Global Muslim Travel Index. W 2014 r. Malezję odwiedziło 5,9 mln turystów tego wyznania (wobec 5,7 mln osób w 2013 r.). Inne kraje to Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar i Indonezja.

11. Malezja: nowa prywatna linia lotnicza Flymojo

Od października 2015 r. w Malezji będzie funkcjonowała nowa prywatna linia lotnicza Flymojo. Zgodnie ze wstępnymi informacjami ma operować na trasach regionalnych (w ramach ASEANU), dotychczas pominiętych przez AirAsia Group i Malaysia Airlines (MAS). Linia bedzie zlokalizowana w Johor bahru i w Kota Kinabalu. Firma Fly Mojo Sdn Bhd (Flymojo) podpisała list intencyjny z Bombardier Commercial Aircraft na zakup 20 samolotów CS100 business jet, z opcją na kolejne 20.

12. Malezja: Kuala Lumpur wśród 50 „zrównoważonych” w rozwoju miast na świecie

Zgodnie z najnowszym rankingiem miast na świecie, stworzonym na podstawie Sustainable Cities Index, Kuala Lumpur ponownie znalazło się wśród 50 miast świata o najbardziej zrównoważonym charakterze. Stolica Malezji zajela 26. pozycję. Pierwsze 5 miejsc zajęły w kolejności: Frankfurt, Londyn, Kopenhaga, Amsterdam i Rotterdam.

Więcej informacji dostępne jest na stronie:

https://s3.amazonaws.com/arcadis-whitepaper/arcadis-sustainable-cities-index-report.pdf

13. Malezja: dobre perspektywy dla wzrostu rynku nieruchomości w I kwartale 2015 r.

Zgodnie z badaniem koniunktury w sektorze nieruchomości „Asia Property Market Sentiment Survey” za pierwsze półrocze 2015 r., perspektywy rozwoju tego sektora są pozytywne. Z grupy osób, które planują kupno domu po raz pierwszy, 62% wskazało, że zamierzają dokonać transakcji w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, w grupie inwestorów – 65% osób wskazało na inwestycje w ciągu najbliższych 2 lat. Największe zainteresowanie było domami, kondominiami lub serwisowanymi apartamentami oraz domami w zabudowie szeregowej – bliźniakami. W ankiecie wzięło udział 17 tys. respondentów, w tym 40% z Malezji (56% procent to inwestorzy, 73% to osoby w wieku 21-40 lat, 21% to osoby po raz pierwszy kupują dom).

Z drugiej strony Malaysia Institute of Estate Agents (MIEA) przewiduje brak wzrostu w liczbie transakicji na rynku nieruchomości w 2015 r., gdyż według analityków rynku klienci przyjęli postawę „czekaj i obserwuj”. Rynek jak na razie niepewny jest wpływu wprowadzanego od 1 kwietnia podatku od towarów i usług – GST. Spadkowy trend obserwowany jest juz od 2012 r., kiedy liczba transakcji obniżyła sie o 5%. W 2013 r. było to blisko 11% mniej niż rok wczesniej. Dane statystyczne za 2014 r. nie są jeszcze dostępne, ale nie przewiduje się, że nastapiło odwrócenie tendencji. Ostrożne optymistyczne prognozy dotyczą lat 2016-2018.

14. Malezja: Malezja wśród głownych kierunków inwestycyjnych Japonii

Malezja pozostaje wśród głównych kierunków inwestycyjnych Malezji dla firm z Japonii. Aktualnie w kraju działalność prowadzi ponad 1,4 tys. firm japońskich. Wśród sektorów uaznawanych za atrakcyjne wymienia się sektor żywności halal. Inwestycje w tą działalność dają możliwość rozszerzenia biznesu na inne muzułmańskie rynki.

15. Malezja: dług zagraniczny Malezji na kontrolowanym poziomie

Minister finansów Malezji poinformował, że dług zagraniczny kraju jest cały czas na poziomie kontrolowanym i plasuje kraj w grupie gospodarek o umiarkowanym zadłużeniu. Jego poziom na koniec 2014 r. osiągnął 69,6% PKB (744,7 mld MYR), wobec 70,6% PKB w 2013 r.

Dług publiczny na koniec 2014 r. ukształtował się na poziomie 54,5% PKB, przy czym 97,1% (566,1 mld MYR) stanowiły zobowiązania krajowe, zaś 2,9% (16,8 mld MYR) – zagraniczne.

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego dług zagraniczny to zagraniczne zobowiązania rządu, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, jak również holdingów papierów dłużnych, depozytów i kredytów handlowych denominowanych w ringgitach, utrzymywanych przez nierezydentów.

16. Malezja: Petronas emituje papiery wartościowe o wartości 5 mld USD

Malezyjski koncern naftowy Petronas, po sześciu latach nieobecności na światowym rynku papierów wartościowych, emituje obligacje o wartości 5 mld USD. Emisja obejmuje następujące transze: 5-letnią o wartości 1,25 mld USD, 7-letnią  – 750 mln USD, 10-letnią – 1,5 mld USD oraz 30-letnią – 1,5 mld USD.

17. Malezja: wzrost produkcji przemysłowej w styczniu 2015 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi wskaźnik produkcji przemysłowej (IPI) wyniósł 119,5 w styczniu 2015 r., co oznacza wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W największym stopniu produkcja wzrosła w sektorze wydobywczym (o 8,3%), a następnie w sektorach przetwórczym (o 6,5%) i wytwarzania energii elektrycznej (o 6,3%).

Sprzedaż w sektorze przetwórczym wzrosła w tym czasie o 2,7%.

Przewiduje się jednak, że w II kwartale br. IPI ulegnie spowolnieniu na skutek zmniejszenia popytu zarówno krajowego (wprowadzenie podatku od towarów i usług z dniem 1 kwietnia), jak i zagranicznego (osłabienie wzrostu gospdoarczego w Chinach).

18. Malezja: rekordowy poziom oszczędności w sektorze prywatnym i publicznym w 2014 r.

Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu Malezji poinformowało, że w 2014 r. oszczędności w sektorach prywatnym i publicznym wyniosły 323 mln MYR. Było to efektem działań ukierunkowanych na wzrost wydajności i innowacyjność. Cel na 2015 r. w tym zakresie to 350 mln MYR.

19. Malezja: cło antydumpingowe na import PET z Chin, Korei i Indonezji

W połowie marca rząd Malezji wprowadził cła antydumpingowe na import termoplastycznego polimeru (PET) z Chin, Indonezji i Południowej Korei. Dochodzenie w sprawie dumpingu cenowego zostało wszczęte w czerwcu 2014 r.

Cło w wysokości od 2,87% do 14,91% będzie nakładane na import PET pochodzący z:

 1. w Chinach: China Resources Packaging Materials Co Ltd., Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd., Guangdong IVL PET Polymer Co Ltd, Jiangsu Xingye Plastic Co Ltd oraz Jiangyin Xingyu New Material Co Ltd.
 2. w Indonezji: PT Indorama Polypet Indonesia, PT Indo-Rama Synthetics, Tbk and PT Indorama Ventures Indonesia.

To jest drugi przypadek ceł antydumpingowych w Malezji zastosowanych w tym roku. W lutym wprowadzone zostały obciążenia na import blachy w zwojach walcowanej na gorąco (hot rolled coils – HRC) z Chin i Indonezji (2,49%-25,4%).

20. Malezja: wzrost produkcji kauczuku naturalnego

Departament Statystyki Malezji poinformował, że produkcja kauczuku naturalnego wzrosła o 53,8%  w styczniu 2015 r. w porównaniu do grudnia ubr. W porównaniu jednakże do analogicznego okresu 2014 r. odnotowano spadek o 11,5%, tj. o 10 419 ton.

Eksport tego surowca wyniósł 69 465 t, co oznacza spadek o 953 ton w stosunku do stycznia 2014 r. Główne kraje odbioru to Chiny (47,1%), a następnie Niemcy (13,3%), Iran (7,6%), Stany Zjednoczone (3,7%) oraz Brazylia (3,5%).

Import kauczuku wyniósł w styczniu br. 96 131 ton (spadek o 10,3 t w stosunku rocznym). Był dostarczany głównie przez Tajlandię (52,7%) i Wietnam (23,5%).

Lokalne zapotrzebowanie na ten surowiec wyniosło w tym okresie 37 923 tony (wzrost o 2 853 tony w porównaniu do stycznia 2014 r.).

21. Malezja: podatek eksportowy na nieprzetworzony olej palmowy ponownie od kwietnia

Po siedmiu miesiącach zawieszenia Malezja z dniem 1 kwietnia przywraca podatek eksportowy na nieprzetworzony olej palmowy, w związku z wyższymi cenami tego surowca na rynkach światowych. W minionym miesiącu średnia cena wyniosła 2288,41 MYR za tonę, co oznacza przekroczenie pułapu 2250 MYR/t.

Podatek na CPO wyniesie 4,5%, zgodnie z poniższą strukturą stawek podatkowych:

Zakres cenowy (MYR/tonę) Stawka podatku w %
2.250-2.400 4,5
2.400-2.550 5,0
2.550-2.700 5,5
2.700-2.850 6,0
2.850-3.000 6,5
3.000-3.150 7,0
3.150-3.300 7,5
3.300-3.450 8,0
3.450-3.600 8,5

Źródło: Malaysian Palm Oil Board – MPOB

Ceny oleju palmowego będą wzrastały jeszcze przez trzy miesiące (do czerwca) w związku z niższą produkcją i kurczącymi się zapasami. W Malezji w listopadzie 2014 r. rozpoczął się biologiczny cykl niskiej produkcji, który będzie trwał do czerwca br. W połączeniu z sezonowym spadkiem w okresie grudzień-marzec produkcja oleju palmowego w Malezji skurczyła się w ciagu tych 3 miesięcy o 765 tys. ton w porówanniu do analogicznego okresu ubr. Przewiduje się, że zapasy obniżą się do poziomu poniżej 1,5 mln t do czerwca 2015 r. Ocenia się, że produkcja w 2015 r. ukształtuje się na poziomie najwyżej ok. 19,7 mln t, a jeśli wystąpi susza i niskie opady – najwyżej 19,5 mln t.

22. Malezja: wzrost liczby ultra-bogatych o 42% w ciągu kolejnej dekady

Knight Frank Malaysia Sdn Bhd przewiduje, że w ciągu najbliższej dekady liczba ultra-bogatych osób (ultra high net worth individuals – UHNWI) w Malezji wzrośnie o 42% do 814 (aktualnie 514). Dla porównania należy zauważyć, że średnia wzrostu dla całego świata to 34%, zaś dla regionu Azji – 48%. W 2014 r. średnia wzrostu ogółem wyniosła 3,1%, w Azji – 3,5%, zaś w Malezji – 2,7% (spadek wartości ringgita).

UHNWI to osoby, których majątek w aktywach inwestycyjnych (bez głównej rezydencji) wynosi powyżej 30 mln USD.

Dokument „The Wealth Report 2015” jest dostępny na stronie:

http://www.knightfrank.com/wealthreport

23. Malezja: gospodarka Malezji na stabilnej ścieżce wzrostu

Prezes Banku Centralnego Malezji Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz powiedziała, że Malezja jest na stabilnej ścieżce rozwoju. W 2014 r. wzrost PKB wyniósł 6%, co uplasowało Malezję na trzecim miejscu w regionie za Chinami (7,4%) i Filipinami (6,1%). Prognozy na 2015 r. przewidują wzrost PKB w tempie 4,5-5,5%, głównie na skutek utrzymującego się popytu krajowego. Inwestycje prywatne wzrosną o 9%, eksport towarów przemysłu przetwórczego o 8,4%, w tym wyrobów elektrycznych i elektronicznych o 14,1%. Deficyt budżetowy w 2015 r. ma wynieść 3,2%, zaś nadwyżka na rachunku oborótw bieżących obniży się do 2-3% PKB (4,8% w 2014 r.; według IMF powinien utrzymać się na poziomie 2,9% PKB w 2015 r.).

Bank of America Merrill Lynch przewiduje drugą korektę budżetu Malezji na 2015 r. oraz zwiększenie ryzyka obniżenia ratingu przez agencję Fitch w zwięzku z powiększajacym się deficytem budżetowym kraju. Według Banku założenie budżetowe, że koncern naftowy Petronas wypłaci dywidendę na poziomie 27 mld MYR jest bardzo optymistyczne. Spadek cen ropy naftowej przełoży się na możliwości finansowe koncernu i wpłata do budżetu prawdopodobnie będzie niższa niż 17 mld MYR (do tej pory udział wpływów z Petronas w budżecie państwa wynosił 30%, w 2015 r. przewiduje się 22%). W efekcie deficyt budżetowy Malezji pogłębi się do 3,8%.

Wkład Petronas do budżetu Malezji (mld MYR):

2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Dywidendy 30,0 30,0 30,0 28,0 27,0 29,0
Podatki 29,4 18,7 25,1 38,3 33,3 26,0
Płatności gotówkowe 12,4 8,3 9,3 12,5 12,0
Royalites 13,0
Cło eksportowe 2,2 0,6 1,3 1,2 1,1
RAZEM: 74,0 57,6 65,7 80,0 73,4 68,0

* dane szacunkowe

Źródlo: Petronas

24. Malezja, Filipiny: kraje Azji Południowo-Wschodniej przyciągnęły więcej BIZ niż Chiny

2014 r. był drugim z kolei, kiedy kraje Azji Południowo-Wschodniej przyciągnęły łącznie więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych niż Chiny. Wartość BZI skierowanych do Singapuru, Indonezji, Malezji, na Filipiny i do Wietnamu wzrosła do 128 mld USD, podczas gdy do Chin – 119,56 mld USD. Najszybciej zwiększyły się inwestycje na Filipiny (o 66%), do Indonezji wzrost wyniósł 10%, zaś napływ do Tajlandii i Malezji był niższy niż w roku poprzednim.

25. Malezja: silna pozycja na świecie pod względem powiązań globalnych gospodarki

DHL opublikował najnowszy raport Global Connectedness Index 2014. Zgodnie z nim Malezja utrzymala wysoką pozycję na swiecie (21 ze 140 krajów) w zakresie powiązań międzynarodowych (przepływ towarów, kapitału, informacji i ludzi).  Zajęła także 3 miejsce wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Szczegółowa informacja dostępna na stronie:

http://www.dhl.com/content/dam/Campaigns/gci2014/downloads/dhl_gci_2014_study_high.pdf

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – marzec 2015 Reviewed by on 22 kwietnia 2015 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: przekazy pieniężne z zagranicy wzrosły o 0,5% w styczniu 2015 r. Bank Centralny Filipin poinformował, że nastąpiło spowolnienie wzrostu przekazów pieniężnych z

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź