Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – luty 2015

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: Departament Handlu i Przemysłu wspiera wystawiennictwo filipińskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W 2015 r. Departament Handlu i Przemysłu Filipin sfinansuje trzy międzynarodowe imprezy wystawiennicze oraz kilka krajowych w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w promocji ich produktów. Pierwsze trzy to będą Manila FAME (targi wystroju wnętrz, mody, które odbędą się w marcu i w październiku, http://www.manilafame.com/en/index.php) oraz IFEX (Międzynarodowe Targi Żywności, http://www.ifexphilippines.com/en/). Jeśli chodzi o targi krajowe, to wsparcie dla przedsiębiorców filipińskich będzie udzielone w ramach wystaw Sikat Pinoy, a także podczas szczytu APEC w Manalo, Filipiny.

2. Filipiny: zakaz importu drobiu ze Stanów Zjednoczonych z powodu ptasiej grypy

Departament Rolnictwa tymczasowo wstrzymał import drobiu ze Stanów Zjednoczonych (Oregonu) w związku z wystąpieniem tam ognisk ptasiej grypy (HPAI). Na obszar celny Filipin nie mają zatem dostępu takie produkty z Oregonu jak: mięso drobiowe, jednodniowe kurczaki, jaja i nasienie. Wyjątkiem są produkty poddane obróbce cieplnej.

3. Filipiny: wyższy deficyt w obrotach produktami rolnymi w okresie 9 miesięcy 2014 r.

Deficyt w obrotach produktami rolnymi pogłębił się o 40% w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. (1,5 mld USD w wobec 1,1 mld USD rok wcześniej). Import towarów rolnych na Filipiny wyniósł 6,76 mld USD (wzrost o 16,6%) i stanowił 13,4% importu kraju (import łączny wyniósł 50,5 mld USD po 3 kwartałach 2014 r.). Eksport omawianych towarów wyniósł 5,3 mld USD, zwiększając się o 11,3% i stanowił 11,3% łacznego eksportu kraju w tym okresie.

Nadwyżkę w obrotach produktami rolnymi odnotowano w wymianie z Japonią i Unią Europejską, deficyt zaś w wymianie z krajami ASEAN, Stanami Zjednoczonymi i Australią.

Główne produkty eksportowe Filipin to olej kokosowy, świeże banany, tuńczyk, wyroby z ananasa, tytoń i wyroby tytoniowe, wiórki kokosowe, wodorosty, karagen, makuchy kokosowe i cukier.

4. Filipiny: dialog gospodarczy Filipin i Japonii

W dniu 5.02.2015 r. odbył się dialog gospodarczy między Japonią i Filipinami, w którym udział wzięły: Japońska Izba Handlu i Przemysłu, Izba Przemysłowo-Handlowa Filipin oraz Rada ds. Współpracy Gospodarczej między Filipinami i Japonią. Delagacja z Japonii liczyła 100 osób. Wśród sektorów gospodarczych, w których obserwuje się potencjalne szanse na pogłębienie dalszej współpracy, wymienia się: turystykę, opiekę nad osobami starszymi, usługi IT i powiązane, energetykę, rolnictwo i przemysł spożywczy, inwestycje kapitałowe etc.

5. Filipiny: Urząd Celny Filipin udostępnił hyperlink z pełnymi wymogami nt. importu towarów regulowanych

Filipiński Urząd Celny udostępnił tzw. one-stop „Bible” – hyperlink z informacjami o wszystkich wymaganiach importowych dla towarów regulowanych. Do 20 kwietnia 2015 r. wszyscy importerzy są zobowiązani do wypełnienia wszystkich warunków importowych i dostarczenia pełnej dokumentacji. Niedotrzymanie terminu będzie wiązało się z zatrzymaniem transportu towarów.

Informacje szczegółowe dotyczące importu 7 422 produktów są dostępne pod poniższym linkiem:

http://customs.gov.ph/users-guide-to-the-bureau-of-customs-regulated-imports-list/

6. Filipiny: gospodarki krajów azjatyckich nadal odporne na zagrożenia zewnętrzne

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała, że gospodarki krajów azjatyckich pozostają nadal odporne na wstrząsy i zakłócenia zewnętrzne, takie jak wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, niskie ceny ropy naftowej czy zagrożenia geopolityczne na świecie. Siła tych gospodarek wynika z dobrych wyników w rozrachunkach z zagranicą oraz z przestrzeni na zachowanie elastyczności w polityce.

7. Brunei: rozwój energii ze źródeł odnawialnych

Pomimo że Brunei nie będzie w stanie zrealizować celu ASEAN w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych (15% do końca 2015 r.), to w polityce energetycznej kraju zostały przewidziane działania w kierunku zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej z tych źródeł. W 2014 r. została ogłoszona Biała Księga dla Energetyki, w której zawarto cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Brunei. Do 2017 r. zatem z tych źrodeł ma być wytwarzane 124 GWh, zaś do 2035 – 954 GWh. W dokumencie zakłada się także zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej (redukcja energochłonności o 45%, z 390 t ekwiwalentu ropy naftowej na 1 mln BND Produktu Krajowego Brutto w 2005 r. do 215 t ekw. ropy naftowej na 1 mln BND PKB w 2035 r.).

Aktualnie w sułtanacie wytwarza się zaledwie 1,7 GWh energii elektrycznej z OZE, głównie w małych elektrowniach solarnych. W Brunei brakuje elekltrowni wodnych, które są głównym źródłem energii alternatywnej.

W celu zwiększenia inwestycji w sektor energii odnawialnej planuje się wprowadzenie systemu feed-in tariff.

8. Brunei: w przygotowaniu zagraniczne projekty inwestycyjne o wartości 7 mld BND

Aktualnie w Brunei realizowanych jest 11 zagranicznych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 7 mld BND. Dzięki nim ma powstać 2 462 nowe miejsca pracy, w tym  1 785 dla pracowników miejscowych.

Oczekuje się, że większość z tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ok. 80%) będzie zakończona do końca bieżącego roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez Brunei Economic Development Board (BEDB) cztery projekty BIZ o wartośći 1 mld BND zostały już zrealizowane. Dzięki nim zostało stworzonych 484 nowych miejsc pracy. Są to dwie inwestycje joint venture z 2 firmami kanadyjskimi Simpor Pharma Sdn Bhd (32,5 mln BND) oraz Brunei MPTC Sdn Bhd (127,5 mln BND), następnie malezyjską wytwórnią karmy dla zwierząt Gold Coin (B) Sdn Bhd (15 mln BND) oraz joint venture Brunei Methanol Company z japońską firmą (750 mln BND).

Simpor Pharma planuje produkować produkty farmaceutyczne zgodne z wymogami szariatu, które bedą dalej eksportowane na rynku muzułmańskie w Azji. Ze strony kanadyjskiej inwestorem jest Viva Pharmaceutical Inc.

9. Brunei: wzrost o 10% sprzedaży samochodów w grudniu 2014 r.

Zgodnie z danymi Stowarzyszenia Dealerów Samochodów w Brunei sprzedaż w grudniu 2014 r. była o 10% wyższa niż miesiąc wcześniej. Sprzedano łącznie 1 504 samochody (wobec 1.367 w listopadzie 2014 r.), w tym 1 405 samochodów osobowych i 99 transportowych. Wiodącymi markami były w kolejności Toyota, Mitsubishi, Kia, Mercedes, Lexus, BMW i Chrysler.

W całym 2014 r. Toyota była marką dominującą (sprzedaż 3 750 pojazdów), nastepnie Kia (2 640) oraz Hyundai (1 899).

10. Brunei: spadek eksportu o 14,5% w listopadzie 2014 r.

Wpływy Brunei z eksportu obniżyły się w listopadzie o 14,5% do poziomu 950,6 mln BND w związku ze znaczącym spadkiem sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że eksport tych dwóch surowców stanowi ponad 90% łacznego eksportu kraju, przy czym zmniejszył się on o 18,8% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., do poziomu 88,2 mln BND. Głównymi kierunkami eksportu są Japonia (46,2%), Indie (17,9%) oraz Tajwan (15,4%).

Import Brunei w tym czasie także uległ ograniczeniu (o 3,6%), głównie na skutek niższych zakupów towarów przetworzonych oraz maszyn i sprzetu transportowego. Ponad 40% importu pochodziło z Singapuru i Malezji, a następnie Chiny i Stany Zjednoczone.

Nadwyżka w wymianie towarowej Brunei z zagranicą zmniejszyła sie do 596,9 mln BND w listopadzie 2014 r. (wobec 745 mln BND rok wcześniej).

11. Brunei: wzrost bezrobocia o 20,6% w listopadzie 2014 r.

W listopadzie 2014 r. liczba bezrobotnych w Brunei wzrosła o 20,6%. Liczba osób w wieku 18-59 lat aktywnie poszukujących pracy (zarejestrowanych) wzrosła z 11 834 osób w październiku 2014 r. do 14 267 osób – w listopadzie 2014 r. Około 65% tych osób pochodzi z okręgu Brunei-Muara, ponad 15% mieszka w Tutong.

Ponad połowa bezrobotnych (7 910 osób) to kobiety, osoby w wieku 20-29 lat stanowią blisko 55% bezrobotnych, zaś ponad 60% bezrobotnych to osoby posiadające tylko średnie wykształcenie.

12. Malezja: kwestie polityczne najtrudniejsze w negocjacjach TPPA

Minister Handlu Zagranicznego i Przemysłu Malezji Datuk Seri Mustapa Mohamed stwierdził, że najtrudniejsze kwestie w negocjacjach Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) to kwestie polityczne. Wszystkie zagadnienia techniczne mogą być według niego znacznie szybciej rozwiązane niż polityczne.

13. Malezja: wprowadzenie pierwszego na świecie wskaźnika szariatu

Malezja ogłosiła wprowadzenie pierwszego na świecie wskaźnik szariatu (Malaysian Syariah Index), który ma służyć jako wskaźnik, w jakim stopniu kraj wypełnia 5 głównych zasad islamu, tj. ochrona religii, życia, umysłu, rasy i własności. Wskaźnik ten będzie wprowadzony w życie w 2016 r. i będzie ujęty w polityce, inicjatywach i programach rządowych. Obejmie takie sfery jak sądownictwo, gospodarka, edukacja, infrastruktura, środowisko, zdrowie, kultura, polityka i społeczeństwo.

14. Malezja: znaczący spadek zapasów oleju palmowego

Zapasy oleju palmowego w Malezji uległy zmniejszeniu do najniższego poziomu od 6 miesięcy na skutek ograniczenia produkcji tego surowca na Borneo (powodzie). Zgodnie z danymi Malezyjskiej Rady ds. Oleju Palmowego (Malaysian Palm Oil Board) spadek w styczniu 2015 r. wyniósł 12,2% do poziomu 1,77 mln t.

Eksport oleju palmowego z Malezji obniżył się o 22,1% w tym czasie do 1,18 mln t, zaś sprzedaż biodiesla  – o blisko połowę do 10,5 tys. t w porównaniu do grudnia 2014 r.

15. Malezja: wyższy wzrost PKB w IV kwartale 2014 r. niż oczekiwano

W IV kwartale 2014 r. wzrost gospodarczy Malezji wyniósł 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. W efekcie PKB w całym roku zwiększyło się o 6%. Spowolnienie w sektorze energetycznym w zostało z nadwyżką zneutralizowane dobrymi wynikami w przetwórstwie przemysłowym i w budownictwie. Popyt krajowy nadal stanowił istotną dźwignię wzrostu (wzrost o 8% w 2014 r.).

16. Malezja: współpraca Proton Holdings Bhd z indonezyjskim PT Adiperkasa Citra Lestari

Malezyjski koncern samochodowy Proton podpisał wstępną umowę o współpracy z indonezyjskim PT Adiperkasa Citra Lestari. Celem umowy jest pomoc indonezyjskiemu partnerowi w rozwoju i rozpoczęciu produkcji indonezyjskiego samochodu.

17. Malezja: Kelantan wkrótce będzie głosował za wprowadzeniem prawa hudud

Jeden ze stanów Malezji, Kelantan, wkrótce (na posiedzeniu parlamentu w pierwszej połowie marca) będzie głosował za wprowadzeniem muzułmańskiego prawa hudud do swojego porządku prawnego. Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, będzie to oznaczało stosowanie kar za przestępstwa według wymiaru przewidzianego przez religię (np. 40 batów rottanem za picie alkoholu). Zdaniem obserwatorów tego rodzaju działania mogą spowodować dalsze zamykanie się części rynku malezysjkiego na towary importowane. Już obecnie w stanie tym zabroniona jest sprzedaż „twardego” alkoholu i praktycznie wieprzowiny. Można się spodziewać, że plany zaostrzenia prawa religijnego spowodują całkowity zakaz sprzedazy piwa i napojów typu cydr, a także brak dostępu do towarów spożywczych nie posiadających certyfikacji halal. Może to także spowodować odpływ przedsiębiorców pochodzenia chińskiego ze stanu Kelantan.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – luty 2015 Reviewed by on 11 kwietnia 2015 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: Departament Handlu i Przemysłu wspiera wystawiennictwo filipińskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw W 2015 r. Departament Handlu i Przemysłu Filipin sfinansuje trzy

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • Avatar Wachnicki Jarosław Paweł

  Informacje cenne, szkoda, że są tak mało szczególne . Brak wiedzy. na inne cechy gospodarcze. Gałęzie przemysłu wydobywczego. Jakie są efekty rozwoju i modernizacji w przyszłości w tym wzrost. Ropa naftowa, gaz, metale szlachetne. Rolnictwo , warunki naturalne rolnictwa i ich rozwój w tym w przyszłości, strukturą rolna, rodzaje gruntów ird

Pozostaw odpowiedź