Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – lipiec 2015

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: najniższa inflacja od 2 dekad

Inflacja na Filipinach uległa dalszemu obniżeniu i wyniosła 1,2% w czerwcu 2015 r. (1,6% w maju br.). Jest to najniższy poziom od dwudziestu lat. Inflacja rok temu kształtowała się na poziomie 4,4%. Inflacja bazowa w okresie pierwszych 6 miesięcy br. wyniosła 2,3%.

2. Filipiny: blisko 70% energii elektrycznej z elektrowni węglowych

Energia elektryczna na Filipinach nadal w większości jest wytwarzana w elektrowniach węglowych. W najbliższych 4 latach przewiduje się realizację 49 projektów energetycznych o łącznej mocy 5.013,85 MW. Należy zauważyć, że blisko 70% tych mocy będzie pochodziło z 12 elektrowni węglowych. Udział elektrowni węglowych w projektach, które mają być realizowane do 2025 wynosi ok. 61% (8.710 MW z  projektów budowy 18 elektrowni węglowych).

Departament Energii planuje zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w miksie paliwowym kraju z obecnych 23% do 30%, przy założeniu że LNG stanowi 30%, zaś pozostałe to mix węgla, oleju napędowego i innych źródeł energii.

3. Filipiny: konieczne reformy sektora półprzewodników

Zgodnie z analizą Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Filipiny powinny przeprowadzić reformę sektora półprzewodników, tak aby odzyskać pozycję konkurencyjną lokalnego przemysłu. W 1999 r. udział Filipin w globalnym rynku półprzewodników wynosił 7,5%. Na początku lat 2000. zaczęły ustępować Chinom i w efekcie w 2012 r. udział Filipin obniżył się do 2,5%. Jedną z przyczyn utraty rynków światowych jest brak skuteczności w przyciągnięciu bardziej zdywersyfikowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestycje na Filipinach w tym sektorze w głównej mierze pochodziły ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, podczas gdy Singapuru i Malezja przyciągnęły inwestorów z Chin. Ponadto, na Filipinach nie rozwinięto zdolności technologicznych, aby dotrzymać kroku dynamicznie rozwijającej się technologii produkcji chipów elektronicznych.

4. Filipiny: wzrost produkcji samochodów o 7,3% w pierwszych 5 miesiącach br.

W okresie pierwszych 5 miesięcy 2015 r. produkcja lokalnie montowanych samochodów wzrosła o 7,3% do 37.079 pojazdów. Niezależnie od tego nadal jest to najniższy poziom produkcji wśród krajów Południowo-Wschodniej Azji (Tajlandia – 783.553 pojazdów, Indonezja – 486.172, Malezja – 276.355, zaś Wietnam – 62.919). Warto ponadto zauważyć, że produkcja pojazdów silnikowych w całym regionie ASEAN obniżyła się o 2,8% w tym okresie do poziomu 1,65 mln pojazdów.

W zakresie sprzedaży samochodów Filipiny uplasowały się na 4 pozycji wśród 7 krajów w regionie, osiagając poziom o 20% wyższy niż przed rokiem (107.280 pojazdów). Pierwsze pozycje zajęły w kolejności Indonezja, Tajlandia i Malezja. Za Filipinami znalazły się Wietnam, Singapur i Brunei. Sprzedaż samochodów w krajach ASEAN spadła o 7,4% do 1,23 mln pojazdów.

Jeśli chodzi o produkcję motocykli i skuterów w okresie pierwszych 5 miesięcy br. odnotowano wzrost o 6% (329.113 szt.), co uplasowało Filipiny na 3. pozycji (za Indonezją i Tajlandią oraz przed Malezją). Sprzedaż w tym segmencie uległa spadkowi o 1,4% w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. do 316.728 pojazdów. Filipiny zajęły tym samym trzecie miejsce za Indonezją i Tajlandią, wyprzedzając jednocześnie Malezję (170.796 szt.) i Singapur. Ogólnie w krajach ASEAN produkcja i sprzedaż tych pojazdów obniżyła się odpowiednio o 15% i 17,2%.

5. Brunei: stopa bezrobocia w 2014 r. na poziomie 6,9%

Zgodnie z najnowszym raportem Labour Force Survey, ogłoszonym przez Departament Planowania Gospodarczego i Rozwoju (JPKE) stopa bezrobocia w Brunei wyniosła 6,9% w 2014 r. Spośród 203.600 osób tworzących siłę roboczą sułtanatu 189.500 jest zatrudnionych, zaś 14.100 – jest bezrobotnych. 25% osób bezrobotnych to ludzie w wieku 15-24 lat, w tym 28% tej grupy – to kobiety.

6. Brunei: wzrost eksportu w kwietniu br. do 836,7 mln BND

Eksport towarów z Brunei wzrósł do poziomu 836,7 mln BND w kwietniu 2015 r. w porównaniu do marca br. (812,2 mln BND). Jednakże w porównaniu do poziomu sprzed roku nadal był znacząco niższy (o ponad 40%). Było to głównie wynikiem spadku eksportu ropy naftowej i LNG odpowiednio o 51,3% i o 30,9%.

W okresie styczeń – kwiecień 2015 r. eksport towarów z Brunei ukształtował się na poziomie 3.399,3 mln BND (spadek o 33,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubr.), import zaś – 1.249,2 mln BND (wzrost o 36,2%). W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zmniejszyło sie prawie o połowę w porównaniu do sytuacji sprzed roku i wyniosło 2.150,1 mln BND.

Japonia jest głównym odbiorca towarów z Brunei (32,9%), następnie Korea Południowa (18,9%), Tajlandia (18,3%) oraz Tajwan (12,1%).

W imporcie najważniejszymi partnerami handlowymi, są: Malezja (22,6%), Chiny (14,4%) i Singapur (13,2%).

7. Brunei: sugestie MFW co do zamrożenia zatrudnienia w sektorze publicznym

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zasugerował, że Brunei powinno zamrozić wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym w celu wypracowania oszczędności budżetowych i stworzenia zachęt do tworzenia miejsc pracy i zwiększania zatrudnienia w sektorze prywatnym. Zaproponował także pomoc w przeglądzie planów rozwoju gospodarczego i wykreśleniu tych, które stanowią duże obciążenie budżetowe i jednocześnie nie będąc realizowanymi są przenoszone z roku na rok.

MFW przewiduje, że przychody z ropy naftowej i gazu przez kolejne 3-4 lata nie będą zbyt wysokie w związku z niższymi cenami na rynkach światowych oraz remontami instalacji wydobywczych. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących oraz budżetowa mogą zmienić się w deficyty.

8. Malezja: spowolnienie wzrostu gospodarczego do 4,7% w 2015 r.

Malezyjska Korporacja Ratingowa (Malaysian Rating Corp Bhd – MARC) poinformowała, że zgodnie z jej prognozami wzrost gospodarczy Malezji ulegnie spowolnieniu w 2015 r. do 4,7% (wobec 6% w 2014 r.). Konsumpcja prywatna w tym czasie wzrośnie o 5,5% wobec 7% przed rokiem.

9. Malezja: Fitch podniósł rating do „stabilnego”

Agencja ratingowa Fitch podniosła ocenę Malezji z „negatywnej” na „stabilną”. Oceniono, że poprawiła się sytuacja finansowa kraju (zmniejszenie deficytu budżetowego państwa, większe wpływy z podatku GST, jak również reforma systemu subsydiów do paliw). Nadal jednakże podkreślono, że wyjaśnień wymaga defraudacja pieniędzy w firmie państwowej 1MDB. Ryzyko stanowi także poziom długu publicznego – 53,9% PKB na koniec 2014 r.

10. Malezja: odpływ kapitału zagranicznego z malezyjskiej giełdy w I półroczu br.

Zgodnie z informacją Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) w I półroczu 2015 r. odpływ kapitału zagranicznego wyniósł 8,7 mld MYR, wobec 6,9% w całym 2014 r. Inwestorzy zagraniczni byli głównymi sprzedającymi netto na malezyjskiej giełdzie.

11. Malezja: producenci paneli słonecznych z Chin zainteresowani inwestycjami w Malezji

Coraz więcej chińskich producentów paneli słonecznych jest zainteresowanych inwestycjami w Malezji i rozpoczęciem produkcji na rynku lokalnym. Głównym celem takiego działania jest możliwość ominięcia ceł antydumpingowych nałożonych na te wyroby przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską.  W pierwszym przypadku import paneli słonecznych z Chin od 2012 r. obłożony jest cłem sięgającym nawet do 30%. Malezja oferuje atrakcyjne warunki dla inwestorów zagranicznych w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, jednakże wymogiem jest produkcja w tym przypadku zarówno ogniw, jak i paneli (nie sam montaż). W związku z powyższym już w czerwcu br. firma JinkoSolar Holding Co of China otworzyła fabrykę na Penangu, która rocznie będzie produkowała 500 MW ogniw słonecznych i 450 MW paneli słonecznych.

12. Malezja: umiarkowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2015 r.

Minister Handlu Międzynarodowego i Przemysłu Malezji, Datuk Seri Mustapa Mohamed poinformował, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Malezji w 2015 r. będzie raczej umiarkowany. W I kwartale br. BIZ nieznacznie wzrosły, wynosząc 28,73 mln MYR (wobec 26,01 mln MYR przed rokiem), co wpisuje sie w przewidywania ministerstwa.

W 2014 r. napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Malezji był o 7,4% niższy niż w 2013 r. (odpowiednio 35,3 mld MYR i 38,2 mld MYR).

13. Filipiny: wstrzymana sprzedaż pakietu większościowego w banku

Sprzedaż większościowego pakietu w United Coconut Planters Bank została wstrzymana nakazem Sądu Najwyższego po proteście producentów orzechów kokosowych, którzy zakwestionowali prawo rządu do tej sprzedaży. Przewidywana wartość aukcji miała wynieść  min. US$350 milionów (RM 1,3 miliarda). Miał to być pierwszy przypadek sprzedaży pakietu kontrolnego banku od momentu zezwolenia zagranicznym firmom przejęcia pełnej kontroli nad lokalnymi firmami finansowymi.

14. Filipiny: trudności administracji państwowej w wykorzystaniu budżetu

Prezydent Benigno Aquino przygotowuje się do przekazania swojemu następcy budżetu w wysokości trzy tryliony peso (66,2 mld USD). Efektywne działania przeciwdziałające korupcji i unikaniu płacenia podatków skutkowały wyższymi wpływami do budżetu. W rezultacie, trudności na Filipinach polegają nie na braku pieniędzy, ale na sposobie wykorzystania przydzielonych i zaaprobowanych funduszy. Biurokratyczne procedury i strach urzędników przed byciem uwikłanym w aferę korupcyjną spowodowały, że od 2011 roku administracja Aquino nie realizowała założonych poziomów wydatkowania. Rząd podjął szereg działań mających na celu zwiększenie przepływu pieniądza i poprawienie poziomów wydatkowania oraz przyspieszanie procedur przetargowych w agencjach rządowych (w tym w sektorach transportu, robót publicznych, zdrowia i edukacji). Proponowany przez administrację Aquino końcowy budżet na przyszły rok ma  być o 15% wyższy niż tegoroczny roboty publiczne – wzrost o 32%, edukacja- o 16%).

15. Malezja: coraz więcej funduszy napływa do Iskandar Malaysia

Zgodnie z danymi Iskandar Malaysia w okresie od 2006 do lipca 2015 inwestycje w strefie wyniosły  172,51 mld MYR, w tym 105,03 mld MYR, tj. 61% stanowiły inwestycje lokalnych inwestorów, zaś 67,48 mld MYR – inwestorów zagranicznych. Iskandar Regional Developmnet Authority (IRDA) poinformował, iż 50% tej kwoty to inwestycje już ukończone. Premier Malezji Datuk Seri Najib Razak, który przewodniczył ostatniemu spotkaniu IRDA, został poinformowany o postępie realizacji inwestycji oraz był obecny przy podpisaniu sześciu porozumień IRDA, w tym z:

 • Bankiem Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia Bhd) w zakresie promocji inwestycji,
 • CMS Consortium Ecotour Sdn. Bhd (Comos) i z Medini Iskandar Malaysia Sdn Bhd w zakresie telefonii komórkowej (smart mobility),
 • NEC Asia Pacific Pte Ltd i Applied Business Technologies (ABT) Sdn Bhd w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • Country Garden Pacific View Sdn Bhd, Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd i Celcom Axiata Bhd w zakresie tworzenia inteligentych miast,
 • AsureQuality Ltd i Haltex Pte Ltd oraz Biltmore (M) Sdn Bhd i Haltex Pte Ltd – dwa porozumienia dotyczące rozwoju ekosystemu halal.

Datuk Ismail Ibrahim, dyrektor zarządzający IRDA, podkreślił, że inwestycje w Iskandar Malaysia wskazują na wzrost zaufania inwestorów co do rozwoju ekonomicznego południowego Johor.

16. Malezja: zmniejsza się ilość osób przybywających do pracy jako pomoc domowa z Filipin

Przewiduje się, że liczba Filipinek przyjeżdżających do Malezji do pracy jako pomoc domowa ma obniżyć się o ponad 20% do końca roku (stan na czerwiec 2015). Ambasador filipiński w Malezji J. Eduardo Malaya przewiduje zmniejszenie o 30% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku (około 12 000 osób). Brak nadzoru zapewniającego ochronę i bezpieczeństwo służbie domowej poza granicami Filipin jest powodem przyjęcia bardziej restrykcyjnego procesu wydawania zgody na wyjazd do pracy. Innym czynnikiem zmniejszenia migracji jest wzrost gospodarczy Filipin (wzrost PKB o 6,1% w 2014 roku). Malaya nadmienił, iż Filipiny przymierzają się do eksportu pracowników wyższej klasy, np. inżynierów, nauczycieli i profesjonalistów w dziedzinie informatyki.

17. Malezja: ponad połowa lokalnej siły roboczej bez wykształcenia wyższego

Prawie ¾ lokalnej siły roboczej nie posiada wykształcenia wyższego, co nasuwa pytanie, czy Malezja zdoła osiągnąć status państwa rozwiniętego do 2020 r. Dla porównania – w Singapurze ponad 30% siły roboczej posiada takie wykształcenie. Zgodnie ze statystykami wykształcenie wyższe prowadzi do wyższego wynagrodzenia. Przy aktualnych planach Malezji powiększenia dochodów z 10.800 USD (41.000 MYR) do 15.000 USD (57.000 MYR) w ciągu najbliższych pięciu lat może to zostać osiągnięte jedynie pod warunkiem, że obecna siła robocza podniesie swoje kwalifikacje. W jednym z badań wykazano, że aż 60% badanych nie jest zadowolonych z dostępnych na rynku możliwości pracy, przy czym tylko jedna trzecia osób zamierza podjąć naukę na uczelni wyższej w ciągu nadchodzących pięciu lat. Najbardziej popularnymi przyczynami nie podejmowania takiego działania były brak czasu (48%) lub potrzeba spędzenia go z rodziną (47%). W związku z powyższym został uruchomiony kurs Master’s of Business Association (MBA) –„Learning Simplified”, zapewniający możliwość uzyskania dyplomu przy użyciu platform internetowych. Taka opcja minimalizuje problemy, z którymi boryka się większość chętnych do podwyższenia swoich kwalifikacji.

18. Malezja: Malezja jednym z najbardziej przyjaznych businessowi państw na świecie

Według indeksu Baseline Profitability Index (BPI), który plasuje państwa na podstawie 8 wskaźników (wzrost gospodarczy, stabilność finansowa, bezpieczeństwo, korupcja, przejmowanie własności prywatnej przez rząd, eksploatacja przez partnerów lokalnych, kontrola kapitału, kurs wymiany walut), mających wpływ na powodzenie inwestycji zagranicznych, Malezja (6. miejsce w rankingu, http://chart.fpdatawrapper.com/wzXtv/index.html) została oceniona jako jedno z państw najbardziej nadających się do lokowania inwestycji. Wśród innych państw ASEAN-u tylko Singapur zmieścił się w czołowej dziesiątce (Indonezja – 12. miejsce, Wietnam – 23., Filipiny – 30., Tajlandia – 38.) spośród 110 państw na sześciu kontynentach. Ten ranking bierze pod uwagę nie tylko uwarunkowania historyczne, ale i predyspozycje państwa do utrzymanie, czy nawet poprawy sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej państwa w trakcie kolejnych pięciu lat. Malezja od 2010, co roku, wykazuje dwucyfrowy wzrost nakładów brutto na środki trwałe.

19. Malezja: działanie w kierunku zmniejszenia udziału długu w PKB

Sekretarz generalny ministerstwa skarbu malezji Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah podaje, iż rząd jest w trakcie tworzenia organu, który ma przejąć zarządzanie pożyczkami dla urzędników służby cywilnej, które to kwestie do tej pory podlegały bezpośrednio rządowi. W efekcie około 40 mld MYR zostanie przeniesione do zobowiązań pozabilansowych rządu i przełoży się na obniżenie poziomu długu publicznego do PKB. Dr Yeah Kim Leng z Uniwersytetu Nauki i Technologii (University of Science and Technology) twierdzi, że takie posunięcie zmniejszy oficjalny dług rządu i zwolni więcej przestrzeni fiskalnej na inne potencjalnie potrzebne wydatki. Irwan powtórzył także, że rząd jest oddany idei konsolidacji fiskalnej i w najbliższych latach prawdopodobnie całkowicie zostaną usunięte subsydia do benzyny, LPG oraz oleju spożywczego. Agencja Fitch Ratings, mimo że perspektywy Malezji określiła jako „stabilne”, wskazała, że aktualnie państwo to niestety jest obciążone warunkowymi zobowiązaniami, które wykraczają poza bezpośrednie gwarancje rządowe.

20. Malezja: przewidywany wzrost PKB o 5% w 2015 r.

Mimo wzrastającego niepokoju co do sytuacji gospodarczej na świecie (niski popyt w Chinach,  trudności w strefie euro etc.) z godnie z analizą Hong Leong Investment Bank malezyjska gospodarka powinna wzrosnąć o 5% w 2015 r. Po silnym początku roku (wzrost PKB o 5,6% w I kwartale 2015 r.) i przy wyhamowaniu tempa wzrostu w drugim kwartale (do ok. 4,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku) w związku z wprowadzeniem podatku od towarów i usług, w drugim półroczu powinno nastąpić lekkie ożywienie gospodarki. Ocenia się, że możliwe jest obniżenie deficytu budżetowego do 3,2% PKB, pod warunkiem efektywnego ściągania podatków, likwidacji dotacji do paliwa oraz racjonalizacji wydatków. Wedle przewidywań HLIB, Bank Negara ma pozostawić stopę procentową overnight na poziomie 3,25% do końca bieżącego roku, zaś wzrost gospodarczy i inflacja zgodnie z prognozami banku centralnego mają utrzymać się w granicach odpowiednio 4,5%-5,5% i 2%-3%.

21. Malezja: nadal dobry klimat gospodarczy w Malezji

Zgodnie z kwartalnym raportem Dun&Bradstreet „Malaysia’s Business Optimism Index” optymizm firm malezyjskich nadal rośnie pomimo, że w trzecim kwartele 2015 r. oczekuje się jego silnego obniżenia. W II kwartale wskaźnik osiągnął +13,4 p.p., zaś w III kwartale – nadal utrzymał się w strefie pozytywnej aczkolwiek na poziomie +2,62 p.p.

22. Malezja: umowa o wolnym handlu między Malezją a Turcją

Podpisana w kwietniu 2014 r.  (po 4 latach negocjacji) malezyjsko-turecka umowa o wolnym handlu (MTFTA) ma wejść w życie z dniem 1. sierpnia br. Otworzy ona drogę dla wzrostu eksportu niektórych tekstyliów i ubrań oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Z dniem obowiązywania umowy oba państwa mają znieść lub obniżyć między 70% a 86% taryf celnych na produkty eksportowane lub importowanie w wymianie bilateralnej. Turcja także zaoferowała jednokrotne obniżenie cła (o 30%) na import produktów z oleju palmowego. Zgodnie z umową do 2020 r. obrotów handlu zagranicznego miedzy krajami maja wynieść 5 mld USD (obecnie – 969 mln USD/3,68 mld MYR). Oprócz MTFTA Malezję obowiązuje sześć regionalnych umów o wolnym handlu oraz sześć bilateralnych, które obejmują inne państwa ASEAN-u, Chiny, Japonię, Indie, Australię, Nową Zelandię, Pakistan i Chile.

23. Malezja: Chiny zaproszone do wspólnej budowy korytarza transportowego

Wspólna malezyjsko chińska inwestycja w rozbudowę szlaku handlowego mogłaby przynieść znaczne zyski. W wyniku takiej kooperacji Malezyjczycy mogliby brać skorzystać z bardziej rozwiniętej chińskiej technologii, w zamian za wiedzę w zakresie przemysłu morskiego. Rozwój portów oraz szybkiej kolei łączącej Kuala Lumpur z Singapurem, dzięki inwestycjom chińskim, jest na rękę nie tylko dla Malezyjczyków (rozbudowa, nie tylko portów, ale i infrastruktury około portowej, zwiększone zyski z handlu, możliwe obniżenie cen). Chińczycy uzyskaliby nawet do 30%-40% udziałów w portach (zgodnie z prawem malezyjskim), a ponadto dzięki rozwojowi malezyjskiej infrastruktury mieliby szansę na uzyskanie nowego ośrodka zbytu i dystrybucji przy wykorzystaniu szybkiej kolei, która poprzez Malezję łączy Singapur z Tajlandią, a dalej z prowincją Yunan oraz dzięki portom, które po rozbudowie będą w stanie przyjąć znacznie większą ilość towarów i statków. Taka pomoc w rozwoju innych państw ASEAN-u jest częścią polityki zagranicznej Chin (inicjatywa „Belt and Road”), mającej na celu zwiększenie współpracy w handlu morskim państw w Azji, Afryce i Europie.

24. Malezja: wzrost eksportu urządzeń medycznych o 12% w 2015 r.

Według raportu Association of Malaysian Medical Industries (AMMI) eksport urządzeń medycznych ma wzrosnąć przynajmniej o 12% w 2015 r. (do 15,11 miliarda MYR). Przewodniczący stowarzyszenia Hitendra Joshi poinformował, że prognoza jest oparta na analizie trendów z ostatnich dwóch lat (sprzedaż w 2014 r. wzrosła o 13% – do 13,5 mld MYR w stosunku do 11,94 mld MYR z 2013r.). Datuk Azman Mahmud, dyrektor wykonawczy Malaysian Investment Development Authority (MIDA) nadmienił przy okazji prezentacji studium przez AMMI, iż ten przemysł jest niezmiernie ważny dla rozwinięcia i sektora medycznego w kraju. Wysokie wyniki eksportu urządzeń medycznych wskazują na zdolność Malezji do tworzenia wysokiej jakości produktów medycznych, takich jak urządzenia rentgenowskie, sprzęt elektryczno-medyczny, szkła okulistyczne, instrumenty dentystyczne, meble medyczne i inne. W 2014 roku MIDA wydał zgodę na realizację 42 projektów w tym sektorze, co przełożyło się na inwestycje w wys. 2,2 mld MYR i utworzenie 7.300 miejsc pracy. Około 54% tych inwestycji zostało sfinansowanych przez inwestorów krajowych, pozostała część – przez zagranicznych.

Udostępnij:
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Udostępnienia
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam – lipiec 2015 Reviewed by on 16 sierpnia 2015 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: najniższa inflacja od 2 dekad Inflacja na Filipinach uległa dalszemu obniżeniu i wyniosła 1,2% w czerwcu 2015 r. (1,6% w maju br.). Jest

Udostępnij:
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź