Artykuły

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (lipiec 2014 r.)

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: wzrost eksportu w maju 2014 r.

Urząd Statystyczny Filipin ogłosił dane statystyczne po 5 miesiącach br. Wpływy z eksportu wzrosły w maju o blisko 7% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r. do poziomu 5,5 mld USD. W efekcie eksport w okresie pierwszych pięciu miesięcy osiągnął wartość 24,4 mld USD (wzrost o 6%). W maju najbardziej dynamicznie zwiększyła się sprzedaż elektroniki, surowców mineralnych oraz oleju kokosowego. Głównym odbiorcą filipińskiego eksportu była nadal Japonia.

2. Filipiny: 4-krotny wzrost inwestycji zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Filipinach wzrosły czterokrotnie w kwietniu 2014 r., zgodnie z danymi statystycznymi banku centralnego Bangko Sentral Ng Philipinas, osiągając poziom 597 mln USD (149 mln USD przed rokiem). Było to efektem głównie pożyczek wewnątrz korporacyjnych lub inwestycji zagranicznych w papiery wartościowe emitowane przez lokalne jednostki.

W okresie pierwszych 4 miesięcy poziom BIZ był o 9,1% wyższy niż w tym samym okresie 2013 r., wynosząc 2,5 mld USD. W 2013 r. BIZ osiągnęły wartość 3,86 mld USD (wzrost o 20%). Gospodarka Filipin wzrosła w pierwszym półroczu o 5,7%, jednakże rząd nadal jest optymistyczny co do wyników całorocznych – wzrost PKB o 6,5-7,5%.

3. Malezja: Penetracja internetu szerokopasmowego wśród gospodarstw domowych na poziomie 63%

Minister Łączności i Multimediów Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek poinformował, że penetracja internetu szerokopasmowego wśród gospodarstw domowych sięgnęła poziomu 63% i w związku z tym osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 r. (95%) wydaje się nie zagrożone. W 2013 r. zainstalowano kolejne 835 urządzeń do przekazu bezprzewodowego (tzw. bezprzewodowe wioski), co w efekcie dało liczbę 4679 wiosek.

Zgodnie ze statystykami na jedną osobę przypada w Malezji ponad 1 telefon komórkowy (penetracja na poziomie 142%). Przewiduje się postawienie kolejnego 1 tys. wież komunikacyjnych, co poprawi zasięg telefonii komórkowej. W 2013 r. odnotowano 18 mln abonentów usług 3G, rozwija się także oferta 4G.

4. Malezja: Lynas przenosi siedzibę główną z Sydney do Kuala Lumpur

Australijska kompania węglowa zajmująca się wydobyciem pierwiastków ziem rzadkich – Lynas Corporation Ltd. wkrótce przeniesie siedzibę główną z Sydney do Kuala Lumpur, co ma usprawnić jej działania oraz poprawić efektywność organizacyjną. Lynas nadal będzie obecny na giełdzie australijskiej. W Malezji Lynas jest obecny poprzez Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) w Gebeng.

5. Malezja: wpływ podatku od towarów i usług na inflację zniknie w ciągu 2 lat

Malezyjska Korporacja Ratingowa MARC szacuje, że w ciągu dwóch lat od wprowadzenia w Malezji podatku od towarów i usług (wchodzi w życie w kwietniu 2015 r.) jego wpływ na poziom inflacji w kraju praktycznie zniknie. Początkowo inflacja przekroczy poziom 4%, jednakże w kolejnych 2 latach jej poziom ulegnie normalizacji.

Zgodnie z prognozami MARC inflacja w 2014 r. wyniesie około 3,5%, a w 2015 – 4,4%. Rząd Malezji jednocześnie przewiduje, że wprowadzenie ww. podatku wpłynie na wzrost PKB o 0,3% oraz eksportu – o 0,5%. W kontekście ewentualnego wzrostu inflacji w 2015 r. należy także wziąć pod uwagę zapowiedź rządu o programie racjonalizacji subsydiów, który ma zostać ogłoszony w czwartym kwartale br. i wdrożony w 2015 r.

6. Malezja: prognozy umocnienia malezyjskiego ringgita w III kwartale br.

Malezyjski ośrodek badawczy Am Research Sdn Bhd przewiduje, że w III kwartale br. pozycja ringgita ulegnie umocnieniu. Podstawy do takiego założenia stanowią z jednej strony działania polityki przeciwdziałające wzrostom cen, jak również zbliżający się El Nino (wzrost cen surowców).

7. Malezja: Maybank otwiera nowy oddziała w Kambodży

Malezyjski bank Malayan Banking Bhd (Maybank) ogłosił rozszerzenie swojej działalności w Kambodży. Maybank Cambodia plc, utworzony w 1993 r., w 2013 r. otworzył 4 nowe oddziały tworząc tym samym sieć 16 oddziałów w tym kraju. Na 2014 r. Planowane jest otwarcie kolejnych 5. Maybank jest największym bankiem malezyjskim, z dużymi udziałami rządu. W 2013 r. odnotowano wzrost depozytów o 40%.

8. Malezja: IFS Solutions przewiduje podwojenie wpływów w 2014 r.

Malezyjska firma z sektora IT – IFS Solutions Malaysia Sdn Bhd (IFS) przewiduje, że w 2014 r. odnotuje podwojenie przychodów, w związku z obserwowanym wzrostem popytu podmiotów w regionie na rozwiązania zintegrowane. Zainteresowanie współpraca z IFS i innymi firmami IT wyrażają w szczególności firmy z sektora ropy naftowej i gazu. IFS systematycznie rozwijała się, co przekładało się na wzrost przychodów z roku na rok w tym okresie (trend obserwowany w okresie minionych 5-6 lat). Firma funkcjonuje na rynku azjatyckim od 1994 r.

9. Malezja: rząd przeprowadzi studium wykonalności na budowę elektrowni jądrowej

Datuk Mah Siew Keong, Minister w Kancelarii Premiera Malezji, poinformował, że rząd przeprowadzi nowe studium wykonalności w zakresie budowy elektrowni jądrowej w ciągu 10 lat. Mah jest odpowiedzialny i nadzoruje Malezyjską Korporację Energii Jądrowej (Malaysia Nuclear Power Corp – MNPC), która tę analizę wykona, biorąc pod uwagę nie tylko informacje ze strony ekspertów i organizacji poza rządowych, lecz także opinię publiczną. Dokument będzie także zawierał odpowiedni projekt regulacji prawnej.

W grudniu 2010 r. rząd zapowiedział budowę dwóch elektrowni atomowych w Malezji, które miałyby zostać oddane do użytku kolejno w 2021 i 2022. Projekt ten został wyhamowany w związku z awarią w Fukushimie. Studium wykonalności opracowywane w latach 2011-2013 nie zostało dokończone.

10. Malezja: rząd nadal rozważa sposoby zniesienia tzw. approved permits (AP)

Rząd Malezji nadal rozważa sposoby rezygnacji z polityki wydawania tzw. zatwierdzonych zezwolen (approved permits – AP) na import samochodów. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż przychody budżetowe z tego tytułu w ostatnich trzech latach sięgnęły 1 mld MYR. A zatem alternatywny dla AP system powinien gwarantować wpływy budżetowe na podobnym poziomie. Ponadto wycofanie się z AP skutkowałoby także – według Ministra Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustapa Mohameda – zmniejszeniem dochodów osób zatrudnionych w 100 firmach, dysponujących takim zezwoleniem, a w efekcie negatywnie odbiłoby się na całej gospodarce kraju. Dotknęło by to przede wszystkim przedsiębiorców z uprzywilejowanej gospodarczo grupy tzw. „Bumiputra”, czyli rdzennych Malajów, do których należy większość firm importujących samochody. A to jest już działanie wrażliwe politycznie dla obecnego rządu.

11. Malezja: wprowadzenie standardu Euro 4 dla oleju napędowego nadal bez daty

Minister Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustapa Mohamed poinformował, że rząd nie podjął jeszcze decyzji o dacie przejścia Malezji na standard Euro 4 w zakresie oleju napędowego. Na podstawie przeprowadzonego w ostatnich 2-3 latach rozpoznania we współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi) rząd podjął decyzję o wprowadzeniu tego standardu, jednakże nadal pozostaje trudność w zakresie określenia daty wdrożenia regulacji w związku ze sprzecznością interesów podmiotów gospodarczych. Zgodnie ze zdaniem koncernów naftowych decyzja ta w znacznym stopniu obciąży je finansowo, gdyż będą musiały wówczas unowocześnić ich systemy, procesy produkcyjne, rafinerie i w związku z tym powinna zostać odłożona w czasie. Odmienne stanowisko zajmuje sektor motoryzacyjny, któremu zależy na szybkim wdrożeniu Euro 4, szczególnie że niektóre kraje już zastanawiają się nad standardem Euro 5.

12. Malezja: połączenie trzech banków w ciągu 3 miesięcy

Trzy banki malezyjskie: CIMB Group Holdings Bhd (aktywa na poziomie 380 mld MYR = ok. 380 mld PLN), RHB Capital Bhd (196,94 mld MYR) oraz Malaysia Building Society Bhd (36,7 mld MYR) uzyskały zgodę, aby w ciągu trzech miesięcy uzgodnić zasady połączenia ze sobą. Nowy mega bank stanowiłby pewną przeciwwagę dla największego pożyczkodawcy w kraju – Malayan Banking Bhd (Maybank), z aktywami o wartości 578 mld MYR.

13. Brunei: wzrost konsumpcji benzyny, spadek zużycia oleju napędowego w 2013 r.

Zgodnie z najnowszym raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2013 r. w Brunei odnotowano spadek zużycia oleju napędowego i wzrost zużycia benzyny.

2010

2011

2012

2013

Olej napędowy (w m3)

294.234

329.090

343.060

320.251

Benzyna (w m3)

308.963

322.862

340.045

346.064

Gaz ziemny (w mln m3)

– gospodarstwa domowe

29

30

28

25

– przemysł (bez Brunei Methanol Company and Brunei LNG)

1.751

1.669

1.674

1.653

Nafta (w m3)

4.425

3.181

8.354

8.516

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14191.pdf

Rynek benzynowy głównie obejmuje benzynę Premium Unleaded (ULG) RON 07, która jest subsydiowana i kosztuje 0,53BND za 1 litr, ponadto niewielkie ilości ULG RON 92 w cenie 0,52 BND/litr oraz ULG RON 85 w cenie 0,36 BND/litr. Olej napędowy kosztuje 0,31 BND/ litr (cena subsydiowana).

Zakładając, że Brunejczycy w większości korzystają z benzyny ULG RON 97 w 2013 r. wydali 183 mln BND na ten cel, co oznacza wzrost o 3 mln BND w porównaniu do 2012 r. W przypadku diesla wydaliby odpowiednio 99 mln BND, co oznaczałoby spadek ze 106 mln BND w roku 2012.

14. Brunei: 7 nowych patentów w obszarze ropy naftowej, farmaceutyków i uzdatniania wody

W czerwcu 2014 r. zostało zgłoszonych 7 patentów, w tym 4 przez firmy działające w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, 2 z międzynarodowych firm farmaceutycznych oraz 1 z firmy zajmującej się uzdatnianiem wody (Water Standard Company).

Z sektora naftowego są to : Shell International Reasearch Company, UOP LCC oraz Baker Hughes Incorporated. Firmy farmaceutyczne to Eli Lilly & Co oraz Merck Sharp & Dohme Corp.

15. Filipiny: Bank Centralny szuka rozwiązań dla obniżenia kosztów przekazów gotówkowych

Bank centralny Filipin – Bangko Sentral ng Pilipinas – szuka rozwiązań dla obniżenia kosztów przekazów gotówkowych od Filipińczyków mieszkających za granicą w związku z planami banków amerykańskich zaprzestania prowadzenia tych usług. Decyzja banków amerykańskich była spowodowana działaniami rządu przeciwko praniu pieniędzy, szczególnie w sferze finansowej powiązanej z terrorystami i królami narkotykowymi. Przewiduje się, że najbardziej negatywny wpływ będzie ona miała na imigrantów, którzy będą musieli ponosić wysokie koszty przy realizacji przekazów gotówkowych do swoich domów.

Stany Zjednoczone były największym źródłem przekazów gotówkowych Filipińczyków w ciągu ostatnich kilku lat. Tylko w 2013 r. na Filipiny wysłano łącznie 9,91 mld USD, co stanowiło 43% łącznych przekazów gotówkowych na Filipiny w całym roku.

Przekazy gotówkowe odgrywają bardzo ważna role w gospodarce Filipin. W 2013 r. Stanowiły one ponad 8% PKB kraju. Zgodnie z ostatnimi danymi w okresie pierwszych 5 miesięcy 2014 r. przekazy wzrosły o 5,7% do poziomu 9,4 mld USD. Bank centralny przewiduje, że na koniec roku będą one o 5% wyższe niż rok wcześniej.

16. Filipiny: struktura energetyczna Filipin

W 2013 r. na Filipinach elektrownie węglowe stanowiły zainstalowane moce produkcyjne na poziomie 5.568 MW (14 elektrowni), podczas gdy elektrownie opalane olejem – 3.353 MW, elektrownie gazowe – 2.862 MW, zaś geotermalne – 1.868 MW. Jeśli chodzi o energię ze źródeł odnawialnych to elektrownie wodne mają zainstalowane moce produkcyjne o mocy 3.521 MW, wiatrowe – 33 MW, na biomasę – 119 MW, zaś solarne – 1 MW ( na podstawie raportu Departamentu Energii z marca 2014 r.).

Zgodnie z systemem feed-in tariff stawki za energie elektryczną zaakceptowane przez Komisję Regulacyjna ds. Energii (Energy regulatory Comission-ERC) wynoszą odpowiednio: dla energii słonecznej – PHP 9,68 per kWh, dla wiatru – PHP 8,53 per kWh, dla biomasy – PHP 6,63 per kWh oraz dla projektów wodnych – PHP 5,90 per kWh.

17. Malezja: mniejszościowi udziałowcy MAS domagają się informacji o planach przewoźnika

Mniejszościowi udziałowcy Malezyjskich Linii Lotniczych MAS domagają się dostępu do informacji o planach czynionych względem przyszłości przewoźnika. Zrzeszeni w Minority Shareholders Watchdog Group uważają, że Kazanah Nasional Bhd, przy rozważaniu różnych rozwiązań dla MAS (w tym prywatyzacji) powinien wziąć pod uwagę także ich zdanie, jako długoletnich inwestorów. Konieczne jest w tym zakresie transparentne podejście, dzięki któremu wszyscy będą mogli zapoznać się z argumentami za i przeciw, a także skutkami realizacji różnych wariantów uzdrowienia linii lotniczej. Według MSWG prywatyzacja może oznaczać stratę dla mniejszościowych inwestorów.

18. Malezja: Sabah przeznaczył kolejne 2 mln ha jako leśne rezerwaty komercyjne

Rząd Sabahu przeznaczył 2 mln ha, jako komercyjne rezerwaty leśne (klasa II) w ramach Umowy Licencyjnej o Zrównoważonym Zarządzaniu Lasem (Sustainable Forest Management Licence Agreement – SFMLA), zgodnie z polityką stanu w tym zakresie. Główny Minister Datuk Seri Musa Aman poinformował, że kolejny 1 mln ha będzie bezpośrednio zarządzany przez Departament Leśnictwa. Obszar ten następujące obejmuje rezerwaty leśne Deramakot, Ulu Segama-Malua, Trusmadi, Banggi, Pin Supu oraz Tangkulap Pinangah. Jak dotychczas podpisano 30 umów SFMLA, przy czym licencjobiorcy zostali zobowiązani przez rząd do stosowania metod przyjaznych dla środowiska w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu wycinania drzew na wyznaczonych terenach.

Dzięki współpracy Departamentu Leśnictwa Sabahu i funduszu World Wildlife Fund – Malaysia 214 tys. ha rezerwatów leśnych zostało objętych inicjatywą Global Forest Trade Network, co ma zmierzać do pełnej certyfikacji drewna. W zakresie odbudowy lasu Musa potwierdził, że działanie to będzie głównym zadaniem stanowego sektora leśnictwa przez najbliższe 20 lat. Jak dotychczas udało się odbudować 504.288 ha lasu.

Rząd Sabahu jest zdeterminowany także do zwiększenia obszarów leśnych objętych całkowita ochroną z obecnych 1,35 mln h (łącznie ze stanowymi parkami narodowymi i sanktuariami) do 2,1 mln ha w okresie najbliższych 10 lat. Obszary leśne chronione (klasa 1) mają zostać zwiększone do 1 mln ha jeszcze w 2014 r.

19. Malezja: wysoki stopień otyłości wśród dzieci

Społeczeństwo Malezji należy do jednych z najbardziej zagrożonych otyłością i chorobami związanymi z nadwagą (cukrzyca, choroby serca etc.). Dotyczy to nie tylko osób dorosłych, lecz także i dzieci. Liczba dzieci z nadwagą uległa podwojeniu w okresie ostatnich 30 lat. Jest to w dużym stopniu związane nie tylko z codzienna dietą, ale także ze zmianą sposobu życia. Blisko połowa młodych ludzi w wieku od 12 do 21 lat nie ma wystarczającej ilości ruchu i ćwiczeń fizycznych (25% młodych ludzi przyznaje się do braku jakiejkolwiek aktywności w tym zakresie). Z badań wynika, że obecnie dzieci w Malezji są o 10% wolniejsze i słabsze niż dzieci w latach 80.

20. Malezja: ceny nieruchomości w stałym trendzie wzrostu

Prezes Malezyjskiego Instytutu Agentów Nieruchomości Siva Shanker poinformował, że o ile wprowadzone w Malezji działania w kierunku schłodzenia rynku nieruchomości przyczyniły się do ograniczenia spekulacji w tym sektorze, o tyle nie wpłynęły na zmniejszenie cen. Liczba transakcji uległa zmniejszeniu (spadek o 17% w 2013 r. w porównaniu do 2011 r.) , jednakże stały trend wzrostowy cen nadal się utrzymuje (wzrost o 16% w tym samym okresie).

2010

2011

2012

2013

Liczba transakcji na pierwotnym rynku mieszkaniowym

29.162

55.745

60.241

41.190

Liczba transakcji na wtórnym rynku mieszkaniowym

197.712

214.044

212.428

205.035

Liczba transakcji łącznie

226.874

296.789

272.669

246.225

Wartość transakcji na pierwotnym rynku mieszk. (mld MYR)

5,99

12,39

15,95

13,92

Wartość transakcji na pierwotnym rynku mieszk. (mld MYR)

44,66

49,44

51,82

58,14

Wartość transakcji łącznie

50,65

61,83

67,76

72,06

Źródło: National Property Information Centre – NAPIC (http://napic.jpph.gov.my/portal)

21. Malezja: zezwolenia na wjazd samochodów z zagraniczną rejestracją na teren Malezji

Rząd Malezji dał „zielone światło” dla wprowadzenia pozwoleń na wjazd samochodów z zagraniczną rejestracja na obszar Malezji (Vehicle Entry Permit – VEP). Wiceminister Transportu Datuk Abdul Aziz Kaprawi poinformował, że decyzja ta była już uzgodniona w 2010 r., jednakże do tej pory wstrzymywano się z jej realizacją. VEP będzie oznaczało rejestrację w systemie wszystkich pojazdów zagranicznych wjeżdżających na teren Malezji. System ten będzie powiązany z bazami danych policji i innych urzędów malezyjskich, w tym Departamentu Transportu Drogowego, Imigracji czy też Urzędu Celnego. Ma to ułatwić m.in. ściganie obcokrajowców łamiących prawo w Malezji.

22. Malezja: rating S&P dla Malezji nadal korzystny

Agencja ratingowa Standard&Poor’s poinformowała, że utrzyma rating dla Malezji na niezmienionym poziomie przez kolejne 20 miesięcy, jednocześnie jednak wyraziła swoje zaniepokojenie poziomem zadłużenia publicznego oraz wynikami budżetowymi. Kolejnym elementem jest także poziom zadłużenia gospodarstw domowych.

Zgodnie z prognozami S&P gospodarka Malezji w 2014 r. wzrośnie o 5,2%.

Sovereign Foreign Currency Ratings

Institutional & Governance Effectiveness

Economic Structure & Growth

External Liquidity & International Investment Position

Fiscal Flexibility & Performance

Government Debt Burden

Monetary Flexibility

Malezja

A-/Stable/A-2

Neutral

Neutral

Strength

Neutral

Neutral

Strength

Indonezja

BB+/Stable/B

Neutral

Weakness

Neutral

Neutral

Strength

Neutral

Singapur

AAA/Stable/A-1+

Strength

Strength

Strength

Strength

Strength

Strength

Filipiny

BBB/Stable/A-2

Neutral

Weakness

Strength

Neutral

Neutral

Neutral

Tajlandia

BBB+/Stable/A-2

Neutral

Neutral

Strength

Neutral

Strength

Neutral

Źródło: Standard & Poor’s 2014

23. Malezja: zmiana definicji MŚP w Malezji

Zgodnie z polityka Malezji rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw stał się jednym z priorytetów wraz z utworzeniem Narodowej Rady ds. Rozwoju MŚP (National Small and Medium Enterprise Development Board – NSDC) w 2004 r. Rada ta wyznacza kierunki polityki dla MŚP i odpowiada za wdrożenia programów rozwojowych w tym sektorze, zapobiegając jednocześnie ich duplikacji w poszczególnych ministerstwach. Aktualnie sektor ten stanowi o 33,1% gospodarki narodowej, przy czym celem rządu jest zwiększenie tego udziału do 41% do 2020 r. W celu lepszego ukierunkowania wsparcia dla tej grupy przedsiębiorców rząd Malezji postanowił dokonać redefinicji MŚP (zgodnie z poniższą tabelą).

Sektor/Kategoria

Mikro

Małe

Średnie

Przemysł przetwórczy

Sprzedaż poniżej 300 tys. MYR rocznie lub poniżej 5 pracowników

Sprzedaż od 300 tys. MYR do poniżej 15 mln MYR lub zatrudnienie w granicach 5-poniżej 75 pracowników

Sprzedaż od 15 mln MYR do 50 mln MYR lub zatrudnienie od 75 do poniżej 200 osób

Usługi i inne sektory

Sprzedaż poniżej 300 tys. MYR rocznie lub poniżej 5 pracowników

Sprzedaż do 300 tys. MYR do poniżej 3 mln MYR lub zatrudnienie od 5 do poniżej 30 osób

Sprzedaż od 3 mln MYR do 20 mln MYR luz zatrudnienie od 30 do 75 osób

24. Malezja: eksport produktów gumowych na poziomie 15 mld MYR w 2014 r.

Zgodnie z ocena malezyjskiego Stowarzyszenia Producentów Rękawiczek Gumowych eksport wyrobów gumowych w 2014 r. wzrośnie o 2,7% do poziomu 15 mld MYR. Będzie to oznaczało istotną zmianę po trzech ostatnich, trudnych dla sektora latach, kiedy popyt za granica na te produkty był ograniczony. W 2012 r. eksport wyniósł 14,53 mld MYR i wzrósł do 14,68 mld w kolejnym. Malezja jest największym dostawca wyrobów z gumy, sprzedając je do 120 krajów na świecie.

Eksport rękawiczek gumowych stanowi 75% eksportu wszystkich wyrobów z gumy, przy czym głównym odbiorcą jest sektor zdrowia (10,5 mld MYR w 2013 r.). Ocenia się, że w 2014 r. eksport ten wzrośnie o 6% do 12 mld MYR. Udział Malezji w światowym rynku rękawiczek gumowych wynosi 63%.

25. Malezja: budżet 2015 r. i obniżenie kosztów życia w Malezji

Wiceminister finansów Datuk Ahmad Maslan poinformował, że przyszły budżet państwa na 2015 r. jest przygotowywany pod kątem obniżenia kosztów życia w Malezji, w tym 3 głównych źródeł: transportu, mieszkań oraz żywności i napojów. Ministerstwo aktualnie prowadzi rozmowy z partnerami społecznymi oraz 30 organizacjami w celu opracowania odpowiednich instrumentów, które pozwoliłyby na realizacje tego założenia.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (lipiec 2014 r.) Reviewed by on 7 sierpnia 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: wzrost eksportu w maju 2014 r. Urząd Statystyczny Filipin ogłosił dane statystyczne po 5 miesiącach br. Wpływy z eksportu wzrosły w maju

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź