Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (grudzień 2014 r.)

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: rząd Filipin kusi firmy australijskie, aby wzięły udział w projektach PPP

Rząd Filipin zachęca firmy międzynarodowe, aby wzięły udział w przetargach na projekty infrastrukturalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego o wartości 183 mld PHP (ok. 4 mld USD). Projekty te obejmują zarządzanie i utrzymanie 6 lotnisk (2,6 mld USD), regionalnego kompleksu więziennego  w Nueva Ecija (1,1 mld USD) oraz modernizację portu Davao Sasa (400 mln USD). Przedstawiciele rządu zrealizowali podróże promocyjne programu PPP do Europy, Singapuru, Japonii, Ameryki Północnej oraz do Australii.

Administracja prezydenta Aquino planuje rozpoczęcie 18 projektów PPP o wartości 9,1 mld USD do czerwca 2015 r. (spośród 50 projektów aktualnie realizowanych).

2. Filipiny: konieczne szybkie reformy w sektorze rolnym, aby skorzystać z AEC

Międzynarodowy instytut badawczy w zakresie rolnictwa International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), wskazuje, że rząd Filipin powinien wdrożyć reformy w sektorze rolnym, które nie tylko byłyby zorientowane na rynek, ale także miałyby charakter holistyczny. Tylko wówczas Filipiny będą mogły w pełni skorzystać z integracji gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej, która jest planowana na 2015 r. (AEC). W tym kontekście rząd powinien wziąć bardziej pod uwagę potencjał tkwiący w małych gospodarstwach rolnych, które dominują w strukturze sektora. Konieczne w tym zakresie byłoby udzielenie wsparcia dla tej grupy producentów w zakresie organizacji ich działalności gospodarczej pod kątem produkcji, dostępu do rynku, finansowania i technologii. Gospodarstwa te nie są zintegrowane z głównymi łańcuchami dostaw.

W sektorze rolnym na Filipinach zatrudnionych jest 11,8 mln osób, co stanowi 35% siły roboczej kraju ogółem.

3. Filipiny: korzystne wyniki sektora rolnego Filipin po 9 miesiącach 2014 r.

W okresie pierwszych 9 miesięcy sektor rolny Filipin rozwijał się w tempie 9,6% wartościowo oraz 0,33% ilościowo, głównie na skutek dobrych wyników, jeśli chodzi o zbiory zbóż i hodowlę zwierząt.  Krajowa produkcja rolna wyniosła ponad 24 mld USD w cenach bieżących w związku z wyższymi cenami obowiązującymi na rynku.

Produkcja ryżu sięgnęła 11,41 mln t, co oznacza wzrost o 0,41%, zaś produkcja kukurydzy – 5,93 mln ton metrycznych (wzrost o 0,07%). Powyższe wyniki byłyby wyższe, gdyby nie niszczący wpływ tajfunów Glenda i Luis, które zniszczyły 1/3 produkcji czy też niedostatek wody w niektórych rejonach Filipin. Produkcja trzciny cukrowej zwiększyła się o 7,09%, zbiory mango – o 9,09%, zaś manioku – o 8,92%. Udział tego podsektora w sektorze rolnym stanowi ponad 53%.

W podsektorze hodowli zwierząt (udział w sektorze rolnym na Filipinach na poziomie 16,11%) odnotowano wzrost produkcji o 1,05% łącznie (trzoda chlewna – o 1,2%, bawoły – o 0,15%, bydło
– o 0,46% oraz mleczarstwo – o 2,01%).

Spadki odnotowano w przypadku drobiu (o 0,74%) oraz rybactwa (o 1,8%). Warto zaznaczyć, że udział ostatniego podsektora w sektorze rolnym Filipin stanowi 18,01%.

4. Brunei: drony wykorzystujące brunejską technologię będą wykorzystywane w Brunei, Indonezji i Birmie

W minionym roku w Brunei została opracowana technologia do audytów i sprawdzania bezpieczeństwa wież telekomunikacyjnych w kraju. Wykorzystywana ona będzie w dronach, które zastąpią człowieka w wykonywaniu tych zadań. W związku z ww. przeprogramowaniem dronów przez firmę Teleconsult Sdn. Bhd. sprawdzenie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 50-10 m może być zrobione w ciągu 10-15 min, przy jednoczesnym wykonaniu zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Powodzeniem zakończyło się zastosowanie tych dronów w Indonezji. Jest także zainteresowanie ze strony firm telekomunikacyjnych w Brunei i Birmie.

5. Malezja: InvestKL planuje przyciągnąć 100 koncernów międzynarodowych do 2020 r.

InvestKL jest podmiotem rządowym, którego mandat zakłada przyciągnięcie światowych koncernów międzynarodowych do Kuala Lumpur, aby właśnie tutaj założyły swoje siedziby regionalne. Celem jest przyciągnięcie do 2020 roku 100 firm międzynarodowych (m.in. z list Forbes 2.000 oraz Fortune 500). Aktualnie siedziby w Kuala Lumpur założyły 42 firmy, w tym Hitachi Systems Ltd. (Japonia), Linde Group (Niemcy), Naton (Chiny), Clairant (Szwajcaria), Colas Rail (Francja), AugustaWestland (Włochy), Darden Restaurants Inc. (USA), Philips Healthcare (Niderlandy) oraz Schlumberger (Francja).

6. Malezja: nadal silne przesłanki wzrostu gospodarczego według MFW

Coroczna misja przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Malezji zakończyła się wskazaniem, że Malezja w celu osiągnięcia statusu gospodarki o wysokim dochodzie do 2020 r., co  założono w Programie Transformacji Gospodarczej i XI Planie Malezji, musi zacząć intensywnie wdrażać szereg reform strukturalnych. Zgodnie z prognozami MFW w br. PKB Malezji może zbliżyć się do 6%, zaś w 2015 r. ukształtuje się na poziomie ok. 5,25%.

7. Malezja: czas na zwiększenie eksportu samochodów z Malezji

Datuk Seri Mustapa Mohamed, minister handlu zagranicznego i przemysłu poinformował, że nie jest zadowolony z aktualnego poziomu eksportu samochodów z Malezji. Jeśli przemysł zamierza pozostać konkurencyjny na rynku międzynarodowym (silna konkurencja ze strony Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych, czy tez Chin), konieczne jest wprowadzenie zmian, które umożliwią pozytywne zmiany w tym kierunku.

Zgodnie z danymi Malezyjskiego Instytutu Motoryzacji eksport samochodów wyniósł 793 mln MYR, przy 4,4 mld MYR sprzedaży części (w okresie I-IX.2014 r. było to odpowiednio 462,9 mln MYR oraz 3,5 mld MYR).

8. Malezja: wpływ niższych cen ropy naftowej na gospodarkę kraju

Spadek cen ropy naftowej na świecie do poniżej 70 USD za baryłkę w ostatnim czasie przekłada się istotnie na pozycję waluty krajowej. Malezyjski ringgit osłabił się w porównaniu do dolara amerykańskiego do najniższego poziomu od 5 lat (3,3492 MYR za 1 USD). Zgodnie z wypowiedzią jednego z brokerów malezyjskiej giełdy, o ile ceny ropy pozostaną na niskim poziomie oraz przy nierównomiernym ożywieniu gospodarczym na świecie, pozycja ringgita może ulec dalszej niekorzystnej zmianie.

Państwowy koncern naftowy Petronas już obecnie poinformował, że bilans finansowy w związku
z niekorzystnymi zmianami cen ropy może zamknąć się ujemnym saldem w 2014 r. Konieczne zatem było wprowadzenie natychmiastowych cięć wydatków inwestycyjnych. Prezes Petronas Tan Sri Shamsul Azhar Abbas przewiduje, że ceny ropy naftowej na świecie utrzymają się na poziomie 70-75 USD za baryłkę.

Sytuacja powyższa ma bezpośrednie przełożenie na wpływy budżetowe państwa, które w znaczącej mierze (31%) pochodzą z sektora ropy naftowej. W powyższym m.in. kontekście rząd podjął decyzję
o przyspieszeniu wycofywania się z subsydiów paliwowych, które stanowią 2,1% PKB (10,5% wydatków budżetowych w 2014 r.).

Według Tan Sri Dr Zeti Ajkhtar Aziz, prezes Narodowego Banku Malezji, osłabienie waluty krajowej jest tylko czasowe, zaś spadek cen ropy naftowej jest korzystny dla gospodarki ze względu na zmniejszenie presji inflacyjnej i obniżenie kosztów działalności dla biznesu.

Credit Suisse szacuje jednakże, iż niższe ceny ropy naftowej będą miały spowalniający wpływ na tempo wzrostu gospodarczego Malezji. Przy cenie ropy naftowej na poziomie 70 USD za baryłką nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w 2015 r. może zmniejszyć się o połowę w stosunku do poziomu z 2014 r. Biorąc pod uwagę ruchy cen ropy naftowej, nadwyżka na ROB prawdopodobnie może zmniejszyć się z 2,5 mld USD w 3 kwartale 2014 r. do około 2 mld USD w 4. kwartale br. Ponadto kurs wymiany ringgita malezyjskiego do dolara może osłabić się do poziomu 3,55-3,60 w stosunku do dolara. Niższe ceny ropy naftowej oznaczają także wyższą wrażliwość ringgita na odpływ kapitału.

1

Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji Malezji oczekuje, że w 2015 r. 60 produktów sektora B+R zostanie wprowadzonych na rynek. Oznaczałoby to trend wzrostowy komercjalizacji i byłoby zgodne z założeniami polityki do 2020 r. (aktualna stopa komercjalizacji na poziomie 8,73%, planowana w 2020 – 10-15%). Poziom wyznaczony na 2014 r. został już przekroczony (65 wdrożeń).9. Malezja: 60 produktów B+R do komercjalizacji w 2015 r.

10. Malezja: zwiększenie inwestycji malezyjskich w Bangladeszu

Malezyjskie firmy z sektora infrastruktury aktywnie wchodzą na rynek Bangladeszu. Aktualnie mają zapewnione kontrakty o wartości 11 mln MYR. Według Specjalnego Wysłannika ds. Infrastruktury w Indiach i Południowej Azji Datuk Seri Samy Vellu wśród projektów, które będą realizowane przez malezyjskie firmy znajdują się m.in. elektrownia w Cox’s Bazar (1.320 MW o wartości 6 mld MYR), budowa apartamentowca w Dhace (wartość 2,3 mld MYR) czy też dostawa 400 wagonów pasażerskich dla kolei bangladeskich (0,7 mld MYR). Jednocześnie poinformował, że rząd Bangladeszu zaoferował Malezji udział większej liczbie projektów mieszkalnych.

11. Malezja: szanse na podniesienie ratingu Malezji

Zintensyfikowane działania rządu Malezji na rzecz konsolidacji budżetowej i rezygnacja z subsydiów paliwowych mogą według ekonomistów wpłynąć na podniesienie pozycji ratingowej Malezji przez główne agencje takie jak Moody’s, Standard& Poor’s czy też Fitch Ratings. Zgodnie z ostatnimi ocenami Malezja uzyskała w kolejności A3 oraz dwa razy A- w kategorii „long-term foreign currency rating”. Jednym z zagrożeń dla rewizji w górę jest spadkowy trend cen ropy naftowej, który może przyczynić się do wyższego deficytu budżetowego Malezji niż planowany (3% w 2015 r., przy czym wpływy budżetowe z ropy naftowej stanowią 31% budżetu).

2

Minister Pracy Datuk Richard Riot Jaem poinformował, że w ostatnich 5 latach utrzymywał się spadkowy trend w zakresie bezrobocia. W 2010 r. stopa bezrobocia w Malezji wynosiła 3,3%, zaś w III kwartale 2014 r. 2,7%. Zgodnie z klasyfikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy kraj ze wskaźnikiem poniżej 4% jest uznawany za kraj z zerową stopą bezrobocia.12. Malezja: spadek stopy bezrobocia do 2,7%

Zwiększa się także obecność kobiet na rynku pracy. O ile w 2010 r. udział tej grupy społecznej kształtował się na poziomie 46,8%, o tyle w 2013 r. było to 50,4%.

13. Filipiny: obniżenie poziomu zadłużenia zagranicznego w III kwartale 2014 r.

Zgodnie z informacjami banku centralnego Filipin Bangko Sentral ng Pilipinas w trzecim kwartale 2014 r. dług zagraniczny Filipin uległ obniżeniu do 57,7 mld USD (wobec 58,1 mld USD w II kwartale br.). Obniżenie poziomu zobowiązań było związane głównie z przeliczeniem ich z walut obcych na USD, który uległ umocnieniu, szczególnie w stosunku do japońskiego jena. Dług zagraniczny sektora publicznego ukształtował się na poziomie 40,7 mld USD (41 mld USD w II kw. 2014 r.), zaś sektora prywatnego – 17 mld USD (17,1 mld USD w II kw. 2014 r.). Wskaźnik zadłużenia zagranicznego wyniósł 17,2% PKB (18,3% PKB w III kwartale 2013 r.).

14. Filipiny: sytuacja gospodarcza Rosji nie przełoży się negatywnie na Filipiny

Bank centralny Filipin poinformował, że sytuacja gospodarcza Rosji nie powinna mieć negatywnego wpływu na Filipiny. Ocenia się, że przełożenie może mieć jedynie wymiar minimalny. Inwestycje portfelowe z Rosji czy też do Rosji stanowią poniżej 1%. Wymiana handlowa także jest relatywnie mała w porównaniu z innymi krajami. Podobnie w turystyce – poziom wydatków i przyjazdów z Rosji jest relatywnie niski.

15. Brunei: wzrost eksportu ropy naftowej we wrześniu 2014 r.

Eksport ropy naftowej z Brunei wzrósł o 2% we wrześniu 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca (z 94,9 tys. baryłek dziennie w sierpniu do 103,8 tys. baryłek we wrześniu). Jednocześnie odnotowano spadek eksportu LNG z 801.122 MMBtu dziennie do 631.232 MMBtu dziennie. Do głównych rynków eksportowych Brunei należą Japonia (34,9%), Kanada (26,2%) oraz Indie (11,4%). We wrześniu 2014 r. LNG o wartości 360, 2 mld BND sprzedano do Japonii, zaś praktycznie prawie cała sprzedaż ropy naftowej trafiła do Indii (135,4 mln BND).

Import towarów do Brunei zwiększył się o 5,5% w tym okresie do poziomu 450,9 mln BND w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Malezja jest głównym dostawcą towarów do kraju (28,4%), nastepnie Singapur (17,3%) i Chiny (9,4%).

Nadwyżka w wymianie towarowej wzrosła do 710,2 mln BND.

16. Brunei: poziom bezrobocia uległ obniżeniu o 1,1 % we wrześniu 2014 r.

Liczba bezrobotnych w Brunei spadła o 1,1% we wrześniu (po tym jak 133 osoby znalazły zatrudnienie) do 12.137 osób, z czego 59% stanowiły kobiety.

17. Brunei: nieznaczny spadek cen transportu, żywności

Ceny towarów i usług w listopadzie 2014 r. zmniejszyły się o 0,2% w porównaniu do października w związku z niższymi kosztami transportu (o 1,4%), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2% w obu kategoriach).

W porównaniu do listopada 2013 r. inflacja mierzona cenami towarów i usług konsumpcyjnych spadła o 0,7% na skutek niższych cen usług transportowych, odzieży i obuwia oraz rekreacji i kultury.

18. Brunei: przewidywany spadek PKB w 2014 r.

Azjatycki Bank Rozwoju przewiduje, że wzrost gospodarczy w Brunei w 2014 r. okaże się ujemny w 2014 i 2015 r. w związku ze spadkiem cen ropy naftowej i gazu, a także obniżeniem produkcji.

Od 2006 r. produkcja ropy naftowej w Brunei zmniejszyła się o 40% na skutek prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach produkcyjnych, zarządzania produkcją i poziomu wykorzystania zasobów tego surowca. W 2014 r. obserwowano spadek produkcji ropy i gazu w każdym z kolejno następujących po sobie kwartałów, przy czym w I kwartale o 10,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. Niższa produkcja w sektorze przełożyła się na zmniejszenie PKB o 3,3% w I kwartale 2014 r.

19. Malezja, Filipiny: Corruption Perception Index 2014

Organizacja Transparency International ogłosiła po raz kolejny wyniki badań nad zjawiskiem korupcji w różnych krajach świata. Pierwsze pozycje – najmniej skorumpowanych państwa – ze wskaźnikami najbliższymi max. 100 pkt znalazły się Dania, Nowa Zelandia, Finlandia i Szwecja.

Malezja i Filipiny poprawiły swoje pozycje w stosunku do 2013 r. o 2 pp.

Źródło: http://www.transparency.org/cpi2014/results

Źródło: http://www.transparency.org/cpi2014/results

20. Malezja: potencjał w energetyce solarnej nie wykorzystany

Malezja jak dotychczas nie wykorzystuje potencjału w zakresie energii słonecznej i fotowoltaiki w związku z brakiem zainteresowania nie tylko ze strony osób prywatnych, ale także przemysłu. Aktualnie energia elektryczna z tego sektora to niespełna 15% energii elektrycznej ogółem, wytwarzanej w kraju. Jest to paradoksalne, jeśli weźmie się pod uwagę miejsce Malezji w świecie pod względem produkcji paneli fotowoltaicznych (3. pozycja za Chinami i Tajwanem, z inwestycjami na poziomie ponad 10 mld MYR, głównie z Korei Południowej, Japonii i USA).

21. Malezja: według Banku Światowego Malezja zajmuje wysoką pozycję na świecie pod względem nierównej społecznie dystrybucji dochodów

Zgodnie z opinią Banku Światowego rząd Malezji powinien podjąć działania przeciwko nierówności społecznej i wprowadzić inną strukturę podatku dochodowego, z wyższymi stawkami dla osób wysoko uposażonych (aktualnie tylko najwyższy próg to 25%) oraz z lepiej dostosowanymi progami dla osób o niskich dochodach. W krajach OECD wskaźnik nierówności społecznej po opodatkowaniu wynosi 0,32%, podczas gdy w Malezji 0,41%. Średnio dochód w krajach OECD zmniejsza się o 14%
(po opodatkowaniu i transferach), zaś w Malezji – zaledwie o 2%. Obecnie wskaźnik ubóstwa w Malezji wynosi 1% (1,7%w 2012 r.).

22. Malezja: zagrożenie wzrostu gospodarczego w 2015 r. w związku z niskimi cenami ropy

Analitycy banku Merrill Lynch obniżyli prognozę wzrostu dla Malezji na 2015 r. do 4,6%. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej na świecie przełoży się według nich na pogłębienie deficytu budżetowego do 3,8% i spadek wpływów budżetowych z tytułu  ropy naftowej do zaledwie 36 mld MYR (ok. 3,1% PKB w 2015 r. wobec blisko 5,9% w br.). Możliwy jest także bardziej drastyczny scenariusz – deficyt budżetowy na poziomie powyżej 5% PKB na skutek ogólnie niższego wzrostu i niższych wpływów budżetowych z podatków. Ponadto, 10% obniżenie cen ropy naftowej może obniżyć saldo na rachunku obrotów bieżących o 0,1% PKB, podczas gdy 10% spadek cen LNG może mieć wpływ na poziomie 0,5% PKB. Obserwując dotychczasowe trendy, ceny LNG zmieniają się przy lekkim przesunięciu czasowym według ścieżki cen ropy naftowej.

Bank Światowy także skorygował swoją prognozę wzrostu dla Malezji do 4,7% w 2015 r. Ocenił m.in., że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących skurczy się do 3,1% PKB (z 4,2% w b.r.). oraz że wystąpią także problemy z utrzymaniem deficytu budżetowego na poziomie 3% PKB, wyznaczonym na 2015 r.

Ekonomiści  AllianceDBS Research Sdn Bhd przewidują, że deficyt w obrotach handlowych Malezji może wystąpić już w pierwszym kwartale 2015 r. W październiku br. dodatnie saldo obrotów wyniosło zaledwie 1.2 mld MYR, co oznacza znaczący spadek w porównaniu do września br. – 9,3 mld MYR. Eksport ropy naftowej obniżył się o 6,1% w tym okresie.

Rząd Malezji nadal utrzymuje jednak swoją prognozę wzrostu PKB na poziomie 5-6% w 2015 r.

23. Malezja: wzrost inwestycji w okresie pierwszych 3 kwartałów 2014 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. Malezja odnotowała rekordowy poziom inwestycji – 172,2 mld MYR, co oznacza wzrost o 9,1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Realizacja ponad 4 tys. projektów inwestycyjnych przełożyła się na stworzenie 144,4 tys. miejsc pracy. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiły 30% inwestycji ogółem (52,5 mld MYR), co oznacza wzrost udziału z 28,5% rok wcześniej. Największy udział miały inwestycje w sektor usług (83,4% zaakceptowanych projektów inwestycyjnych).

4

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (grudzień 2014 r.) Reviewed by on 29 grudnia 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: rząd Filipin kusi firmy australijskie, aby wzięły udział w projektach PPP Rząd Filipin zachęca firmy międzynarodowe, aby wzięły udział w przetargach na

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź